Trang chủ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 3/10/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Cá bóp

Thu hoạch nghêu gống

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Phường 12- TP Vũng Tàu 01/01/2002-01/01/2013

Lượt truy cập: 69569
  HOẠT ĐỘNG UBND

  hội nghị tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
14/09/2012

Thực hiện kế hoạch số 46- KH/TU ngày 17-7-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch 48 KH/ĐU ngày 20/8/2012 của Đảng ủy Phường 12, ngày 14/9/2012 Đảng ủy Phường 12 đã tổ chức hội nghị phổ biến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong toàn Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối UBND phường Mục đích của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) giúp các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các kết luận về tổng kết việc thực thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, kết luận và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) "tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", kết luận về một số vấn đề tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020 và Nghị quyết  "một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 được Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn nhân dân.  Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm kịp thời động viên các cấp, các ngành, các cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập; tham gia giám sát việc thực hiện các đường lối, chủ trương đó của các cơ quan chức năng của Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Hoàng Phúc Như Ngọc
|

Nội dung khác

  Phường 12 tổ chức hội thi ẩm thực chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng(3/8/2019 12:00:00 AM)
  Bình cử công khai công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2017(1/10/2017 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 622 556 - Fax: (84.064) 3 622 556
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu