Tổng số lượng truy cập
285972
Số người online
10
Số hiệu Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký Trần Việt Hùng
Ngày ban hành 31/03/2010
Ngày hiệu lực 31/03/2010
Trích yếu nội dung

Quy chế này hướng dẫn thực hiện các thủ tục thẩm định đơn đăng ký sáng chế bao gồm thẩm định hình thức, thẩm định nội dung và quy định một số yêu cầu về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động thẩm định đơn

Tài liệu đính kèm download