Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
4417/UBND-VP V/v tập huấn, triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn thị xã Phú Mỹ (lần cuối)-15/11-19/11/2019 12/11/2019 Tải văn bản
04/LCT Lịch công tác tuần của thường trực Đảng ủy xã tuần thứ 45 ( từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019) 11/11/2019 Tải văn bản
4356/UBND-VP V/v công khai danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 11/11/2019 Tải văn bản
4355/UBND-VP V/v công bố danh mục tên các TTHC cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 11/11/2019 Tải văn bản
91/NQ-HĐND NQ Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã Phú mỹ khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 11/11/2019 Tải văn bản
234/VP V/v bổ sung thông tin trên website thị xã Phú Mỹ 11/11/2019 Tải văn bản
235/VP V/v bổ sung thông tin xây dựng phần mềm lấy ý kiến người dân trong thị xã Phú Mỹ 11/11/2019 Tải văn bản
3197/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ liên ngành chấm điểm văn minh thương mại trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 11/11/2019 Tải văn bản
6404//TB-UBND V/v xét tuyển viên chức Ban Quản lý các khu du lịch TPVT năm 2019 11/11/2019 Tải văn bản
61/TB-KT Bản tin cơn bão số 6 lúc 5h ngày 10/11/2019 10/11/2019 Tải văn bản
03-CV/TBVK V/v góp ý dự thảo BC của BCH Đảng bộ thị xã lần V trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI 08/11/2019 Tải văn bản
262/BC-UBND V/v báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm PL 2019 08/11/2019 Tải văn bản
318/QĐ-UBND Về việc cộng nhận Tổ Cộng tác viên chương trình phòng, chống bệnh đái tháo đường trên địa bàn xã Châu Pha năm 2019 08/11/2019 Tải văn bản
3185/QĐ-UBND QĐ Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2019 08/11/2019 Tải văn bản
206/ĐĐBQH V/v lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 07/11/2019 Tải văn bản