Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đất Đỏ tổ chức Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết (05/06/2020)

Chiều ngày 04/6/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đất Đỏ tổ chức Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết  cho bà Phạm Thị Thu Vân, ngụ tại khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ.

Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức kết nạp đoàn cho 41 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020 (07/02/2020)

Ngày 04/02/2020, tại Hội trường thị trấn Đất Đỏ, đồng chí Trần Phước Vinh, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức Lễ kết nạp đoàn cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

Thị trấn ra quân tổng vệ sinh môi trường (14/01/2020)

Nhằm đảm bảo tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ, sáng ngày 11/01/2020, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn Đất Đỏ tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn.

Đảng ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (10/01/2019)

Sáng ngày 07/01/2019, tại hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ, Đảng ủy thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Trần Tứ Hải BT.Đảng ủy thị trấn chủ trì hội nghị. 

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2018. (17/12/2018)

Sáng ngày 14/12, Đoàn Thanh niên thị trấn Đất Đỏ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh thiếu niên năm 2018.

Hội Cựu Chiến Binh thi trấn Đất Đỏ tổng kết hoạt động công tác hội năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. (30/11/2018)

Sáng ngày 29/11, tại Hội trường UBND thị trấn Đất đỏ, Hội Cựu chiến binh thị trấn  tổ chức Tổng kết hoạt động công tác hội năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ chính trị, Chỉ thị, thông báo, kết luận của Ban bí thư, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (27/11/2018)

          Sáng ngày 22/11/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ. Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ chính trị, chỉ thị thông báo kết luận của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy và Huyện ủy (27/11/2018)

Sáng ngày 17-10, tai Hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy và Huyện ủy cho tất cả các đồng chí đảng viên 9 khu phố, chi bộ cơ quan, quân sự, công an thuộc đảng bộ thị trấn Đất Đỏ Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Trần Tứ Hải, BT Đảng ủy, CT.HĐND thị trấn.

 

Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (23/08/2018)

Sáng ngày 01/8/2018, Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho hơn 300 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Trần Tứ Hải, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn.

Đảng ủy thị trấn tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW. (09/05/2018)

Sáng ngày 18/4/2018, Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị.