TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 2/3/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 316012
  HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

  UBMTTQVN xã ban hành văn bản chấm điểm thi đua năm 2016
09/12/2016

Căn cứ Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2016,

 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2016 với 09 nội dung như sau:

1. Công tác Tuyên giáo: (15 điểm)

- Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-MT ngày 29/02/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về triển khai thực hiện công tác tuyên giáo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã xây dựng kế hoạch số 06/KH-MT ngày 02/3/2016 và tổ chức họp triển khai đến các tổ chức thành viên để tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân thực hiện tốt công tác tuyên giáo, Nghị quyết của Đảng bộ xã.  (Tự nhận 02/02 điểm).

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đã  phối hợp với các tổ chức thành viên  tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh lần thứ V và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII thông qua các buổi họp chi đoàn, chi hội, các câu lạc bộ, nhóm tiết kiệm, họp tổ dân cư, các hội thi, hội diễn văn nghệ. Kết quả đã tuyên truyền được 201 cuộc với 9.504 lượt người tham dự. (Tự nhận 02/02 điểm).

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam xã xây dựng kế hoạch số 09/KH-MT ngày 03/4/2015 về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, triển khai đến ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên để tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Có báo cáo công tác tuyên truyền số 07/BC-MT ngày 07/4/2016 và số 16/BC-MT, ngày 24/5/2016 (Tự nhận 02/02 điểm).

Tiếp tục phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như: tổ chức 01 đêm biểu diễn nghệ thuật quần chúng phục vụ cho khoảng 1000 lượt người dự; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các câu lạc bộ, nhóm tiết kiệm, họp tổ dân cư để tuyên truyền tuyền đến nhân dân được 76 cuộc với 2.771 lượt người dự (tài liệu tuyên truyền do Đảng ủy cung cấp); tuyên truyền trên đài phát thanh xã được 22 cuộc. (Tự nhận 02/02 điểm).

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh”. Ủy ban Mặt trận xã đã chủ động xây dựng kế hoạch số 07/KH-MT ngày 09 tháng 3 năm 2016 về việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và triển khai đến các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận các ấp đăng ký rà soát, bổ sung các tiêu chí phù hợp, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Qua đó, có 9/9 Ban công tác Mặt trận đăng ký thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề 2016. Đồng thời lồng ghép trong các buổi họp hội, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các câu lạc bộ, nhóm tiết kiệm, các buổi sinh hoạt tổ dân cư để triển khai Nghị quyết chuyên đề học tập của Đảng ủy về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, đã tổ chức được 55 buổi triển khai chuyên đề với 1.201 lượt người tham dự. Duy trì mô hình “Mỗi cán bộ là một tấm gương”. 6 tháng, năm có báo cáo gửi MT huyện (Tự nhận 02/02 điểm).

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-MT, ngày 12/05/2016 về thực hiện đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận giai đoạn 2015 – 2020 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương (Tự nhận 01/01 điểm).

- Ban thường trực UBMTTQVN xã đã xây dựng kế hoạch số 08/KH-MT ngày   19/3/2016 về vệc phối hợp tuyên truyền cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận các ấp đã tổ chức tuyên truyền nội dung cuộc vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ chủ trương và tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào các phong trào thi đua như: Hội phụ nữ thực hiện cuộc vận động với phong trào “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội nông dân phát động đăng ký thi đua thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”, qua đó góp phần nâng cao kiến thức của người tiêu dùng; vận động cơ quan, đơn vị sử dụng hàng hóa nội địa khi mua sắm trang thiết bị công sở; vận động nhân dân tham gia mua sắm khi có chương trình hàng Việt về nông thôn được tổ chức tại TTVH-HTCĐ xã với 02 đợt, thu hút khoảng 1000 người tham gia mua sắm. Bên cạnh đó, vận động các hộ tiểu thương trên đại bàn xã bán hàng đúng giá, đảm bảo chất lượng. Có kế hoạch, báo cáo 6 tháng, năm (Tự nhận 02/02 điểm).

- Viết bài gửi Đài phát thanh xã đưa tin về hoạt động của Mặt trận xã. Tham gia viết bài cho Bản tin Công tác Mặt trận tỉnh gửi về huyện (03 bài) nhưng chưa đạt so với yêu cầu. (Tự nhận 01/02 điểm)

2. Công tác Phong trào: (17 điểm)

- Ban thường trực đã xây dựng Kế hoạch số 11/KH-MT ngày 28/4/2015 về triển khai công tác phong trào năm 2016 đến các tổ chức thành viên và 09 Ban công tác Mặt trận ấp, qua quá trình tổ chức thực hiện các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận các ấp đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tốt các phong trào như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” và cuộc vận động  “Vì người nghèo”. (Tự chấm 02/02 điểm).

- Thông qua các phong trào thi đua Ban thường trực đã chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện có hiệu quả những giải pháp duy trì tăng trưởng, phát triển kinh tế và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phối hợp tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường đầu tư,  mở rộng chồng trại; vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện giảm bớt những khó khăn, kinh phí trong khám chữa bệnh; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tích cực bảo vệ môi trường. Đồng thời xây dựng các mô hình nhằm phát triển kinh tế - xã hội như: vận động nhân dân đóng góp xây dựng 06 tuyến đường bê tông ngõ xóm dài 1.260m, số tiền 61 triệu và 64 công lao động, có 06 hộ hiến 800m đất để làm đường; vận động nhân dân làm đèn đường chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn giao thông  các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phối hợp tổ chức được 08 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao KHKT cho 297 lượt hội viên, vận động 28 hộ khá giúp 31 hộ nghèo, hộ khó khăn về cây, con giống trị giá thành tiền 153 triệu đồng. (Tự nhận 02/02 điểm) 

- Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban thường trực đã chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo về số lượng và hoạt động có chất lượng; đồng thời xây dựng Kế hoạch số 17/KH-MT ngày 19/4/2016 triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từng thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn được phân công để cùng với ban vận động ấp thực hiện tốt 05 nội dung của cuộc vận động và phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất phát triển kinh tế của các tổ chức đoàn thể như: duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Hủ gạo tình thương” với số gạo góp được hàng tháng bình quân 50 kg giúp cho 05 hộ nghèo; phong trào Tiết kiệm vì học sinh nghèo đã vận động được 30 xuất học bổng với số tiền 15 triệu đồng, duy trì nhóm phụ nữ tiết kiệm với 96 nhóm, số tiền 1,3 tỷ đồng giúp cho 96 người vay không tính lãi.Vận động nhân dân tham gia thực hiện Đề án “Thu gom rác thải” đã có 2.358/3.501 hộ đăng ký thực hiện đề án. (Tự nhận 03/03 điểm)

- Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục thực hiện đề án “04 giảm”, thực hiện Nghị quyết 32-NQ/CP…tiếp tục vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Phối hợp cùng chính quyền và các thành viên tổ chức phát động rộng rãi trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, thực hiện các chương trình phòng chống tội phạm, phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lỗi lầm tại gia đình và cộng đồng dân cư”, được 09 cuộc với 701 lượt người tham dự; thường xuyên phát thanh thông báo tình hình thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng hình sự, để nhân dân biết phòng ngừa và đề cao cảnh giác. Cảm hóa giáo dục 25 đối tượng, có 04 thanh niên tiến bộ. Phối hợp tổ chức tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính, tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ được 03 đợt; phát động đăng ký, cam kết gia đình không có người thân vi phạm ATGT, có 3.456/3.501 hộ gia đình đăng ký đạt 98,71%, có 9/9 ấp đăng ký đảm bảo ATGT đạt 100%. (Tự nhận 02/02 điểm)

- Ban thường trực xây dựng kế hoạch số 35/KH-MT ngày 26/10/2016 về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và đã triển khai đến Ban công tác Mặt trận ấp, hiện 09/09 ấp đã chuẩn bị nội dung, chương trình và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức tốt lễ hội. (Tự nhận 03/03 điểm)

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội ở địa phương Ban thường trực tham mưu Đảng ủy, Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng kế hoạch số 18/KH-MT ngày 29/4/2016 triển khai đến Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các tổ chức, mạnh thường quân đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” đã vận động Báo BRVT tặng 01 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng; vận động được số tiền 115 triệu đồng (tính đến ngày 20/10/2016), từ số tiền vận động được đã tiến hành sữa 02 căn trị giá 21.105.000 đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất 06 hộ, số tiền 3 triệu đồng; hỗ trợ làm đèn chiếu sáng cho Mẹ Việt Nam anh hùng số tiền 2.520.000đ, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách số tiền 4.526.000đ ; tặng quà tết Nguyên đán 2016 cho 150 hộ nghèo, gia đình chính sách số tiền 45 triệu; thăm tặng quà 10 gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày TBLS với số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban thường trực ủy ban MTTQ xã đã vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn, người già neo đơn nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước được 474 phần, trị giá 146 triệu. Thực hiện Công văn số 60/CV-MTTQ-BTT ngày 06/6/2016 của Ủy ban MTTQ huyện Tân Thành về việc hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt. Ủy ban MTTQ đã vận động nhân dân ủng hộ được 11 triệu đồng (Tự nhận 04/04 điểm).

3. Công tác Dân chủ - Pháp luật: (17 điểm)

- Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-MT ngày 31/3/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban Mặt trận xã đã xây dựng kế hoạch số 15/KH-MT, ngày 04/4/2016 về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016. Đã phối hợp tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri với Đảng, chính quyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ANQP trên địa bàn xã.   (Tự nhận 02/02 điểm)  

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, nhóm tiết kiệm, họp tổ dân cư. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận xã phối hợp tuyên truyền vận động các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”….Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đồng thời đề xuất được những giải pháp phù hợp để góp phần xây dựng bộ máy của chính quyền hoạt động có hiệu quả; tham gia xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội. (Tự nhận 03/03 điểm)

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2016, Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã lồng ghép trong các hội nghị, thông qua các buổi sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội, các câu lạc bộ để tuyên truyền các nội dung như: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sữa đổi; Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật khiếu nại, tố cáo;  Luật Nghĩa vụ quân sự….đã tuyên truyền được 101 cuộc với 2.814 lượt người tham dự (Tự chấm 02/02 điểm).

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã đã tham mưu cấp ủy xây dựng Kế hoạch giám sát số 09/KH-MT, ngày 21/3/2016 về việc thực hiện quy chế giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc năm 2016 với 02 nội dung như: giám sát công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, giám sát việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã, Giám sát việc thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo (Tự nhân 02/02 điểm) .

 - Ban thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư cộng đồng làm việc theo đúng chức năng, thể hiện được vai trò giám sát, trong năm Ban thanh tra nhân dân đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-MT-BTTND ngày 24/3/2016 và tổ chức 05 cuộc giám sát như: giám sát việc thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015; giám sát công tác thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật trong nhân dân; công tác quản lý xây dựng và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã; công tác cải cách hành chính của UBND xã; công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự xã hội và công tác bảo vệ trật tự an toàn giao thông (Có báo cáo kết luận từng cuộc giám sát). Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong năm đã giám sát 03 công trình Văn phòng ấp, 01 công trình đường giao thông nông thôn, quá trình giám sát không phát hiện sai phạm. (tự nhận 03/03 điểm).

- Tổ chức 03 lần tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và đại biểu HĐND xã có 512 người tham dự, phát biểu 62 ý kiến, kiến nghị xoay quanh những vấn đề về làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, công tác đền bù, giải tỏa…Các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được Thường trực Mặt trận xã tổng hợp đầy đủ và kịp thời kiến nghị với các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết, qua đó chính quyền cũng đã quan tâm giải quyết và giải trình thoả đáng cho bà con cử tri (Tự chấm 03/03 điểm).

- Để nâng cao chất lượng trong công tác hòa giải , Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với UBND xã tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức, kỷ năng trong việc hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư cho các hòa giải viên; Duy trì hoạt động và thường xuyên củng cố các Tổ hòa giải các ấp, trong năm đã tiếp nhận 18 vụ việc, hòa giải thành 12 vụ, chuyển ngành chức năng 06 vụ. Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã phân công cán bộ trực tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần theo Thông tri số 02/TTr-MTTW ngày 12/02/2015 của Mặt trận tổ quốc Trung ương đã tiếp nhận 01 trường hợp khiếu nại về việc giải quyết tranh chấp dân sự, Ban thường trực Măt trận đã đề nghị UBND xã sớm giải quyết cho người dân.  (Tự nhận 02/02 điểm)

4. Công tác Kinh tế và Đối ngoại: (4 điểm)

- Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đã xây dựng Kế hoạch số 16/KH-MT, ngày 11/4/2016 về thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, công tác về Người Việt Nam ở nước ngoài triển khai đến ban công tác Mặt trận ấp, các tổ chức thành viên thực hiện các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia (Tự nhận 02/02 điểm).

- Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với mọi âm mưu của các thế lực thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết, chống phá Nhà nước ta. Thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài, làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước tới đồng bào đang định cư sinh sống ở nước ngoài để đồng bào hiểu rõ và gắn bó với quê hương, đất nước qua thân nhân của kiều bào. Nhân dịp kiều bào về thăm quê hương Mặt trận đã tranh thủ tuyên truyền đến bà con kiều bào về tình hình phát triển của địa phương đồng thời vận động đóng góp giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn (Tự chấm 01/01 điểm).

- Chủ động phản ánh, kiến nghị với Đảng, Chính quyền những giải pháp giải quyết các vấn đề vế phát triển kinh tế thông qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân; thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thuộc các lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn (Tự nhận 01/01 điểm).

5. Công tác Tổ chức - Cán bộ: (9 điểm)

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 13/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đã chủ động phối hợp với các thành viên thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động bằng các hình thức: xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chuyên môn, nhiệt tình với công việc; đổi mới phương pháp sinh hoạt, tuyên truyền vận động; xây dựng nhiều mô hình phù hợp với từng đối tượng nhằm tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của địa phương. Tổ chức 01 hội nghị tọa đàm, giao lưu giữa các Ban công tác Mặt trận trao đổi về công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận; qua đó các ban CTMT đã học hỏi được những mô hình, cách làm hay để áp dụng tại đơn vị mình. Kịp thời đề xuất khen thưởng, kích lệ các tập thể, cá nhân làm tốt trong các cuộc vận động (Tự nhận 02/02 điểm)

- Để công tác của Mặt trận đủ mạnh, hoạt động có hiệu quả thì phải đảm bảo về tổ chức bộ máy do đó Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã đã kịp thời bầu bổ sung, thay thế đủ số lượng thành viên khi khuyết theo quy định Điều lệ Mặt trận, trong năm đã bầu bổ sung 02 ủy viên . Đến nay Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã đảm bảo được số lượng là 35 thành viên, hoạt động có hiệu quả  (Tự nhận 02/02 điểm)

- Đội ngũ Trưởng ban công tác Mặt trận các ấp ổn định, yên tâm công tác, hoạt động có hiệu quả, tích cực tham gia các lớp tập huấn, có nhiều kỷ năng trong công tác tuyên truyền vận động. Qua kiểm tra, đánh giá xếp loại cuối năm 09/09 ban công tác mặt trận đều được xếp loại xuất sắc (Tự nhận 01/01 điểm).

- Ban tư vấn xã và các tổ tư vấn ấp, cộng tác viên luôn duy trì và hoạt động có hiệu quả, thường xuyên tìm hiểu, học hỏi để có thêm kiến thức, kỷ năng trong công tác tuyên truyền và giải thích cho người dân (Tự chấm 01/01 điểm)

-Thực hiện Chỉ thị 46-CT/TU ngày 17/11/2014 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng lực lượng cốt cán. Căn cứ kế hoạch của cấp ủy, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cốt cán theo tinh thần Chỉ thị 46 của tỉnh ủy. Duy trì 09 cốt cán nòng cốt trên 09 địa bàn dân cư, trong đó có 01 cốt cán là người dân tộc (châu ro), 01 cốt cán đạo phật. Trong năm, lực lượng cốt cán phát huy vai trò đã cung cấp kịp thời các nguồn tin giúp Mặt trận và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. (Tự nhận 02/02 điểm)

-  Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận từ xã đến ấp, đã cử 02 cán bộ trong Ban Thường trực tham gia tập huấn tại tỉnh. Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận tham gia đầy đủ lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2016 do Mặt trận huyện tổ chức. (Tự nhận 01/01 điểm)

6. Công tác Dân tộc và Tôn giáo (13 điểm)

- Thực hiện Hướng dẫn số 03,05/HD-MT ngày 10/3/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban thường trực xây dựng kế hoạch số 12/KH-MT ngày 24/3/2016 về công tác dân tộc và Kế hoạch số 13/KH-MT ngày 26/3/2016 về công tác tôn giáo năm 2015, đồng thời tổ chức triển khai đến các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận ấp. Qua các ngày lễ tết của đất nước, lễ hội của các dân tộc, tôn giáo, Ban thường trực đã tham mưu cấp ủy tổ chức thăm và tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã, tham dự các lệ hội của người dân tộc ChơRo, dân tộc Hoa, tạo điều kiện để các dân tộc tổ chức tốt các ngày lễ hội.  (Tự nhận 02/02 điểm).

- Đầu năm Ủy ban MTTQ xã tổ chức cho các tôn giáo trên địa bàn xã như: Giáo xứ Xuân Ngọc, Chùa Đức Sơn, Tu viện Tuệ Giác ký kết phong trào thi đua “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Tổ chức  ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ xã,UBND với 03 tổ chức tôn giáo trên địa bàn xã về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020. Cuối năm có tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua (Tự nhận 03/03 điểm).

- Chủ động phối hợp vận động chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo chấp hành tốt Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp vận động bà Phạm Thị Ngợi - ấp Trảng Lớn tháo dỡ tượng Chúa trái phép và ông Lê Văn Viễn là tu sĩ Thích Minh Thông tháo gở tượng lộ thiên trái phép. Đồng thời vận động đồng bào tôn giáo, dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, khó khăn trên đại bàn xã với 1.500 kg gạo, 210 xuất quà, trị giá 58 triệu đồng.  (Tự nhận 03/03 điểm).

- Tham mưu cấp ủy, thường xuyên phối hợp vận động, tập hợp đoàn kết tốt các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn xã, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền về tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con dân tộc và tôn giáo. Nhìn chung, trong năm 2016 tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã ổn định, bà con dân tộc, tôn giáo luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tham gia tốt các hoạt động của địa phương; các cơ sở tôn giáo hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật, không để xẩy ra điểm nóng. (Tự nhận 02/02 điểm).

- Có báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình các dân tộc, tôn giáo đảm bảo nội dung, chất lượng. (Tự nhận 03/03 điểm)

7. Công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: (5 điểm)

- Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 18/02/2016 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện, ban thường trực Ủy ban MTTQ xã xây dựng kế hoạch số 03/KH-MTTQ-BTT, ngày 16/02/2016 về việc Triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021. Có báo cáo đầy đủ  theo yêu cầu của Mặt trận huyện (Tự nhận 04/04 điểm).

- Nhằm lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021” với những nội dung trọng tâm. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tham mưu cấp ủy, phối hợp với UBND và các đoàn thể tổ chức 01 buổi biểu diễn nghệ thuật quần chúng. Phát động toàn dân treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp, thông thoáng (Tự nhận 02/02 điểm).

8. Công tác Văn phòng: (10 điểm)

- Thực hiện đúng chế độ báo cáo tháng, 6 tháng, năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định và có số liệu cụ thể. (Tự nhận 3,5/3,5 điểm)

- Có ý kiến đề xuất, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp đúng, kịp thời. (Tự nhận 02/02 điểm)

- Ban thường trực thường xuyên mở mail để kịp thời cập nhận thông tin của huyện và gửi văn bản lên huyện. (Tự nhận 01/01 điểm)

- Thường xuyên tham mưu cấp ủy về thực hiện các chế độ, chính sách như lương, phụ cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đối với Ban thường trực, các Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận xã. (Tự nhận 1,5/1,5 điểm)

- Thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Có xây dựng báo cáo quý, 6 tháng và năm. (Tự chấm 02/02 điểm)

9. Công tác thi đua: (4 điểm)

Căn cứ Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2016 của Ủy ban MTTQ huyện Tân Thành, Ủy ban Mặt trận xã đã đăng ký thi đua với Ủy ban Mặt trận huyện và tổ chức cho Ban công tác Mặt trận các ấp ký kết thi đua. Đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện các tiêu chí thi đua trong năm 2016. Đã tổ chức chấm điểm thi đua ban công tác Mặt trận ấp vào ngày 19/10/2016. Có báo cáo kết quả chấm điểm thi đua. (Tự nhận 01/01 điểm)

- Có báo cáo tổng kết thi đua năm 2016 và hồ sơ thủ tục khen thưởng theo đúng số lượng, thời gian quy định. (Tự nhận 03/03 điểm)

*Tổng hợp số điểm đạt được như sau:

+ Nội dung I:        14/15 điểm (Trừ 01 điểm: Viết bản tin chưa đạt)

+ Nội dung II:       16/16 điểm

+ Nội dung III:      18/18 điểm

+ Nội dung IV:      04/04 điểm

+ Nội dung V:       09/09 điểm

+ Nội dung VI:      13/13 điểm

+ Nội dung VII:     06/06 điểm

+ Nội dung VIII:    09/09 điểm

+ Nội dung IX:       05/05 điểm.

Tổng số điểm đạt được: 94/95

Tự nhận là đơn vị xuất sắc.

 

bùi Văn Trưởng
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu