TRANG CHỦ LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM LỊCH LÀM VIỆC
Thứ Tư, 24/7/2024
Thông tin công khai
Sự kiện nổi bật
TT chỉ đạo điều hành
Hoạt động địa phương
Bản tin Bầu cử
Thông tin CCHC- CNTT
Nông thôn mới 2016-2018
Tin VHVN- TDTT
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ- Thông báo
Mô hình, điển hình tiên tiến
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Hỏi đáp
Phim KH&CN
Trả Lời Công Dân
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
banvhttxaphuochung
nguyenhoanglong2004
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Họp mặt 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Ban Chấp Hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025

Tặng hoa cho các UVBCH nhiệm kỳ 2015-2020

Ra mắt chi đoàn Doanh nghiệp Thuyền và biển

MTTQ ra mắt mô hình “Hỗ trợ trao vốn, trang thiết bị cho hộ nghèo, hộ khó khăn

Tăng cường công tác CCHC cấp xã

Lượt truy cập: 533709
THÔNG TIN CCHC- CNTT
 
Ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tháng 01/2021

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy địnhTự kiểm tra công tác CCHC năm 2021
Với mục đích Đánh giá tình hình công tác triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn xã Phước Hưng
Về việc lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn xã Phước Hưng

ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2021
UBND xã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Tuyên truyền DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 2020
Tuyên truyền DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 2020

Tuyên truyền DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 2020
Tuyên truyền DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 2020

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng tháng 11/2020
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng tháng 11/2020

Kết quả Khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, các tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2020
Kết quả Khảo sát, điều tra lấy ý kiến người dân, các tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2020

Tiếp tục Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn xã Phước Hưng
Tiếp tục nâng cao nhận thức của Cán bộ, công chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của địa phương đã đề ra

Sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước
Kết quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các thủ tục hành chính đang áp dụng tại cấp xã cũng như góp ý đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức mà đặc biệt là đội ngũ trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông qua các hình thức như: sổ góp ý, phiếu thăm dò:

Xã Phước Hưng tổ chức đối thoại với công dân về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã năm 2020.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Thúy - Công chức Văn phòng - Thống kê báo cáo Kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2019  và Phương hướng cải thiện Chỉ số chấm điểm CCHC năm 2020 trên địa bàn xã; báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ TTHC trên địa bàn

Cài đặt ứng dụng Bluezone để tự bảo vệ mình, gia đình và xã hội
ứng dụng Bluezone cảnh báo nếu người dùng ứng dụng đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 giúp giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng tháng 9/2020
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng tháng 9/2020

triển khai thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã
triển khai thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã 

Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020, chính thức sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tháng 02/2020
Ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tháng 02/2020

Xã Phước Hưng ban hành kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn xã
Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện. UBND xã Phước Hưng đã chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn xã.

xã Phước Hưng tổ chức Tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trên địa bàn xã
Dịch vụ trực tuyến công mang lại rất nhiều lợi ích cho công dân như việc: Tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí văn phòng phẩm...

Ban hành kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính Nhà nước năm 2020 của xã Phước Hưng

Nội dung, nhiệm vụ cụ thể công tác CCHC năm 2020 gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về CCHC.Báo cáo Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Phước Hưng năm 2019
Báo cáo Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức  đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận  và trả kết quả xã Phước Hưng.

Mục tiêu và kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 chất lượng năm 2020
Mục tiêu và kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 chất lượng năm 2020 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua mạng Internet đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã năm 2019

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  qua mạng Internet đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã năm 2019
Tổ thanh niên xung kích phối hợp UBND xã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Vai trò thanh niên trên địa bàn xã Phước Hưng trong những năm qua đã có nhiều thay đổi tích cực, thể hiện qua khá nhiều các họat động tại địa phương cụ thể như: các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, vì sự phát triển của cộng đồng nói chung và thanh niên nói riêng.

công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng
công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng

công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ trực tuyến công qua mạng trên trang thông tin điện tử huyện Long Điền
Hướng dẫn đăng ký dịch vụ trực tuyến công qua mạng trên trang thông tin điện tử huyện Long Điền

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng

Xã Phước Hưng triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên Trang thông tin điện tử huyện Long Điền năm 2019

Xã Phước Hưng triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên Trang thông tin điện tử huyện Long Điền năm 2019Về việc tổ chức niêm yết và thực hiện Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Về việc tổ chức niêm yết và thực hiện Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

Về việc tổ chức niêm yết và thực hiện Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Tỉnh BR-VT
Về việc tổ chức niêm yết và thực hiện Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Tỉnh BR-VT

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc tổ chức niêm yết và thực hiện Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Tỉnh BR-VT

Về việc tổ chức niêm yết và thực hiện Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trong phạm vi chức năng quản lý  của Sở Tài chính Tỉnh BR-VT.Ban hành tài liệu Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng
Ban hành tài liệu Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Phước Hưng

Về việc tổ chức niêm yết và thực hiện Danh mục tên các thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích
Về việc tổ chức niêm yết và thực hiện Danh mục tên các thủ tục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

Tập huấn triển khai nâng cấp phần mềm một cửa điện tử mới (VNPT-Igate) trong giải quyết TTHC
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Long Điền về việc tập huấn triển khai nâng cấp phần mềm một cửa điện tử mới (VNPT-Igate) trong giải quyết TTHC. Các CBCC của bộ phận 1 cửa đã phối hợp các nhân viên của VNP triển khai thực hiện phần mềm mới, thay thế hoàn toàn phần mềm cũ.

Xã Phước Hưng tổ chức tập huấn và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015
UBND xã Phước Hưng đã tổ chức buổi tập huấn vào chiều ngày 16/9/2019 tại hội trường xã, tham dự có ông Dương Quang Nhàn- Chủ tịch UBND xã, đơn vị tư vấn ISO, các CBCC chuyên môn, thư ký ISO.

Xã Phước Hưng tổ chức đối thoại với công dân về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã.
Sáng 07/8/2019, xã Phước Hưng đã tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2019 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ.

UBND xã Phước Hưng Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra CCHC huyện trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày ngày 26/6/2019, tại UBND xã Phước Hưng, Đoàn kiểm tra CCHC huyện đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 với sự tham dự của Ông Lê Trần Minh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng đoàn và các thành viên đoàn, phía địa phương Ông Dương Quang Nhàn, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng và các thành viên xã.Một số đổi mới từ việc vận hành các phần mềm mới tại địa phương

Tháng 4, 5/2019 vừa qua, với sự chỉ đạo của UBND huyện Long Điền, UBND xã Phước Hưng đã phối hợp với các kỹ thuật viên của BKAV và VNPT vận hành phần mềm mới vào công tác chuyên môn và tiếp nhận hồ sơ công dân.Hiện đại hóa nền cải cách hành chính xã trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Hiện đại hóa nền cải cách hành chính xã trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND xã tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Ban hành quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

xã Phước Hưng ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019 với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019 của địa phương đã đề ra.

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợpTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tháng 02/2019
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợpTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tháng 02/2019

Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn xã Phước Hưng (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/11/2018)
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn xã Phước Hưng (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/11/2018).

Những kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã Phước Hưng
Nhìn lại trong thời gian qua, UBND xã đã phối hợp UBMTTQVN xã, các Hội, đoàn thể thực hiện kế hoạch liên tịch tuyên truyền về công tác CCHC trên địa bàn. Qua đó, đã tuyên truyền được 12 buổi với 980 người tham dự. Chủ yếu lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ dân cư, sinh hoạt Ban công tác mặt trận ấp, các buổi sinh hoạt cụm của các hội đoàn thể.

Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018
Đến nay công tác duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đáp ứng Bộ TTHC của UBND tỉnh BR-VT đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến nay tại xã có 31 lĩnh vực, 134 TTHC đã được xây dựng và áp dụng.

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn huyện Long Điền
Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn huyện Long Điền

Xã Phước Hưng triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
Vừa qua, UBND xã đã thực hiện Quyết định số 1683/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo (BCĐ) 896 huyện Long Điền ngày 21/5/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. 

Xã Phước Hưng tăng cường trách nhiệm Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
Thực hiện Công văn số 3885/UBND-VP ngày 01/6/2018 của UBND huyện Long Điền v/v tổ chức triển khai thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm Người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, ISO, kiểm soát thủ tục hành chính huyện Long Điền làm việc tại xã Phước Hưng về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2018
Sáng ngày 19/6/2018 tại phòng họp UBND xã Phước Hưng, đoàn kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính (CCHC), ISO, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn huyện do ông Lê Trần Minh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó Trưởng đoàn cùng với các chuyên viên làm việc tại xã Phước Hưng.

Nhìn lại công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2018
UBND xã đã tổ chức triển khai công tác CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân với các nội dung như: các văn bản về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

UBND xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017

Sáng ngày 27/4/2018 tại Hội trường UBND xã Phước Hưng, đồng chí (đ/c) Mạch Văn Lai, Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tiếu Hoa Nhan, Bí thư Đảng ủy; đ/c Lê Tiến Thọ, PCT HĐND; các đ/c PCT UBND; các Hội đoàn thể; CBCC chuyên môn;các đ/c Bí thư, Trưởng ban ấp, Trưởng ban CTMT các ấp trên địa bàn.Thông tin, tuyên truyền đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh BRVT

Người dân có thể phản ánh đến lãnh đạo tỉnh BRVT bằng hình thức gọi điện, nhắn tin đến số điện thoại 088.8800.247. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh BRVT công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh, kiến nghị đến lãnh đạo.Cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam: Cơ hội lớn, thách thức lớn

Mở đầu buổi nói chuyện, khi được hỏi về những tác động của Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 tới nền kinh tế dưới góc độ của một chuyên gia kinh tế, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng viện Kinh tế Việt Nam nhận định, đây là "cơ hội lớn, nhưng cũng là thách thức lớn".Tuyên truyền kế hoạch năm 2018- Năm của CNTT
UBND xã Phước Hưng xác định năm 2018, địa phương là cơ quan điện tử, thực hiện 100% việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong việc gửi nhận văn bản điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ công dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ CCHC năm 2018
UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn xã với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của địa phương đã đề ra.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em trên địa bàn xã Phước Hưng

Việc trao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày UBND xã nhận đủ kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế.Nâng cao việc ứng dụng CNTT và chữ ký số vào hoạt động của cơ quan nhà nước
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, đến nay, UBND xã đã ban hành ứng dụng chứng thư số chuyên dùng đối với các loại văn bản như: Lịch làm việc, thư mời, thông báo…;

Tình hình ứng dụng CNTT trong 6 tháng đầu năm 2017 của UBND xã Phước Hưng
Nhìn chung, việc ứng dụng phần mềm đã tạo rất nhiều thuận lợi cho CBCC tại địa phương, một phần hiện đại hóa cho công tác chuyên môn, một phần giảm bớt thời gian di chuyển, tiết kiệm được nhiều văn phòng phẩm.

Tình hình ứng dụng CNTT trong tháng 4/2017 của UBND xã Phước Hưng
Tình hình vận hành ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) trong tháng 4/2017: Cán bộ, công chức xã thực hiện quy trình soạn thảo và luân chuyển văn bản đến đi theo quy định của Huyện, xã. Ban hành được 85 văn bản đi, tiếp nhận 244 văn bản đến

Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp” trên địa bàn xã Phước Hưng năm 2017

Nhằm thực hiện tốt công tác  giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn xã; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương và tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và giải quyết thủ tục hành chính nói riêng, góp phần cải thiện chất lượng giải quyết hồ sơ, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và sớm hạn.Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đều được trang bị các giải pháp kỹ thuật cần thiết và vận hành theo quy chế, quy trình, tiêu chuẩn hóa để bảo đảm ATTT mạng. Các hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được kiểm tra định kỳ, đánh giá hàng năm về mức độ bảo đảm ATTT mạng.

Thông tin về hướng dẫn đăng ký dịch vụ trực tuyến công qua mạng internet huyện Long Điền
Nhằm phổ biến, tuyên truyền cách thức đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng internet đến công dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Long Điền trong thời gian tới. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

Công tác Cải cách hành (CCHC) chính năm 2016 trên địa bàn xã Phước Hưng
Trên cơ sở thực hiện kế hoạch CCHC năm 2016 của UBND huyện, UBND xã đã xây dựng kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2016 nhằm đẩy mạnh công tác CCHC tại địa phương (theo Quyết định số 231 /QĐ-UBND ngày 25/12/2015). UBND xã đã chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC trong việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đoàn kiểm tra Huyện Long Điền làm việc tại xã Phước Hưng về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
Sáng ngày 06/7/2016 tại phòng họp UBND xã Phước Hưng, đoàn kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện do ông Lê Trần Minh, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó Trưởng đoàn cùng với các chuyên viên phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất; Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra huyện; Văn phòng UBND huyện; Phòng Nội vụ

Tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2015 và 05 tháng đầu năm 2016
UBND xã đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, ban hành các văn bản thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ở địa phương, bố trí cán bộ đầu mối, thực hiện đúng các chế độ với mức chi 20.000đ/người/ngày theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND, ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh BR-VT.

Tình hình vận hành ứng dụng CNTT trong tháng 4/2016
Tình hình vận hành ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) trong tháng 4/2016: Cán bộ, công chức xã thực hiện quy trình soạn thảo và luân chuyển văn bản đến đi theo quy định của Huyện, xã. Ban hành được 95 văn bản đi, tiếp nhận 234 văn bản đến

Tình hình vận hành công nghệ thông tin, giải quyết hồ sơ hành chính trong tháng 3/2016.
Tình hình vận hành ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice): Cán bộ, công chức xã thực hiện quy trình soạn thảo và luân chuyển văn bản đến đi theo quy định của Huyện, xã. Tính đến tháng 3/2016, UBND xã đã ban hành được 101 văn bản đi, tiếp nhận 227 văn bản đến.

Công tác Cải cách hành chính năm 2015 của xã Phước Hưng
Công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính trong năm đã từng bước được mở rộng đến tận cơ sở và tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân. Đã triển khai và cho niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các ban ấp về Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, đồng thời thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính được bổ sung và bãi bỏ các thủ tục không còn áp dụng theo quyết định của UBND tỉnh.

  
TIN MỚI
Giới thiệu chung về xã Phước Hưng.
Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2011- 2016
Đại hội CTĐ xã Phước Hưng NK 2011-2016
Lễ kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Website xã Phước Hưng đi vào hoạt động.
Tổ chức lớp bỗi dưỡng kiến thức QP-AN cho đảng viên thuộc đối tượng 5 năm 2011
Kỳ họp HĐND lần thứ 2 khoá III, nhiệm kỳ 2011- 2016
Hội nghị triển khai luật bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội
Hội nghị tập huấn phòng chống bệnh tay chân miệng.
Tổ chức hội nghị toạ đàm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc"
Chiến dịch vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần IV/2011
Xã Phước Hưng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Tổng kết công tác tuyển quân năm 2011.
Tổ chức hội thi ẩm thực với chủ đề “Bữa cơm gia đình”
Xã Phước Hưng tổ chức lễ Mittinh diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần thứ V/2011
Tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng quản lý hoạt động kinh tế dịch vụ trong lĩnh vực thủy sản
UBND xã Phước Hưng tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”.
UBND xã Phước Hưng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Dân số KHHGĐ
Tập huấn trạm thông tin KHCN và ra mắt website.
Một cửa liên thông xã Phước Hưng- bước chuyển mới trong công tác CCHC.
Hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2011.
Tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp HĐND lần thứ III- NK 2011-2016.
Đại hội Hội CCB xã Phước Hưng nhiệm kỳ 2012-2017.
Xã Phước Hưng sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Xã Phước Hưng tổ chức buổi tập huấn công tác hòa giải cơ sở cụm 2 và phối hợp với TAND Huyện mở phiên tòa xét xử lưu động.
Hội nghị tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ
MTTQVN xã Phước Hưng tổng kết công tác năm 2011.
Đoàn cơ sở xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011
Xã Phước Hưng tổ chức tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2011 và phương hướng năm 2012.
Xã phước Hưng tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2012.
Thời khắc giao mùa- Xuân sang.
Lễ bế giảng lớp kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh trên heo
Lãnh đạo UBND xã Phước Hưng đến thăm và chúc mừng ngày thầy thuốc VN.
Ra mắt tổ bảo vệ, đảm bảo tình hình ANTT tại ấp Phước Lộc.
Tuổi trẻ thanh niên xã Phước Hưng đồng loạt ra quân hưởng ứng tháng thanh niên.
Hội LHPN xã Phước Hưng tổ chức họp mặt ngày QTPN 8/3
Thư viện điện tử khoa học và công nghệ
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Phước Hưng.
Hội sinh vật cảnh xã Phước Hưng tổ chức hội thi chim chớp mào, chim cu gáy lần I/2012
Đòan thanh niên xã Phước Hưng tổ chức họp mặt ngày 26/3.
Xã Phước Hưng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ
Hậu quả sau cơn bão số 1 –Pakhar
Xã Phước Hưng tổ chức giải thi đấu bóng chuyền tứ hùng
Xã Phước Hưng tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ
Ngộ độc chết người khi dùng con Sam làm thực phẩm.
Diễn đàn Thanh niên xã Phước Hưng năm 2012.
Trồng cây nhớ ơn Bác.
Xã Phước Hưng tổ chức mittinh ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết
Xã Phước Hưng tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Long Điền lần thứ XX
Xã Phước Hưng tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 5 năm 2012
Ban Chỉ Đạo hè xã Phước Hưng tổ chức lễ khai mạc hè năm 2012
Huyện Long Điền tổ chức mittinh phát động “Tết trồng cây” và tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2012
Hoạt động của khối VHXH trong 6 tháng đầu năm 2012.
Công tác Xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2012.
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Phước Hưng lần III, NK 2012-2017
Đòan kiểm tra tình hình CCHC 6 tháng đầu năm 2012 làm việc tại xã Phước Hưng.
Ban chỉ đạo hè xã Phước Hưng tổ chức hội thi vẽ tranh năm 2012
Đoàn thanh niên xã Phước Hưng ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2012
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh BRVT tiếp xúc cử tri tại xã Phước Hưng.
Chi cục thú y tỉnh BRVT tổ chức lớp tập huấn Phòng chống dịch bệnh tai xanh trên heo.
Ban chỉ đạo hè xã Phước Hưng tổ chức “Ca khúc hồng” và “Kể chuyện sách thiếu nhi” năm 2012
Ban Chỉ Đạo hè huyện Long Điền tổ chức trò chơi dân gian cho các em thanh thiếu nhi xã Phước Hưng .
Nghệ thuật Bonsai và "hồn" cây cảnh.
Tình hình hoạt động hè năm 2012 tại xã Phước Hưng.
Đoàn cơ sở xã Phước Hưng tổ chức lễ kết nghĩa với đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
Hội nghị tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT giai đọan từ ngày 16/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012
Xã Phước Hưng tổ chức khánh thành đền liệt sỹ mới.
Công trình đền liệt sỹ xã Phước Hưng khánh thành và đưa vào hoạt động.
Tình hình hoạt động của Trạm thông tin KH&CN 6 tháng đầu năm 2012.
Xã Phước Hưng tổ chức tập huấn, tuyên truyền PBGDPL trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giống cây trồng vệ sinh ATTP
Xã Phước Hưng tổ chức thăm viếng các gia đình có công với cách mạng.
Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tổ 05- ấp Phước Lộc- xã Phước Hưng
Xã Phước Hưng tổ chức họp thông qua dự án và chủ trương đầu tư xây dựng chợ Phước Lâm.
Xã Phước Hưng tổ chức lễ dâng hương và họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7
Xã Phước Hưng tổ chức giải bóng đá các câu lạc bộ năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tăng cường công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.
Xã Phước Hưng tổ chức tọa đàm “Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ An Ninh Tổ Quốc” năm 2012
Hội NN chất độc da cam và chữ thập đỏ xã Phước Hưng tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức lễ khánh thành trường THPT Minh Đạm.
Lề khánh thành trường THPT Minh Đạm.
Xã Phước Hưng tổ chức buổi tập huấn về an toàn thực phẩm trong chăn nuôi năm 2012.
Ban chỉ đạo hè xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động hè năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức mittinh ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần thứ IV/2012
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài xã Phước Hưng tổ chức sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2012 và phương hướng 06 tháng cuối năm.
Vấn đề về trường lớp, học sinh tại các trường trên địa bàn xã.
Phòng y tế huyện kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn xã Phước Hưng.
Lớp tập huấn kiến thức an tòan thực phẩm nông sản tại xã Phước Hưng
Hội thầy thuốc trẻ huyện Long Điền khám, chữa bệnh tình nguyện và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh
Tưng bừng ngày lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 tại các trường trên địa bàn xã Phước Hưng
Giới thiệu về trường Tiểu học Lý Tự Trọng xã Phước Hưng.
Sơ nét về trường THCS Nguyễn Trãi Xã Phước Hưng.
Hội sinh vật cảnh xã Phước Hưng tổ chức hội thi hoa lan lần thứ II/2012
Xã Phước Hưng rộn ràng ngày hội trại tòng quân đợt II/2012
Tập huấn chăn nuôi heo thịt tại xã Phước Hưng
Xã Phước Hưng tổ chức họp dân về triển khai chủ trương đầu tư Dự án khu du lịch khách sạn cao cấp Sơn Thuỷ.
Trung tâm y tế Huyện Long Điền kết hợp cùng UBND xã Phước Hưng tổ chức tập huấn kiến thức phòng chống bệnh tay, chân, miệng năm 2012
Đảng bộ xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị Học tập, Quán triệt các kết luận, Nghị Quyết của Ban chấp hành Trung ương 5 (Khóa XI)
Giá đỗ, rau mầm và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hội đồng NVQS xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt II năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị ký cam kết về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, san lấp đất, xây dựng, bảo vệ môi trường và hoạt động tôn giáo.
Xã Phước Hưng họp dân về triển khai chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở Phước Hưng.
Hình ảnh về những sự kiện nổi bật.
Đề phòng việc mất cắp tài sản trong đêm.
Xã Phước Hưng tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2012 cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã
Xã Phước Hưng tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2012
Hội nông dân xã Phước Hưng tổ chức họp mặt kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Hội LHPN xã Phước Hưng tổ chức họp mặt 20/10
Xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị triển khai luật Bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2012
Hội CTĐ Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp cùng đòan từ thiện Quan âm tu viện tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người nghèo xã Phước Hưng
Đảng ủy xã Phước Hưng tổ chức hội thi Thuyết trình “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Trung tâm y tế huyện Long Điền tổ chức truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho nhóm ngư dân di biến động tại xã Phước Hưng
Xã Phước Hưng tổ chức diễn tập A2-12.
Đảng ủy xã Phước Hưng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Hưng
Ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng tổ chức triển khai thí điểm mô hình tuyên truyền phòng chống tội phạm
Hội nông dân Huyện Long Điền tổ chức Hội thi tuyên truyền viên thông tin Khoa học - Công nghệ năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo VN 20/11
Xã Phước Hưng tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.
Xã Phước Hưng trao nhà Đại đòan kết cho hộ gia đình khó khăn tại ấp Phước Lộc.
Xã Phước Hưng rộn ràng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đoàn TNCS HCM xã Phước Hưng tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012
kế hoạch dự trữ hàng hóa, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Tỵ 2013 trên địa bàn huyện Long Điền
Tỉnh đoàn làm việc về tình hình hoạt động của Đoàn TNCS HCM xã Phước Hưng năm 2012
Hội Cựu chiến binh xã Phước Hưng tổng kết hoạt động năm 2012
Hội Người cao tuổi xã Phước Hưng tổng kết hoạt động năm 2012.
Chính quyền địa phương xã Phước Hưng chúc mừng giáo dân nhân dịp giáng sinh năm 2012.
Tình hình trẻ em bị chết đuối trên địa bàn huyện Long Điền
Huyện Long Điền phát động chiến dịch “Giáo dục và nâng cao nhận thức người tham gia giao thông” năm 2012.
Xã Phước Hưng tổ chức buổi hội nghị đánh giá CBCC năm 2012.
Xã Phước Hưng họp thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp đường vào cảng cá Mú ấp Lò Vôi .
Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hưng tổng kết công tác hội năm 2012 và triển khai phương hướng hoạt động hội năm 2013.
Hội Nông dân xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012.
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài xã Phước Hưng đến với học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Mặt trận tổ quốc xã Phước Hưng – Trong công tác vùng giáo
Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2012.
Xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2008-2013.
“Chồn lông đen” và những nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh.
Đưa xe buýt vào phục vụ cộng đồng.
Xã Phước Hưng tổ chức giải bóng đá thanh niên Mừng Đảng – Mừng xuân Quý Tỵ năm 2013.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động Hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013.
Hội đồng nhân dân xã Phước Hưng tổ chức buổi tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND lần thứ 5 nhiệm kỳ 2011- 2016.
Tình hình xây dựng và hoạt động của các cơ sở chế biến hải sản thuộc khu vực tổ 1 - ấp Hải Sơn, giáp ranh xã An Ngãi
UBND Huyện Long Điền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Đường quy hoạch số 7 tại xã Phước Hưng, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
Xã Phước Hưng tổng kết công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất.
Huyện Long Điền triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo nhu cầu hàng hoá, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán quý Tỵ năm 2013.
Đảng bộ xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2012.
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị CBCC năm 2013
Tử vong vì ăn cá Nóc tại Tổ 06 ấp Phước Thọ- xã Phước Hưng.
Xã Phước Hưng tổ chức buổi họp mặt tổ hưu trí.
Họp mặt tổ hưu trí.
Xã Phước Hưng tổ chức họp hội đồng nhân dân kỳ họp lần thứ 5 khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016.
Xã Phước Hưng trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ Nguyễn Thanh Hồng tại tổ 24- ấp Phước Lâm.
Xã Phước Hưng trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ Nguyễn Thanh Hồng tại tổ 24- ấp Phước Lâm.
Họp HĐND xã Phước Hưng lần thứ 5, Khóa III nhiệm kỳ 2011-2016.
Xã Phước Hưng tổ chức giải thi đấu bóng chuyền Mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức mittinh ra quân diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần I/2013.
Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết trung ương 6 (khóa XI)
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và phát động thi đua phong trào năm 2013
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012 và phát động thi đua phong trào năm 2013
Hội LLVNVNONN xã Phước Hưng tổ chức tổng kết hoạt động Hội năm 2012 và phương hướng năm 2013.
Hội LLVNVNONN xã Phước Hưng tổ chức tổng kết hoạt động Hội năm 2012 và phương hướng năm 2013.
Xã Phước Hưng tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2012 và phương hướng năm 2013
Xã Phước Hưng tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2012 và phương hướng năm 2013
Xã Phước Hưng tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2012
Xã Phước Hưng họp mặt doanh nghiệp năm 2012
Xã Phước Hưng tổ chức họp mặt CBCC đầu năm Xuân Quý Tỵ 2013.
Mô hình nuôi bồ câu đạt hiệu quả của thanh niên xã Phú Phụng huyện Chợ Lách.
Ủy ban nhân dân xã Phươc Hưng thăm hỏi và tặng quà nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.
Tỉnh BRVT ra mắt cổng thông tin điện tử.
BRVT ra mắt cổng thông tin điện tử tỉnh.
Đoàn viên thanh niên xã Phước Hưng tham gia lễ phát động tháng thanh niên.
Đóng góp dự thảo luật đất đai sửa đổi.
An toàn giao thông- gần hơn với học sinh và người tham gia giao thông.
Tòa án nhân dân huyện Long Điền xét xử lưu động hai vụ án hình sự tại công viên Phước Hưng.
Hội LHPN xã Phước Hưng tổ chức họp mặt Kỷ niệm 103 năm ngày QTPN 8/3
Xã Phước Hưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai (sửa đổi).
“GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2013 – TÔI VÀ BẠN HÃY CÙNG HÀNH ĐỘNG”
“GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2013 – TÔI VÀ BẠN HÃY CÙNG HÀNH ĐỘNG”
Đoàn cơ sở xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.
Xã Phước Hưng phối hợp Chi cục thú y tỉnh BRVT tập huấn về phòng, chống dịch bệnh tai xanh trên heo.
Đoàn thanh niên cơ sở xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.
Đại hội TDTT lần III/2013.
Xã Phước Hưng tổ chức giao ban cụm địa bàn giáp ranh quý I/2013.
Xã Phước Hưng và kết quả hoạt động 10 năm (2003-2013)
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh BRVT tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại xã Phước Hưng.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh BRVT tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại xã Phước Hưng.
Viện khoa học miền Nam tư vấn dự án công trình bảo vệ bờ Phước Lâm- ấp Lò Vôi tại xã Phước Hưng.
Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm xã Phước Hưng tổ chức tuyên truyền đến các ấp trên địa bàn.
Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm xã Phước Hưng tổ chức tuyên truyền đến các ấp trên địa bàn.
Xã Phước Hưng tổ chức đại hội khuyến học lần thứ III, nhiệm kỳ 2013- 2018
Xã Phước Hưng tổ chức đại hội khuyến học lần thứ III, nhiệm kỳ 2013- 2018
Xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và chất độc hóa học nhân kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và 127 năm ngày quốc tế lao động 01/5.
Đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và chất độc hóa học nhân kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và 127 năm ngày quốc tế lao động 01/5.
Xã Phước Hưng tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ XI năm 2013.
Hội Cựu chiến binh xã Phước Hưng họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ Quốc 30/4.
Xã Phước Hưng phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN tỉnh BRVT tổ chức tập huấn về hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến thủy sản.
Lễ khai mạc lớp Huấn luyện Dân quân năm thứ nhất của cụm thi đua số 2 xã Phước Hưng, Phước Tỉnh và Thị trấn Long Hải năm 2013.
Ban chỉ huy quân sự xã Phước Hưng họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ 28/3
Xã Phước Hưng tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ XI năm 2013
Buổi lấy ý kiến các hộ dân tại dự án Đường Quy hoạch số 7 và nút giao Hương lộ 5 xã Phước Hưng và Thị trấn Long Hải.
Buổi lấy ý kiến các hộ dân tại dự án Đường Quy hoạch số 7 và nút giao Hương lộ 5 xã Phước Hưng và Thị trấn Long Hải.
Khánh thành mái ấm tình thương tại địa bàn ấp Hải Lâm- xã Phước Hưng.
Khánh thành mái ấm tình thương tại địa bàn ấp Hải Lâm- xã Phước Hưng.
Xã Phước Hưng tổ chức giải cờ tướng năm 2013.
Tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 tại xã Phước Hưng
Tập huấn về kỹ thuật trồng rau và giới thiệu nhà sơ chế rau an toàn đến các hộ nông dân trên địa bàn xã Phước Hưng.
Xã Phước Hưng tổ chức tuyên truyền về biển, đảo.
Xã Phước Hưng tổ chức tuyên truyền về biển, đảo.
Xã Phước Hưng tổ chức giải cầu lông năm 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức giải thi đấu Bida năm 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức giải cầu lông năm 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức giải thi đấu Bida năm 2013.
Tập huấn về phòng chống dịch bệnh tay- chân- miệng
Tập huấn về phòng chống dịch bệnh tay- chân- miệng
Lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân
Xã Phước Hưng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân
Các bạn đoàn viên thanh, thiếu niên ở các ấp về tham dự buổi sinh hoạt.
Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã Phước Hưng.
Đảng ủy xã Phước Hưng tổ chức hội nghị Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) và chuyên đề năm 2013 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ban Chỉ Đạo hè xã Phước Hưng tổ chức lễ khai mạc hè năm 2013.
Ban Chỉ Đạo hè xã Phước Hưng tổ chức lễ khai mạc hè năm 2013.
Xã Phước Hưng tổ chức Đại hội ban liên lạc tù chính trị nhiệm kỳ 2013- 2018
Xã Phước Hưng tổ chức Đại hội ban liên lạc tù chính trị nhiệm kỳ 2013- 2018
Hội nghị tổng kết 15 năm công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Công an xã Phước Hưng về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/HCCB-BCA
Hội nghị tổng kết 15 năm công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Công an xã Phước Hưng về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/HCCB-BCA
Hội chữ thập đỏ xã Phước Hưng tổng kết công tác năm 2013
Hội chữ thập đỏ xã Phước Hưng tổng kết công tác năm 2013
Xã Phước Hưng tổ chức đại hội xã viên hợp tác xã rau an toàn Thắng Lợi lần II, nhiệm kỳ 2013 -2018.
Xã Phước Hưng tổ chức đại hội xã viên hợp tác xã rau an toàn Thắng Lợi lần II, nhiệm kỳ 2013 -2018.
Chính quyền địa phương xã Phước Hưng chúc mừng giáo dân nhân dịp giáng sinh năm 2013 .
Đoàn Đảng ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hưng đến thăm và tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12
Chính quyền địa phương xã Phước Hưng chúc mừng giáo dân nhân dịp giáng sinh năm 2013 .
Đảng bộ xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013
Xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014
Xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2014
Xã Phước Hưng tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2014
Xã Phước Hưng tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2014
Tổ hưu trí xã Phước Hưng tổ chức buổi họp mặt năm 2013
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014
Hội LLVNVNONN xã Phước Hưng tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
Xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014
Hội LLVNVNONN xã Phước Hưng tổ chức tổng kết hoạt động hội năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
Xã Phước Hưng đi thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
Bảo tồn, duy trì và phát huy thế mạnh của câu lạc bộ đờn ca tài tử- cải lương tại xã Phước Hưng.
Xã Phước Hưng tổ chức lễ Mittinh diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần thứ IV/2015
UBND xã Phước Hưng tổ chức liên hoan thông tin lưu động lần thứ XII năm 2015
Lựa chọn và sử dụng bánh trung thu bảo đảm an toàn thực phẩm
Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ khai giảng năm học mới
Văn hóa giao thông - Đôi điều cần suy ngẫm
10 THỰC PHẨM GIÀU CANXI
Nguồn gốc, phong tục và ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu.
Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ khai giảng năm học mới
UBND xã Phước Hưng tổ chức liên hoan thông tin lưu động lần thứ XII năm 2015
Xã Phước Hưng tổ chức lễ Mittinh diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết lần thứ IV/2015
Vai trò của giáo viên mầm non trong giáo dục trẻ
UBND xã Phước Hưng tổ chức khai mạc giải bóng đá các CLB mở rộng năm 2015.
Hội LHPN xã Phước Hưng tổ chức họp mặt ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Hỏi đáp KHCN
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 843 277 - Fax: (84.064) 3 843 277
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu