Tổng số lượng truy cập
367946
Số người online
19
Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải văn bản
122/2010/NĐ-CP Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp 31/12/2010 20/02/2011 Tải văn bản
119/2010/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP 30/12/2010 20/02/2011 Tải văn bản
97/2010/NĐ-CP Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp 21/09/2010 09/11/2010 Tải văn bản
Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế Quy chế này hướng dẫn thực hiện các thủ tục thẩm định đơn đăng ký sáng chế bao gồm thẩm định hình thức, thẩm định nội dung và quy định một số yêu cầu về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động thẩm định đơn 31/03/2010 31/03/2010 Tải văn bản
Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp Quy chế này hướng dẫn thực hiện các công việc liên quan đến thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bao gồm thẩm định hình thức, thẩm định nội dung và một số yêu cầu liên quan đến hoạt động thẩm định đơn. 08/12/2009 08/12/2009 Tải văn bản
Quy chế thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp 03/12/2009 03/12/2009 Tải văn bản
21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 13/11/2008 01/07/2009 Tải văn bản
80/2006/QH11 Luật Chuyển giao công nghệ 09/11/2006 07/01/2007 Tải văn bản
104/2006/NĐ-CP Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng 22/09/2006 07/10/2006 Tải văn bản
100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự,Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan 21/09/2006 06/10/2006 Tải văn bản