TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 29/2/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 315787
  HOẠT ĐỘNG UBND

  Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân phường Hắc Dịch - Khóa XI
27/10/2019

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015, xét đề nghị của UBND phường Hắc Dịch về việc triệu tập Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân phường Hắc Dịch, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực Hội đồng nhân dân phường Hắc Dịch thông báo việc tổ chức Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân phường Hắc Dịch khóa XI như sau:

1. Thời gian họp: 01 buổi, khai mạc lúc 07h30, ngày 25 tháng 10 năm 2019.

2. Địa điểm họp: hội trường UBND phường Hắc Dịch.

Chương trình Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân phường Hắc Dịch - Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình kỳ họp.

4. Diễn văn khai mạc.

II. PHẦN NỘI DUNG KỲ HỌP

5. Thông qua công văn 553-CV/TU của Thị xã Phú Mỹ ngày 01 tháng 10 năm 2019 về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND phường Hắc Dịch.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (của HĐND thường lệ)

- Bỏ phiếu bầu chức danh phó chủ tịch HĐND

6. Thông qua tờ trình giới thiệu của thường trực HĐND về việc bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND.

- Bỏ phiếu và thông qua kết quả bầu chức danh phó chủ tịch HĐND.

7. Thông qua đề án sát nhập khu phố

- khu phố 3 và khu phố Nông Trường

8. Thảo luận:

- Thảo luận của các tổ đại biểu.

9. Thông qua dự thảo nghị quyết:

-  Thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh phó chủ tịch HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả xác nhập khu phố.

9. Chào cờ bế mạc./.

 

Thùy Linh
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu