Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
36a/NQ-CP Nghị quyết về chính phủ điện tử 14/10/2015 Tải văn bản
82/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam 24/09/2015 Tải văn bản
71/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 03/09/2015 Tải văn bản
1510/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật nghĩa vụ quân sự 01/09/2015 Tải văn bản
23/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 14/05/2015 Tải văn bản
3125/BHXH-TCKT Về việc hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định vô hình 26/08/2014 Tải văn bản
170/2006/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ công chức, viên chức nhà nước 18/07/2006