Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thị trấn
31/03/2020
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại cuộc họp ngày 30/3/2020. Để đảm bảo ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị trấn. Ủy ban nhân dân thị trấn đề nghị: Các cơ sở, dịch vụ: Karaoke, nhà hàng, của hàng kinh doanh ăn uống, Massage, cơ sở vật lý trị liệu, tiệm làm đẹp, tiệm cắt tóc, uốn tóc, nail, các tụ điểm vui chơi, giải trí tạm dừng hoạt động từ 00 giờ, ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 (cho đến khi có thông báo mới). 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại cuộc họp ngày 30/3/2020. Để đảm bảo ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị trấn. Ủy ban nhân dân thị trấn đề nghị: Các cơ sở, dịch vụ: Karaoke, nhà hàng, của hàng kinh doanh ăn uống, Massage, cơ sở vật lý trị liệu, tiệm làm đẹp, tiệm cắt tóc, uốn tóc, nail, các tụ điểm vui chơi, giải trí tạm dừng hoạt động từ 00 giờ, ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 (cho đến khi có thông báo mới) Xem tại đây


Số lượt đọc: 913 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác