Hơn 103 tỷ đồng thực hiện 151 đề tài nghiên cứu khoa học
01/12/2015
Sáng 1-12, Sở KH-CN tổ chức nghiệm thu đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh BR-VT giai đoạn 2001-2012", do ông Phạm Ngọc Vũ và nhóm nghiên cứu của Sở KH-CN làm chủ nhiệm.

  • Chỉ 21,19% đề tài được triển khai sản xuất và thực nghiệm

Sáng 1-12, Sở KH-CN tổ chức nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh BR-VT giai đoạn 2001-2012”, do ông Phạm Ngọc Vũ và nhóm nghiên cứu của Sở KH-CN làm chủ nhiệm.

Theo kết quả của nhóm nghiên cứu, giai đoạn 2001-2012 tỉnh BR-VT đã triển khai 151 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với tổng kinh phí hơn 103 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, y dược, khoa học xã hội, nhân văn và nông nghiệp.

Các đề tại nghiên cứu khoa học đã cung cấp các số liệu điều tra cơ bản, các luận cứ khoa học về nhiều vấn đề, lĩnh vực... Tuy nhiên, số lượng dự án được triển khai thực nghiệm và sản xuất đạt tỷ lệ thấp (trung bình 21,19%).

Qua khảo sát, nhóm tác giả đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học như: Sử dụng phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu; khuyến khích các DN tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; Ưu tiên lựa chọn các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án cấp tỉnh đưa vào triển khai, ứng dụng…


Số lượt đọc: 594 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác