TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Hoạt động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Văn hoá - thể thao
Phim KH&CN
Sản phẩmVăn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

đoàn thẩm định công nhận lại ấp văn hóa

Bưởi da xanh Sông Xoài

Bưởi da xanh Sông Xoài

San trường tiểu học PĐP

Trung Tâm VH-HTCĐ xã Sông Xoài

Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài

Thanh niên tham gia làm đường NTM

Lượt truy cập: 88972
TRỒNG TRỌT
 
Cung cấp Tiêu của gia đình ông Lê Thị Sen
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu Vĩnh Linh
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.


Cung cấp Tiêu của gia đình bà Nguyễn Thị Sáng
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu Vĩnh Linh, tiêu sẻ
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.


Cung cấp Tiêu của gia đình ông Nguyễn Đức Thỏa
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.
Cung cấp Điều của gia đình bà Bùi Thị Liên

1. Tên sản phẩm:
   - Điều cao sản
2. Nguồn gốc: 
   Tự lai giống    Cung cấp Tiêu của gia đình ông Nguyễn Văn Lương
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu Vĩnh Linh, tiêu sẻ
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.
Cung cấp Điều chất lượng cao của gia đình ông Nguyễn Thanh

1. Tên sản phẩm:
   - Điều
2. Nguồn gốc: 
   Tự lai giống    Cung cấp cà phê của gia đình ông Doãn Quang Viết
1. Tên sản phẩm:
   - Cà phê
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giốngCung cấp Điều chất lượng cao của gia đình bà Phan Thị Mai

1. Tên sản phẩm:
   - Điều cao sản
2. Nguồn gốc: 
   Tự lai giống    Cung cấp Cao su của gia đình bà Võ Thị Thanh
1. Tên sản phẩm:
   - Cao su
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.Cung cấp Quýt cho tiêu dùng gia đình ông Hồ Văn Thanh
1. Tên sản phẩm:
     - Quýt
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phươngCung cấp Tiêu, cà phê, cao su của gia đình ông phạm Văn Cường
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu, cà phê, cao su
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.
Cung cấp cà phê của gia đình bà Phạm Thị Kim Phúc
1. Tên sản phẩm:
   - Cà phê
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giốngCung cấp Tiêu, cà phê của gia đình ông Nguyễn Minh Hưng
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu, cà phê
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.
Chuyên cung cấp Tràm của gia đình bà Nguyễn Thị Thu

1. Tên sản phẩm:
     - Tràm lai

2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phươngCung cấp Điều chất lượng cao của gia đình Bà Nguyễn Được

1. Tên sản phẩm:
   - Điều
2. Nguồn gốc: 
   Tự lai giống    Cung cấp Bưởi cho tiêu dùng gia đình ông Dương Văn Nhợ

1. Tên sản phẩm:
     - Bưởi
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Bưởi cho tiêu dùng gia đình ông Lê Văn Thao

1. Tên sản phẩm:
     - Bưởi
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Bưởi cho tiêu dùng gia đình ông Phạm Văn Tạ

1. Tên sản phẩm:
     - Bưởi
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Bí xanh cho tiêu dùng gia đình bà Lê Thị Lan

1. Tên sản phẩm:
     - Bí xanh
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Tiêu của gia đình bà Nguyễn Thanh Trà
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    


Cung cấp Tiêu của gia đình ông Nguyễn Phú
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    


Cung cấp cà pháo cho tiêu dùng và chế biến gia đình bà Trần Thị Nga

1. Tên sản phẩm:
     - Cà pháo
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Bí xanh, dưa leo cho tiêu dùng gia đình bà Lê Thi Tấm

1. Tên sản phẩm:
     - Bí xanh, dưa leo
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Tiêu của gia đình ông Nguyễn Ngọc Dương
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    


Cung cấp cà phê của gia đình ông Tạ Ngọc Tâm

1. Tên sản phẩm:
   - Cà phê
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giống    Cung cấp cà phê của gia đình ông Nguyễn Quang

1. Tên sản phẩm:
   - Cà phê
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giống    Cung cấp Bí xanh, bầu, dưa leo cho tiêu dùng gia đình bà Trần Thị Nga

1. Tên sản phẩm:
     - Bí xanh, bầu, dưa leo
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Bí xanh, bầu cho tiêu dùng gia đình ông Nguyễn Văn Lành

1. Tên sản phẩm:
     - Bí xanh, bầu
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Tiêu của gia đình ông Nguyễn Quang
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    


Cung cấp Bưởi cho tiêu dùng gia đình ông Hồ Văn Kiệt

1. Tên sản phẩm:
     - Bưởi
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Tiêu của gia đình ông Đặng Hữu Sâm
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    


Cung cấp khổ qua cho tiêu dùng và chế biến gia đình Ông Trần Thị Nga

1. Tên sản phẩm:
     - Khổ qua
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Cao su của gia đình ông Phạm Ngọc Cường

1. Tên sản phẩm:
   - Cao su
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    Cung cấp cà phê của gia đình ông Nguyễn Văn Câu

1. Tên sản phẩm:
   - Cà phê
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giống    Cung cấp Chôm chôm của gia đình ông Lê Công Hưởng

1. Tên sản phẩm:
   - Chôm chôm
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giống    Cung cấp cà phê của gia đình ông Đặng Hữu Sâm

1. Tên sản phẩm:
   - Cà phê
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giống    Cung cấp Bí đỏ cho tiêu dùng gia đình bà Trần Thị Nga

1. Tên sản phẩm:
     - Bí đỏ
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp cà pháo cho tiêu dùng và chế biến gia đình bà Lê Thị Lan

1. Tên sản phẩm:
     - Cà pháo
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp cà phê gia của đình ông Vòng A Ửng

1. Tên sản phẩm:
   - Cà phê
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giống    Cung cấp cà phê của gia đình ông Trần Hải Bình

1. Tên sản phẩm:
   - cà phê
2. Nguồn gốc: 
   Tự lai giống    Cung cấp Chôm chôm của gia đình ông Hồ Sâm

1. Tên sản phẩm:
   - Chôm chôm
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giống    Cung cấp Măng cụt của gia đình ông Văn Hồng

1. Tên sản phẩm:
   - Măng cụt
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giống    Cung cấp Cao su của gia đình ông Nguyễn Văn Lợi

1. Tên sản phẩm:
   - Cao su
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    Cung cấp Bí đỏ cho tiêu dùng gia đình bà Lê Thi Tấm

1. Tên sản phẩm:
     - Bí đỏ
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương    Cung cấp Tiêu của gia đình ông Trần Hải Bình
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    


Cung cấp Tiêu của gia đình ông Phạm Văn Cường
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    


Cung cấp cà phê gia của đình ông Đặng Hữu Khanh

1. Tên sản phẩm:
   - Cà phê
2. Nguồn gốc: 
   - Tự lai giống    Cung cấp Tiêu của gia đình ông Huỳnh Bốn
1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước


Cung cấp Sầu riêng của gia đình ông Hồ Sâm

1. Tên sản phẩm:
   - Sầu riêng
2. Nguồn gốc: 
   Tự lai giống    Cung cấp Tiêu của gia đình ông Đặng Hữu Khang

1. Tên sản phẩm:
   - Tiêu
2. Nguồn gốc: 
   - Mua giống trong nước.    Cung cấp khổ qua cho tiêu dùng và chế biến gia đình Ông Nguyễn Văn Lành

1. Tên sản phẩm:
     - Khổ qua
2. Nguồn gốc: 
    - Từ địa phương      
TIN MỚI
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 940 362 - Fax: (84.064) 3 940 362
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu