Thông báo danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (24/04/2020)

Thông báo danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (31/03/2020)

Ngày 26/3/2020, UBND thị trấn ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ban hành bảng phân bổ thời gian thực hiện bộ thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (31/03/2020)

Ngày 27/3/2020, UBND thị trấn ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc Về việc ban hành bảng phân bổ thời gian thực hiện bộ thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Bảng phân bổ thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001:2015 (31/03/2020)

Bảng phân bổ thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo TCVN ISO 9001:2015

Công bố HTQLCL phù hợp chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (06/12/2019)

Công bố HTQLCL phù hợp chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phụ hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (05/07/2019)

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phụ hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015