TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/2/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 315220
  HOẠT ĐỘNG UBND

  báo cáo 6 tháng đầu năm trạm KHCN
01/10/2012
ỦY BAN NHÂN DÂN
HẮC DỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /BC.UBND

 

Hắc Dịch, ngày 25 tháng 06 năm 2012

 

BÁO CÁO

Hoạt động của trạm Thông tin Khoa học
và Công nghệ xã Hắc Dịch 06 tháng đầu năm 2012

 

 

I / Hiện trạng tổ chức nhân sự và thiết bị của trạm:

1. Số cán bộ vận hành trạm hiện nay là 02 người;

2. Địa điểm đặt trạm tại TTVH – HTCĐ xã;

3. Cơ sở dữ liệu, thư viện:

- Thư viện điện tử KHCN trên đĩa CD-ROM;

- Cơ sở dữ liệu KHCN phục vụ nông thôn;

- Website xã đã có theo địa chỉ: http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/hacdich.

- Duy trì hoạt động của thiết bị trạm( máy tính, máy in, thư viện điện tử), các thiết  bị của trạm vẫn đang hoạt động tốt.

II / Kết quả hoạt động của trạm đến nay:

1. Tổ chức tập huấn và tuyên truyền thông tin KHCN đến người dân:

- Tuyên truyền thông tin đến người dân dưới nhiều hình thức như: phát trên loa truyền thanh được 12 buổi, in trên giấy A4 hay copy file trực tiếp… cung cấp cho nhân dân.

2. Cung cấp tài liệu, thông tin KHCN cho người sử dụng;

- Số tin cung cấp cho lãnh đạo xã: 42 tin ( chủ yếu có nội dung về các văn bản pháp quy như quyết định, quy định, công văn, chỉ thị, hướng dẫn, thông tư…)

- Số tin cung cấp cho người dân, doanh nghiệp: 86 tin (có nội dung về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và cách phòng tránh các dịch bệnh cho người và động vật, một số tin chuyên về tìm hiểu Pháp luật hay báo chí, tìm hiểu kiến thức về các lĩnh vực khác như : tìm việc làm trên mạng, tìm các tài liệu về các môn khoa học kỹ thuật, các bài hát truyền thống ca ngợi Đảng, đất nước, con người Việt Nam...)

- Về hình thức cung cấp cho người dân:

+ In tài liệu in trên giấy A4: gần 350 trang;

+ Copy tài liệu cung cấp dạng file: gần 26 file;

+ Copy và cung cấp bằng đĩa: 15 đĩa

3. Số lượng tin người sử dụng yêu cầu trạm cung cấp trong 6 tháng:

- Số lượt người yêu cầu: trên 185 lượt

- Số lượng tin yêu cầu:  225 tin

4. Số lượt người đến trạm truy cập trực tiếp thư viện điện tử: trên 40 lượt

5. Số lượt người đến trạm truy cập trực tiếp internet: khoảng 190 lượt

6. Số tin do ban biên tập của xã viết:  15 tin

7. Số ảnh do cán bộ trạm thu thập, cập nhật lên Website KHCN của xã: 5 ảnh

8. Số lượt truy cập vào Website KHCN xã: 394 lượt

III/ Khó khăn và thuận lợi trong hoạt động của trạm:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm giúp đỡ của Sở KHCN,  TTTH&TTKHCN tỉnh BRVT, phòng Công thương huyện Tân Thành, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Hắc Dịch, các tổ chức, đoàn thể, đã tạo điều kiện thuận lợi cho trạm hoạt động tốt.

- Bên cạnh đó hiện nay trang Web của Sở KHCN đã được cải tiến phù hợp cho việc biên tập tin và tìm kiếm thông tin.

- Hiện nay đường truyền internet đã được cải thiện với tốc độ khá cao nên rất thuận lợi, nhanh, chính xác trong việc tìm kiếm và cung cấp thông tin cho người yêu cầu.

- Vị trí đặt trạm thuận lợi hơn trước nên làm tăng thêm nhiều người biết tới trạm hơn trước.

2. Khó khăn:

- Hiện nay việc chuyển giao KHCN bằng cách mở lớp tập huấn đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, nên làm cho sự hoạt động của trạm giảm.

- Phần liên kết giữa trang Web của Sở với những trang Web khác còn khá ít thông tin nên chưa thông dụng trong việc tìm kiếm.

- Trình độ của nông dân trong xã về tin học còn thấp nên người dân chưa hiểu tầm quan trọng của sự phát triển ngành Công nghệ thông tin  cũng như hiệu quả khi sử dụng và khai thác các thông tin trên internet để áp dụng nhiều trong đời sống, nên số lượng người đến khai thác thông tin còn khá ít. Số ít người dân có kiến thức thì hầu như gia đình họ đã kết nối internet tại nhà nên việc hoạt động của trạm khá bị động.

IV/ Đề xuất kiến nghị về hoạt động của trạm:

- Đề nghị TTTH&TT KHCN quan tâm hơn nữa đối với trạm và phối hợp với UBND xã mở thêm lớp tập huấn cho nhân dân về cách sử dụng và khai thác thông tin giúp nhân dân hiểu hơn về tầm quan trọng của việc khai thác thông tin KHCN để áp dụng vào việc phát triển kinh tế xã nhà.

+ Thường xuyên hỗ trợ cung cấp thêm kỹ thuật công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

 

Trên đây là báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 của trạm thông tin KHCN xã Hắc Dịch.

 

     XÁC NHẬN

 CỦA UBND XÃ                                          CB, TRẠM TTĐT - KHCN

 

 

 

 

 

Trần Ngọc thùy                                                     Bùi Văn Trưởng

 

|

Nội dung khác

  Quân nhân xã hắc Dịch hoàn thành NVQS trở về địa phương đợt 2 năm 2015(7/10/2015 12:00:00 AM)
  ý nghĩa ngày gia đình(6/29/2015 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu