Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
893/PC-UBND PC về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019-2020. 26/11/2019 Tải văn bản
728/UBND-QTM Về việc triển khai thực hiện phần mềm văn bản quản lý và điều hành iDesk 25/11/2019 Tải văn bản
1256/TB-UBND Về việc Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020./. 25/11/2019 Tải văn bản
4535/UBND-VHTT V/v Góp ý quy chế phối hợp tiếp nhận thông tin và xử lý, cải tạo, khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật mạng ngoại vi trên địa bàn Tỉnh 21/11/2019 Tải văn bản
160/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện đợt phát động “Toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn” trên địa bàn xã Châu Pha 21/11/2019 Tải văn bản
4542/UBND-VP Về việc triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành(iDesk) trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. 21/11/2019 Tải văn bản
4548/STC-QLNS V/v Góp ý hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 20/11/2019 Tải văn bản
4488/UBND-VP KH kiểm tra đảm bảo an toàn thông tin hệ thống máy tính tại các phòng, ban thuộc UBND thị xã Phú Mỹ, UBND các xã, phường và các đơn vị thuộc Công an thị xã Phú Mỹ 19/11/2019 Tải văn bản
1200/TB-UBND Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019-2020 19/11/2019 Tải văn bản
4484/UBND-VP V/v tuyên truyền, phổ biến các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới 19/11/2019 Tải văn bản
18/TB-TTN Thông báo tạm ngưng cấp nước 19/11/2019 Tải văn bản
207/GM-VHTT Bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng và các trang thiết bị của Đài Truyền thanh xã, phường. 18/11/2019 Tải văn bản
05/LCT Lịch công tác tuần của thường trực Đảng ủy xã Tuần thứ 46 ( Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019) 18/11/2019 Tải văn bản
181/TB-UBND Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban ủy ban tháng 11/2019 18/11/2019 Tải văn bản
23/LCT-UBND Lịch làm việc của lãnh đạo xã Châu Pha (Từ ngày 18 đến ngày 22/11/2019) 18/11/2019 Tải văn bản