Đại hội đại biểu MTTQVN thị trấn Đất Đỏ lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.
10/01/2019


Sáng ngày 28/12/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ. UBMTTQVN thị trấn tổ chức Đại hội MTTQVN thị trấn Đất Đỏ lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Hà – PCT.UBMTTQVN huyện, Trần Tứ Hải ủy viên BCH Đảng bộ huyện - BT.Đảng ủy thị trấn, ông Phan văn Sơn, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, CT.UBND thị trấn, ông Nguyện Tấn Trực PBT. Thường trực, cùng lãnh đạo UBND, UBNTTQVN thị trấn, các ban ngành đoàn thể và 100 đại biểu chính thức của đại hội hiệp thương từ các khu dân cư trên địa bàn thị trấn.

 

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị trấn, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ thị trấn, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kêt toàn dân tộc trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng việt nam” có ý nghĩa thiết thực được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thực hiện  thắng lợi các nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của địa phương.

 

Tại đại hội, các đại biểu tập đã trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ thị trấn trong nhiệm kỳ mới.

 

Ông Nguyễn Văn Hà – PCT.UBMTTQVN huyện, Trần Tứ Hải, ủy viên BCH Đảng bộ huyện - BT.Đảng ủy thị trấn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội khóa III đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thị trấn Đất Đỏ ngày càng vững mạnh.

 

Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 ủy viên Ủy ban MTTQ thị trấn Đất Đỏ lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Nguyễn thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn khóa II, tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024. Cử 16 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024. 

 

Ghi nhận những thành tích của Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, các tổ chức thành viên và các cá nhân trong nhiệm kỳ qua. UBND thị trấn đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2018.


Số lượt đọc: 853 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác