Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
4284/UBND-VP V/v rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích trong thị xã Phú Mỹ. 05/11/2019 Tải văn bản
4285/UBND-VP V/v thực hiện KH tổ chức kỳ họp thứ mười một - HĐND thị xã Phú Mỹ khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021 (19-20/12/2019) 05/11/2019 Tải văn bản
97/BCH-VP V/v triển khai Công điện số 17/CĐ-TW hồi 06h ngày 05/11/2019 của VP BCĐ TW về phòng chống thiên tai 05/11/2019 Tải văn bản
673/UBND-VP Mời dự hội nghị đối thoại với nhân dân 04/11/2019 Tải văn bản
36-CT/TU V/v Chỉ thị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 04/11/2019 Tải văn bản
839/PC-UBND PC hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 04/11/2019 Tải văn bản
4256/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/11/2019 Tải văn bản
4262/UBND-VP V/v tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 04/11/2019 Tải văn bản
4253/UBND-KT V/v đề xuất bổ sung nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 – 2025. 04/11/2019 Tải văn bản
4268/UBND-NV V/v thay đổi thông tin số điện thoại đường dây nóng CCHC thị xã Phú Mỹ 04/11/2019 Tải văn bản
22/LCT-UBND Lịch làm việc của lãnh đạo xã Châu Pha ( Từ ngày 04 đến 08/11/2019) 04/11/2019 Tải văn bản
172/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Chỉ huy phó BCH Quân sự xã Châu Pha 04/11/2019 Tải văn bản
161/BC-BHXH BC hoạt động tháng 10/2019 04/11/2019 Tải văn bản
37-QĐ/TU V/v Quy định về đối tượng, chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 01/11/2019 Tải văn bản
4221/UBND-VP V/v triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 771-KL/TU ngày 11/07/2019 của Hội nghị lần thứ 32 BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI 31/10/2019 Tải văn bản