TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 15/7/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 340027
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
DANH SÁCH HỘ NGHÈO CHUẨN TỈNH NĂM 2020
DANH SÁCH HỘ NGHÈO  CHUẨN TỈNH NĂM 2020

Kế hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ năm 2020
Kế hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ năm 2020

Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT.


triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT.


thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cấp xã
Công bố danh mục tên các TTHC cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ủy ban nhân dân phường Hắc Dịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân phường Hắc Dịch đã ban hành  Kế hoạch số: 78/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, kế hoạch gồm có 28 nhiệm vụ.UBND phường Hắc Dịch ban hành Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2020.
UBND phường Hắc Dịch xây dựng kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/3/2020 Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2020.

UBND phường Hắc Dịch ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hắc Dịch năm 2020.

Thực hiện Công văn số 288/UBND-VP ngày 03/02/2020 của UBND thị xã Phú Mỹ về việc rà soát lại Danh mục TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định. UBND phường ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định thuộc thẩm quyền giải quyết năm 2020 là 79/136 thủ tục hành chính đạt 58,1% so với tổng số TTHC.UBND phường ban hành kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND phường Hắc Dịch về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020, UBND phường Hắc Dịch xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và kiểm tra công vụ năm 2020

văn bản phục vụ truyên truyền cho người có công


THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀUVề việc đăng ký dịch vụ công mức độ 3 trên địa bàn phường Hắc Dịch năm 2019.
Về việc đăng ký dịch vụ công mức độ 3 trên địa bàn phường Hắc Dịch năm 2019.

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hắc Dịch năm 2019

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hắc Dịch năm 2019V/v rà soát nhu cầu và đăng ký vốn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản năm 2020.

V/v rà soát nhu cầu và đăng ký vốn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản năm 2020.Về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hắc Dịch
Về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hắc Dịch

triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết (đợt 2)
triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết (đợt 2)

triển khai Cổng thanh toán trực tuyến và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 PC Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Cổng thanh toán trực tuyến và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông báo V/v Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)
Thông báo V/v Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)

Thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

kiện toàn Đoàn kiểm tra phương tiện đo lường, hàng đóng gói sẵn, chất lượng sản phẩm hàng hóa
kiện toàn Đoàn kiểm tra phương tiện đo lường, hàng đóng gói sẵn, chất lượng sản phẩm hàng hóa

Công văn yêu cầu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác XPVPHC tham gia buổi kiểm tra công tác tư pháp
Công văn yêu cầu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác XPVPHC tham gia buổi kiểm tra công tác tư pháp

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu