Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
30/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 18/11/2019 Tải văn bản
105/BCH-VP V/v Thử nghiệm ứng dụng trên điện thoại thông minh trong công tác phòng chống thiên tai 17/11/2019 Tải văn bản
2904/SNN-PCTT V/v Đề nghị Báo cáo tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 15/11/2019 Tải văn bản
249/BC-UBND Báo cáo hoạt động điều hành tháng 11/2019 15/11/2019 Tải văn bản
158/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 15/11/2019 Tải văn bản
247/BC-UBND V/v Báo cáo thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên thảo luận của kỳ họp lần thứ 12 – HĐND tỉnh khóa VI 15/11/2019 Tải văn bản
1583/STTTT-VTCNTT Về việc đánh giá, chấm điểm tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các UBND trên địa bàn thị xã năm 2019 15/11/2019 Tải văn bản
244/BC-UBND Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 14/11/2019 Tải văn bản
4451/UBND-VHTT V/v Chấn chỉnh tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong thị xã Phú Mỹ. 14/11/2019 Tải văn bản
3075/QĐ-UBND V/v ban hành QĐ nâng mức hỗ trợ xây nhà tình nghĩa đối với ngườ 13/11/2019 Tải văn bản
4438/UBND-VHTT V/v khảo sát bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã, phường 13/11/2019 Tải văn bản
4441/UBND-VHTT V/v Góp ý dự thảo nội dung Kế hoạch thuê hội nghị truyền hình trực tuyến mở rộng kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã. 13/11/2019 Tải văn bản
351/CĐKTCN-ĐT V/v thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo từ xa( trực tuyến) tại BRVT 13/11/2019 Tải văn bản
11789/UBND-VP V/v mời tham gia Hội chợ Công thương khu vực phía Nam tại tỉnh BRVT năm 2019 12/11/2019 Tải văn bản
75-TB/ĐU Lịch tham dự " Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các thôn trên địa bàn xã năm 2019 12/11/2019 Tải văn bản