TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 13/7/2024
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 209488

VĂN BẢN PHÁP QUY
 
  Tra cứu văn bản
Loại văn bản: Số văn bản:
Cơ quan ban hành: Tên văn bản:
Ban hành từ ngày: (mm/dd/yyyy)  đến ngày: (mm/dd/yyyy)
  Văn bản Pháp quy
Số hiệu  Ngày ban hành  Tiêu đề  Tóm tắt văn bản
  182/QĐ-UBND   29-10-2018  Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND xã Phước Long Thọ  Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008
  183/QĐ-UBND   29-10-2018  Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND xã Phước Long Thọ  Ban hành phân bổ thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
  03/2019/QĐ-UBND   08-04-2019  Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  50/QĐ-UBND   08-04-2019  Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND xã Phước Long Thọ  Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  92/QĐ-UBND   12-04-2019  Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND xã Phước Long Thọ  Ban hành bảng phân bổ thời gian thực hiện bộ thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  129/QĐ-UBND   31-01-2019  Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/1/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi, Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  132/QĐ-UBND   26-02-2019  Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 21/1/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
  229/QĐ-UBND   28-02-2019  Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 21/1/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Công bố Danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã
  268/QĐ-UBND   22-11-2019  Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND xã Phước Long Thọ  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  269/QĐ-UBND   22-11-2019  Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND xã Phước Long Thọ  Ban hành bảng phân bổ thời gian thực hiện quy trình giải quyết TTHC theoTCVN ISO 9001:2015
  2591/QĐ-UBND   11-12-2019  Quyết định số 2591//QĐ-UBND ngày03/10/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  57/QĐ-UBND   24-04-2020  Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND xã Phước Long Thọ  Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 129 thủ tục hành chính
  83/QĐ-UBND   25-05-2020  Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND xã Phước Long Thọ  Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 129 thủ tục hành chính
  466/QĐ-UBND   02-11-2021  Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 692 253 - Fax: (064) 3 692 264
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu