TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 24/7/2024
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 210894

Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND xã Phước Long Thọ
  Ban hành ngày: 29/10/2018
  Tóm tắt nội dung văn bản
Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008
 
  Tài liệu tham khảo:

QĐ 182.pdf


Nội dung khác

      Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
      Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND xã Phước Long Thọ
      Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND xã Phước Long Thọ
      Quyết định số 2591//QĐ-UBND ngày03/10/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
      Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND xã Phước Long Thọ
      Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND xã Phước Long Thọ
      Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 21/1/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
      Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 21/1/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
      Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 21/1/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
      Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND xã Phước Long Thọ
      Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND xã Phước Long Thọ
      Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
      Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND xã Phước Long Thọ
  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 692 253 - Fax: (064) 3 692 264
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu