TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/2/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 315217
  HOẠT ĐỘNG UBND

  Báo cáo công tác dân vận khéo năm 2016
09/12/2016

Khối vận xã luôn làm tốt công tác tham mưu trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện Nghị quyết  25 – NQ/TW của Bộ chính trị “về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”; gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ công an, dân quân, chức sắc tôn giáo và quần chúng nhân dân tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong công tác dân vận trên toàn xã.

Làm tốt công tác vận động và tổ chức, hướng dẫn cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện về đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội; tham gia phong rào “ toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hắc Dịch là một xã đang từng bước phát triển thành phường trong tương lai, bên cạnh đó công tác phát triển hạ tầng, kỷ thuật rất được xem trọng. Cho nên các  Thành viên khối vận xã luôn bám sát và phối hợp với các tổ dân vận ấp trong tác vận động nhân dân như giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, thu gom rác. Ngoài ra còn phối hợp khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong trồng trọt , chăn nuôi nhằm đem lại nguồn lợi cao hơn. Bên cạnh đó tham gia vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường"...

Ngoài ra công tác dân vận còn giúp cho các cấp lãnh đạo tiếp cận được gần người dân hơn thông qua các buổi tiếp súc, đối thoại, giải tỏa bức xúc, vướng mắc của người dân trong các chính sách của nhà nước hay những tranh chấp trong cuộc sống hằng ngày của người dân. Trong năm 2016 tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của ban hòa giải, tổ hòa giải; kết hợp tốt với các đoàn thể, ban p trong năm đã hòa giải thành 8/16 vụ đạt 50%, còn lại chuyển cấp trên xem xét giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được là một phần vào công cuộc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng thông qua các công tác xây dựng và triển khai các mô hình phù hợp với nhân dân, làm dân tin, dân hiểu và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thực hiện phương châm “03 tốt - 03 không” theo Thông báo Kết luận 1576-TB/TU, ngày 20/11/ 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Khối vân luôn tham mưu Đảng ủy tổ chức các hoạt động, các phong trào hướng mạnh về địa bàn dân cư, các thành viên Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể từ xã đến ấp thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để kịp thời có biện pháp giải quyết những vần đề bức xúc, chính đáng của nhân dân, đảm bảo hài hoà các lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân. Tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu rõ Chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Làm cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, huy động động mọi nguồn lực của nhân dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị.

Mọi chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, trọng tâm là giải quyết những bức xúc trong nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn xã được giữ vững ổn định.

 

bùi Văn Trưởng
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu