TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218317
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Hoạt động của Đảng uỷ- HĐND- UBND- UBMTTQ xã long phước tháng 11/2012.
28/11/2012

            *TÌNH HÌNH CHUNG:  

 Tuy nhiên trong thời gian qua tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do tốc độ phát triển kinh tế cao, tình trạng thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường không ổn định, phần nào cũng đã ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế của bà con nông dân, nhất là trong trồng trọt và chăn nuôi.

Đảng ủy đã chỉ đạo các chi ủy chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015, qua đó các chi bộ đã bầu lại chi ủy mới và các chức danh bí thư, phó bí thư tiếp tục lãnh đạo hoạt động của các chi bộ và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Hiện nay đã tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã.

Tổ chức cho Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp xúc với cử tri tại hội trường UBND xã Long Phước chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2011-2016. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-ANQP năm 2012 và thông qua kế hoạch, một số định hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2013. Cử tri đã có kiến nghị, nhiều ý kiến xung quanh các lĩnh vực như: Công tác xây dựng cơ bản, công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, tình hình vệ sinh môi trường, công tác giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng chính sách, việc chuyển đổi cơ cấu cậy trồng- vật nuôi và thực hiện đề án nông thôn mới …. Đa số các kiến nghị và ý kiến của cử tri đã được đoàn đại biểu HĐND tỉnh và UBND Thành Phố Bà Rịa báo cáo giải trình. Ngoài ra vẫn còn một số ý kiến có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn thì các vị đại biểu tiếp thu về tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét quyết định và có hướng giải quyết cho bà con cử tri.

*NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT:

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TXU ngày 19/4/2012 của Thị ủy Bà Rịa về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 05/11/2012 về việc Kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Cấp ủy chi bộ trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), như sau:

Đảm bảo nội dung, thời gian, cách làm để thực hiện tốt Nghị quyết nhằm xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh, năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra và đảng giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Quán triệt sâu sắc quan điểm phê bình và tự phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay, các chi bộ và đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét nhìn lại những việc làm của mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiêm điểm, không chờ sửa  đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách.

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, không chủ quan, không lợi dụng cơ hội để quy chụp, xen động cơ cá nhân. Phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù

 

địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ. Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, tổ chức đảng.

Thời gian kiểm điểm: 1 ngày, cụ thể như sau:

STT

Chi bộ

Thời gian

Phân công BTV

Đảng ủy tham dự

Phân công Đảng ủy

viên tham dự

13

Chi bộ Mầm non

21/11

Đ/c Trần Văn Lợi

Đ/c Nguyễn Văn Ký

2

Chi bộ Trần Văn Thượng

21/11

Đ/c Nguyễn V Trung Hiếu

Đ/c Trần Sơn Tùng

3

Chi bộ Dương Văn Mạnh

21/11

Đ/c Nguyễn Văn Trọng-

Đ/c Lê Thanh Phong

4

Chi bộ Khối Nhà nước

22/11

Đ/c Trần Văn Lợi

Đ/c Trần Văn Dũng

5

Chi bộ khối Đảng- ĐT

22/11

Đ/c Nguyễn Văn Trọng-

 

6

Chi bộ Công an

23/11

Đ/c Nguyễn V.Trung Hiếu

 

7

Chi bộ Quân sự

23/11

Đ/c Trần Văn Lợi

 

8

Chi bộ ấp Đông

26/11

Đ/c Trần Văn Lợi

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ

9

Chi bộ ấp Tây

26/11

Đ/c Nguyễn Văn Trọng

Đ/c Nguyễn Văn Minh

10

Chi bộ ấp Nam

26/11

Đ/c Lê Thanh Phong

Đ/c Lê Văn Cầm

11

Chi bộ ấp Bắc

26/11

Đ/c Nguyễn V Trung Hiếu

Đ/c Trịnh Văn Dương

12

Chi bộ ấp Phước Hữu

26/11

Đ/c Trần Văn Dũng

Đ/c Trần Văn Lắm

13

Chi bộ Phong Phú

26/11

Đ/c Nguyễn Văn Ký

Đ/c Ngô Minh Đợi

BẢN TIN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

Nhằm góp phần giáo dục lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc ta, Phát huy truyền thống vẽ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt nam. Thông qua các hoạt động để cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, chào mừng 82 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư” năm 2012 là dịp để tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua, nhất là kết quả thực hiện 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo” ở địa phương. Để đáng giá kết quả hoạt động qua 01 năm của 06 ban công tác Mặt trận ấp, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Qua đó tiếp tục củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác Mặt trận các ấp và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, Đảng viên với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở ngày càng vững mạnh, gắn với việc phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và tiếp tục vận động toàn dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đối với ban công tác Mặt trận các ấp: xây dựng kế hoạch và tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2012 tại các ấp do ban công tác Mặt trận chủ trì; tổ chức các hoạt động thiết thực như: tặng nhà Đại đoàn kết, chăm sóc và tặng quà cho các gia đình có công với nước, các gia đình có hoàn cảnh kho khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo; tổ chức phát động cuộc vận động “Tháng vì người nghèo” từ 17/10/2011- 17/11/2012.

Thời gian tổ chức thực hiện: đồng loạt diễn ra trong 01 ngày (ngày 17/11/2012). Về thành phần dự và điạ điểm tổ chức: Mời đại diện các hộ gia đình, các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, những người có uy tín trong cộng đồng, đại diện các doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức…đang sinh sống trong khu dân cư cùng tham gia ngày hội. Ban công tác Mặt trận tham mưu với cho bộ, phối hợp Ban điều hành và các chức danh của ấp huy động từ 70-80% trở lên hộ gia đình trong ấp tham dự ngày hội. Địa điểm tổ chức tại trụ sở các ấp, lưu ý vận động bà con nhân dân trên địa bàn xã treo cờ tổ quốc từ nay cho đến hết ngày 18/11/2012.

 

 

|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu