I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – HÀNH CHÍNH XÃ

1.Vị trí địa lý:

Xã Châu Pha nằm ở phía đông nam huyện Tân Thành, phía đông giáp xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức) và xã Hoà Long (thị xã Bà Rịa)

- Phía Tây giáp 2 xã Tóc Tiên và xã Tân Hải- huyện Tân Thành

- Phía Nam giáp phường Kim Dinh - thị xã Bà Rịa

- Phía bắc giáp xã Sông Xoài – Tân Thành


2. Đơn vị hành chính:

Hiện nay, xã có 9 thôn bao gồm: Tân Lễ A, Tân Lễ B, Tân Ro, Tân Trung, Bàu Phượng, Tân Châu, Tân Ninh, Tân Long, Tân Sơn


3. Điều kiện khí hậu, đất đai và tình hình sử dụng đất đai trong xã:

Diện tích đất: 3257,1 ha

Hiện trạng sử dụng đất đến năm 2007:

- Đất Nông nghiệp; 2600,9ha

- Đất phi nông nghiệp: 649,17 ha

- Đất chưa sử dụng: 6,94 ha

Cơ cấu sử dụng đất:

- Đất nông nghiệp chiếm 79,86%

- Phi nông nghiệp: chiến 19,98%

- Đất chưa sử dụng: 0,12%

Lượng mưa trung bình: 1524mm

Độ ẩm không khí trung bình các tháng là 80%


II. KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Về kinh tế nông nghiệp:

Châu Pha là xã được xác định là xã nông nghiệp với hơn 80% số hộ gia đình trong xã phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp như: trồng trọt, chăn nuôi… Trong năm 2006, tổng giá trị sản xuất kinh tế trong toàn xã đã đạt trên 224 tỷ đồng, đạt 93,8 chỉ tiêu; tăng 5,9% so với năm 2005; thu nhập bình quân đầu người đạt 6.400.000 đồng. Điều này đã được chứng minh qua tổng giá trị thu hoạch khi ngành nông nghiệp đạt 135.179.9000.0000 đồng trong tổng thu của xã trong khi, giá trị của ngành thủ công nghiệp chỉ đạt 28.841.000.000 đồng và giá trị về thương mại và các dịch vụ khác đạt 46.981.4000.0000 đồng Xác định nền kinh tế mũi nhọn của xã là phát triển nông nghiệp và định hướng phát triển nông nghiệp, thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp nên lãnh đạo xã, HĐND xã đã đặt chỉ tiêu tập trung phát triển nông nghiệp với nhiều hoạt động thiết thực. Ví dụ như để hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi, nâng cao chất lượng hàng hoá nông sản, xã đã phối hợp với Trạm khuyến nông, khuyến ngư, Hội Nông dân, trường ĐH Nông lâm, chi cục bảo vệ thực vật… mở hàng trăm lớp tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các phương thức phòng trừ sâu bệnh, xử lý dư lượng chất bảo vệ thực vật, xử lý các loại bệnh trên giống cây trồng, vật nuôi không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng… thu hút hơn 4000 lượt người tham gia.

Để tạo điều kiện thuận tiện hơn cho người dân trong việc đi lại, trao đổi thông tin và giúp các thương lái có thể đến tận các chân ruộng để thu mua sản phẩm nông sản do người dân làm ra, chính quyền xã cũng đã rất chú trọng đến việc phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn trong xã. Những con đường lớn được trải nhựa hoặc đá đã vươn đến những chân ruộng xa nhất, xe ô tô hoặc xe chở hàng đã có thể vào tận ruộng để tải hàng hoá.


2. Về văn hoá – xã hội:

Trong những năm gần đây, ngoài việc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội cho người dân trong xã, chính quyền xã Châu Pha còn luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn, Trung tâm văn hoá xã đều tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ - thể thao cho các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia nâng mức hưởng thụ văn hoá đạt 26 lần/ người/ năm. Tại Trung tâm ngoài phòng chiếu phim được mở cửa hàng tuần còn có 1 thư viện với lượng sách hơn 1.700 cuốn và hơn 500 đầu tạp chí khác phục vụ nhu cầu giải trí tại những nơi công cộng của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, cùng với việc đời sống kinh tế được cải thiện, đa số các hộ dân trong xã đều đã trang bị được cho gia đình mình các phương tiện nghe nhìn, có điều kiện thực hiện nếp sống văn minh. Đến hết năm 2006, đã có gần 90% hộ gia đình trong toàn xã đạt danh hiệu gia đình văn hoá.


3. Giáo dục – Y tế:

Trên địa bàn xã hiện có 3 trường mẫu giáo với 24 lớp học, 36 giáo viên. Có 518 trẻ trong độ tuổi được đến học và chăm sóc tập trung tại các nhà trẻ, mẫu giáo.

Trường phổ thông: có 3 trường với 112 giáo viên, 58 lớp thuộc các khối lớp học thu hút 1937 em trong độ tuổi đến trường.

Trên địa bàn xã hiện có 6 phòng khám bệnh và 1 trạm y tế xã với 6 cán bộ y tế hoạt động trong nỗ lực chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong xã.


III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Trên những kết quả đã đạt được, chính quyền và nhân dân xã đã đề ra những chỉ tiêu, chính sách cụ thể trong việc từng bước nâng cao hơn nữa đời sống kinh tế của địa phương với mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp và từng bước phát triển dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp…