TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/2/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 315290
  HOẠT ĐỘNG UBND

  lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời
08/10/2012

UỶ BAN NHÂN DÂN

 XÃ HẮC DỊCH

           

             Số: 17/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 Hắc Dịch , ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

trên địa bàn Xã Hắc Dịch  từ ngày 02/10/2012 đến ngày 7/10/2012

 

Thực hiện công văn số 2161/UBND- Vp ngày 24/19/2012 của UBND Huyện Tân Thành V/v tổ chức thực hiện công văn số 5296/UBND. VP ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh BRVT Tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ”trên địa bàn Xã Hắc Dịch  từ ngày 02/10/2012 đến ngày 7/10/2012

Căn cứ kế hoạch số 12/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012,  Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

- Giúp cho các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng cung ứng giáo dục với môi trường giáo dục thuận tiện, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.

- Tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và các chương trình giáo dục về kỹ năng sống cho người có nhu cầu.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban, ngành, Hiệu trưởng các trường Hội khuyến  học xã thống nhất tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại xã  trong dịp kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam hàng năm (ngày 02/10) bắt đầu từ ngày 02/10 đến hết ngày 07/10/2012 với chủ đề “Học để trở thành người công dân tốt”.

- Các trường học đóng trên địa bàn, đặc biệt là TTVH-HTCĐ xã ,  tổ chức các lớp học (miễn phí) với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội để tạo cơ hội cho tất cả mọi người có thể tham gia học tập trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thời gian, địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

 Thời gian tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 02/10/2012 đến ngày 07/10/2012;

2. Lễ khai mạc, tổng kết

Xã tổ chức Lễ khai mạc vào sáng ngày 07/10/2012, Tại trường THCS Hắc Dịch

Thành phần tham dự Lễ khai mạc gồm: đại diện cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các trường học; các trưởng ấp và các đoàn thể xã, CB, TTVH-HTCĐ xã đài truyền thanh ; trạm KHCN  thông tin đại chúng, đại diện các trưởng ấp tầng lớp nhân dân, học sinh, trên địa bàn .

3. Công tác tuyên truyền giáo dục

- Tại các trường học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm VH học tập cộng đồng treo các khẩu hiệu trước thời gian tổ chức Lễ khai mạc 1 tuần cho đến khi kết thúc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

         + Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của mọi người dân.

        + “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời ” (Hồ Chí Minh)

        + Biết nhiều, nghe rộng mới làm nên sự nghiệp (Lê Quý Đôn)

        + Học, học nữa, học mãi (Lê nin)

        + Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người (UNESCO)

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ…tại các trường và TTVH-HTCĐ  trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với những nội dung cụ thể thiết thực.

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh ; trạm KHCN của xã các tài liệu, phóng sự, bài viết tuyên truyền trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trường

4. Các hoạt động giáo dục :

- Tại trung tâmVH học tập cộng đồng: Tổ chức các chuyên đề giáo dục về sức khỏe, dân số, giáo dục pháp luật, học nghề, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, cộng đồng, võ thuật, ẩm thực, thời sự chính trị...

- Tại các trường học: Tổ chức thăm quan di tích lịch sử, học tập truyền thống lịch sử của dân tộc; Hội thi vẽ tranh cho học sinh tiểu học; Hội thảo chuyên đề về phòng chống tai nạn thương tích và tệ nạn xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm...ATGT

- Phòng đọc sách TTVH-HTCĐ trường học có thư viện  mở cửa tổ chức ngày hội đọc sách trong tuần.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã chỉ đạo TTVH-HTCĐ phối hợp với Hội Khuyến học xã ; TTVH-HTCĐ ; các trường đồng loạt phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng nhằm huy động sự hưởng ứng đông đảo của người dân trên địa bàn. Tổng hợp kết quả hoạt động báo cáo Ủy ban nhân dân xã

2. Trạm KHCN xã , Hội Khuyến học xã hướng dẫn các ban ngành của xã tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động của "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2012.

3. Giao cho BGH trường THCS phối hợp với TTVH-HTCĐ xã tổ chức điểm Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” của xã. Tại Lễ khai mạc, ngoài đại biểu của địa phương, UBND xã mời đại biểu là lãnh đạo Huyện, đại diện các ban ngành, các tổ chức thông tin tuyên truyền, đài phát thanh  Huyện ... đến dự và đưa tin. 

4. Ủy ban nhân dân xã giao cho Văn hóa - Thông tin ; TTVH-HTCĐ ; BGH Trường THCS  và các, ban ngành liên quan tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc theo thời gian quy định.

5. Kinh phí tổ chức:

- TTVH-HTCĐ ( Trang trí ; Văn nghệ ; Phong màn ; chũ xốp ; băngronl ; âm thanh )

- Trường THCS  (Bố trí sân lễ ; bàn ghế cho đại biểu và học sinh ;  nước uống cho đại biểu khách mời  )

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, các cơ quan, Trường học liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Chủ tịch UBND xã;

- TT. Đảng ủy,

- Lãnh đạo các trường GD&ĐT, TTVH-HTCĐ, trạm KHNC ; đài truyền thanh – MTTQ xã

- Hội Khuyến học xã ;

- Lưu: VT,

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Văn Ba

 

 

|

Nội dung khác

  Quân nhân xã hắc Dịch hoàn thành NVQS trở về địa phương đợt 2 năm 2015(7/10/2015 12:00:00 AM)
  ý nghĩa ngày gia đình(6/29/2015 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu