Trang chủ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 25/9/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Cá bóp

Thu hoạch nghêu gống

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Phường 12- TP Vũng Tàu 01/01/2002-01/01/2013

Lượt truy cập: 69501
  HOẠT ĐỘNG UBND

  Hội nghị học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ 7, Ban chấp hành TW Đảng khóa XI
17/09/2013
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhượng, Bí thư Đảng ủy phường, nhấn mạnh: Việc học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) nhằm giúp cho cấp ủy, ban ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận của hội nghị. Từ đó, gương mẫu thực hiện và góp phần tích cực tham gia tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Mỗi đại biểu phải nêu gương phát huy vai trò trách nhiệm, ý thức tự giác, tự quản trong học tập nghị quyết, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, tránh tình trạng thiếu nghiêm túc. Sau hội nghị các cấp ủy trong Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu được Đồng chí Nguyễn Đình Tiếp- Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên cấp Trung ương đã phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Trung ương Đảng khóa XI: Kế hoạch thực hiện kết luận hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW , ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Ban Thường vụ Thành ủy. Đối với Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, cần thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác dân vận. Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận, về đại đoàn kết dân tộc; thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước phải vì dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Về Nghị quyết “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, làm rõ quan điểm và các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 trên từng lĩnh vực. Đồng thời cần hiểu rõ, nắm chắc các nhiệm vụ trọng tâm chung và cho từng lĩnh vực cũng như 5 giải pháp chủ yếu. Đó là: Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính tăng cường và đa dạng hoá nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Về kết luận một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, cần nghiên cứu mục tiêu, 4 quan điểm và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị trên từng lĩnh vực; xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất tư tưởng, chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống lành mạnh; có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao. Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải phù hợp, đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế; thống nhất giữa các tổ chức trong toàn hệ thống, bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kiện toàn tổ chức bộ máy phải đi đôi với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; gắn liền với đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Thủy – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy uỷ đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ các nội dung của Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 khóa XI để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng, đồng thời yêu cầu các cấp ủy tiếp tục cùng với toàn Đảng, toàn dân kiên quyết, kiên trì tiếp tục lãnh đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị số 10 của BTV HU về đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các biện pháp: Chủ động chuyển đổi sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nguồn nước góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng (khoá XI) và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương ban hành đi vào thực tiễn đạt hiệu quả cao./.
Như Ngọc
|

Nội dung khác

  Phường 12 tổ chức hội thi ẩm thực chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng(3/8/2019 12:00:00 AM)
  Bình cử công khai công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2017(1/10/2017 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 622 556 - Fax: (84.064) 3 622 556
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu