TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 24/7/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 341404
  HOẠT ĐỘNG UBND

  CV 152 của UBND phường v/v tăng cường công tác quãn li quãng cáo rau vặt
02/08/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HẮC DỊCH

 

 
 
 

 


Số:      /UBND -VHXH

V/v: tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn phường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              

 

 
 
 

 


Hắc Dịch , ngày      tháng 07 năm 2018

                  

         

Kính gửi:

                                                - Trưởng CA phường, trưởng  các ban ngành;

                                                - BGH các trường, Bí thư chi bộ, Trưởng các khu phố .

         

Hiện nay, trên địa bàn phường có nhiều hoạt động quảng cáo, tờ rơi mua bán đất treo trên dọc Mỹ xuân- Ngã giao, đường Hắc Dịch - Tóc Tiên, các giao lộ, vỉa hè và rác thải sinh hoạt hai bên đường trên địa bàn phường. Để thực hiện tốt và đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường nhằm thực hiện nếp sống văn minh đô thị và chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm lớn trong năm 2018 trên địa bàn phường.

UBND phường chỉ đạo như sau:

1. Trưởng CA phường, trưởng các ban ngành, BGH các trường, Bí thư, Trưởng các khu phố chỉ đạo lực lượng của ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên và có biện pháp tháo dỡ dứt điểm những trường hợp quảng cáo rao vặt, mua bán đất trên cột điện, cây xanh, để bảng mua bán đất trên vỉa hè lòng lề đường và quảng cáo khác, rác thải sinh hoạt hai bên đường, che dù buôn bán vặt trên vĩa hè .

2. Bí thư chi bộ,Trưởng các khu phố, tăng cường công tác giám sát các hoạt động quảng cáo, tờ rơi mua bán đất treo trên hàng rào các trường học, cây xanh, trụ điện dọc đường liên phường, các giao lộ, vỉa hè và rác thải sinh hoạt hai bên đường trên địa bàn khu phố.Khi phát hiện đối tượng treo quảng cáo, tờ rơi mua bán đất báo về UBND phường để kịp thời xử lý.

3.Văn hóa xã hội và đài truyền thanh phường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về quảng cáo, vệ sinh môi trường trên hệ thống đài truyền thanh của địa phương để cho nhân dân được biết.

- Đội kiểm tra liên ngành VHXH tăng cường công tác kiểm tra quảng cáo trên địa bàn phường . Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo không có giấy phép kinh doanh theo nghị định 158 của thủ tướng chính phủ.

4. Kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn phường thường xuyên tố giác các đối tượng đi treo quảng cáo, tờ rơi mua bán đất không có giấy phép cho UBND phường (thông qua đ/c Trưởng – CC.VHXH,  ĐT 01686935918 và cán bộ Môi Trường) để kịp thời xử lý.

5. BGH các trường không cho các đơn vị đặt các bảng hiệu quảng cáo khi chưa được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Trưởng CA phường, trưởng  các ban ngành, BGH các trường, Bí thư chi bộ, trưởng các khu phố, đơn vị liên quan triển khai  thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- Đảng ủy, HĐND phường;( B/c)

- CT, các PCT. UBND phường;(B/c)

- Đài Truyền thanh phường (t/h);

- Trang thông tin điện tử phường (đăng tin);

- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Minh Vương

KT. CHỦ TỊCH

 

 

KT. CHỦ TỊCH

 

 

bùi Văn Trưởng
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu