TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 16/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218056
  HỌAT ĐỘNG UBND

  kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2012, Đảng bộ xã Long Phước
30/12/2012

Đảng bộ xã Long Phước có 188 đảng viên, 11 đảng viên MSH-MCT, dự bị 12 đ/c; đảng viên là cán bộ đang công tác tại địa phương 61 đ/c; 30 tuổi đảng trở lên 47 đ/c; đảng viên sinh hoạt tạm nơi khác 01 đ/c, được phân bổ sinh hoạt trong 13 chi bộ trực thuộc. Trong đó có 06 chi bộ ấp, 03 chi bộ trường học, 02 chi bộ cơ quan, 01 chi bộ công an, 01 quân sự. Phần lớn cán bộ công chức đều sinh hoạt tại chi bộ cơ quan, công an, quân sự. Đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ ấp đa số là các đồng chí cách mạng lão thành đã nghỉ hưu. Thành viên UBKT đều là cán bộ kiêm nhiệm, do vậy việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBKT Thị ủy và thường trực Đảng ủy, xác định được những thuận lợi, khó khăn tại địa phương, trong năm 2012 UBKT đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thi đua của UBKT. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và phương hướng thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra, giám sát năm 2012 cụ thể như sau:

 

A.-Kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2012.

I.-Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.

1.-Kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiêụ vi phạm.

a.-Kiểm tra đảng viên:

Đã tiến hành kiểm tra 04 đảng viên. Trong đó có 01 đảng ủy viên và 03 đ/c đảng viên với nội dung: thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, nhiệm vụ đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên, đạo đức, lối sống, việc trích tiền trả nợ ngân hàng theo quy định. Qua kiểm tra đã kết luận 04 đảng viên được kiểm tra có vi phạm, trong đó có 02 đ/c phải viết bản kiểm điểm về việc để xảy ra mất đoàn kết trong chi bộ. Nhắc nhở 02 đ/c phải rút kinh nghiệm, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm trong việc trích tiền trả nợ ngân hàng sai quy định.

Kết hợp UBKT thành ủy tiến hành xác minh 01 đ/c trong ban Thường vụ đảng ủy có dấu hiệu vi phạm.  

 

b.-Kiểm tra tổ chức Đảng: UBKT tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng với nội dung chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy, pháp luật của  nhà nước, thực hiện nhiệm vụ được giao, nguyên tắc sinh hoạt đảng, đoàn kết nội bộ. Qua kiểm tra đã kết luận chi bộ được kiểm tra không vi phạm các nội dung kiểm tra, tuy nhiên vẫn còn một vài hạn chế như việc thu các nguồn quỹ; công tác phát triển đảng viên chưa đạt theo chỉ tiêu đề ra. UBKT Đảng ủy đã nhắc nhỡ chi bộ cần phải khắc phục.

 

2.-Giải quyết tố cáo đảng viên, tổ chức Đảng:

Trong năm 2012  không nhận đơn tố cáo có liên quan đến đảng viên và tổ chức Đảng

3.-Thi hành kỷ luật đảng: Năm 2012 không có đảng viên, tổ chức Đảng bị kỷ luật.

 

4.-Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng: Năm 2012 không có trường hợp đảng viên và tổ chức đảng khiếu nại về kỷ luật đảng.

 

5.-Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra: Đã kiểm tra 05 chi bộ. Qua kiểm tra đã kết luận 05 chi bộ đã làm tốt nhiệm vụ kiểm tra và giám sát, tuy nhiên vẫn còn một vài chi bộ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ. So với năm 2011 giảm 01 chi bộ.

 

6.-Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng: Trong năm 2011 có thi hành kỷ luật 01 đảng viên nhưng do UBKT kết luận và đề nghị chi bộ xử lý, trong quá trình xử lý UBKT đã dự và hướng dẫn chi bộ thực hiện đúng quy trình nên không kiểm tra lại.

 

7.-Kiểm tra tài chính đảng của cấp ủy cùng cấp, thu nộp và sử dụng đảng phí của các chi bộ trực thuộc:

-Đã thực hiện kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp. Qua kiểm tra đã kết luận việc thu, chi tài chính đúng quy định; không có trường hợp chi sai và có tiết kiệm trong việc sử dụng tài chính Đảng.

-UBKT Đảng uỷ đã kiểm tra việc thu, nộp đảng phí đối với 05 chi bộ trực thuộc. Qua kiểm tra đã đánh giá 05 chi bộ làm tốt trong công tác thu nộp và sử dụng đảng phí. Có ghi chép sổ sách rõ ràng không có trường hợp sử dụng sai nguyên tắc.

 

8.-Thực hiện công tác giám sát.

a.-Tổ chức Đảng: Đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 02 chi bộ là chi bộ Mầm Non, chi bộ ấp Đông. Nội dung giám sát Giám sát là việc chấp hành Điều lệ Đảng,Nghị quyết,Chỉ thị của Đảng; việc xây dựng quy chế làm việc; việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết  của chi bộ; Công tác lãnh đạo thực hiện đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đoàn kết nội bộ, tạo nguồn phát triển đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua giám sát đã kết luận 02 chi bộ được giám sát đều thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

b.-Đảng viên: đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 04 đ/c về việc chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy ,pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ chuyên môn, giữ mối liên hệ với nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Qua giám sát đã kết luận 04 đảng viên được giám sát đều chấp hành nghiêm túc các nội dung giám sát.

 

II.-Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao.

1.-Tham mưu giúp cấp ủy thực hiện kiểm tra, giám sát theo điều 30 điều lệ Đảng.

a.-Công tác kiểm tra.

-Kiểm tra đảng viên chấp hành: Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành đối với 153 đảng viên, trong đó: khối Đảng 03 đ/c, khối chính quyền 17 đ/c, khối đoàn thể 5 đ/c, LLVT 25 đ/c, lĩnh vực khác 103đ/c. Qua kiểm tra các chi bộ đã kết luận đa số các đảng viên được kiểm tra đều chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Đảng, chấp hành nguyên tắc tổ chức Đảng, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, liên hệ mật thiết với Nhân dân, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã biểu dương 19đ/c.

- Tham mưu đảng ủy tiến hành kiểm tra 02 đ/c, trong đó có 01 đ/c cấp ủy viên  thực hiện rèn luyện đạo đức, lối sống theo quy định 55-QĐ/TW, thực hiện chỉ thị 13-CT/TU ngày 19/9/2011 của tỉnh ủy và công văn số 212-CV/TXU ngày 07/11/2011 của UBKT thị ủy về việc nghiêm cấm cán bộ đảng viên uống rượu bia trong giờ hành chính.Qua kiểm tra đã kết luận 02 đ/c trên có vi phạm chỉ thị 13-CT/TU ngày 19/9/2011 của tỉnh ủy, nhưng chưa đến mức phải xử lý kỹ luật. UBKT đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục.

 

-Kiểm tra tổ chức Đảng: UBKT đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra 02 chi bộ trực thuộc về việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, hồ sơ và việc mở sổ sách theo dõi hoạt động của chi bộ; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy; Việc thực hiện chương trình hành động số 01 CTr/ ĐU thực hiện kết luận số 41 – KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16- CT/TW của BCH Trung ương Đảng ( khóa IX ) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới”. qua kiểm tra nhìn chung 02 chi bộ đã thực hiện tốt quy chế làm việc, có hồ sơ và sổ sách theo dõi hoạt động của chi bộ, có sự tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình hiện nay.

 

b.-Công tác giám sát:

-Giám sát đảng viên: Giám sát 02 đ/c bí thư và phó bí thư 02 chi bộ trường học. Qua giám sát 02 đ/c bí thư và phó bí thư 02 chi bộ đã thực hiện tương đối tốt  việc điều hành, lãnh đạo thực hiện các nội dung được giám sát. Tuy nhiên vẩn còn một số hạn chế trong việc thực hiện tinh thần phê bình và tự phê bình trong chi bộ; một vài đảng viên chưa nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công. Tổ kiển tra đã nhắc nhở chi bộ phải thực hiện tốt tinh thần phê bình và tự phê bình trong chi bộ và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ do chi bộ phân công.

  Các chi bộ đã tiến hành giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với 15 đảng viên, hầu hết các đảng viên được giám sát, đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh.

-Giám sát tổ chức Đảng: tham mưu giúp cấp ủy thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với 02 chi bộ. Qua giám sát theo chuyên đề đã đánh giá các chi bộ được giám sát đều chấp hành tốt việc thực hiện chỉ thị 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy. Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, công tác phát triển đảng viên, thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

2.-Thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao:

-Giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2012.

-Giúp cấp ủy triển khai, lãnh đạo thực hiện các chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và UBKT năm 2012.

-Tham mưu giúp cấp ủy triển lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

-Theo dõi chỉ đạo đôn đốc và hướng dẫn các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của UBKT Trung ương.

- tham mưu, giúp đảng ủy kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên theo quy định 55- QĐ/TW.

 

3.-Kiểm tra theo quy chế phối hợp:

Phối hợp cùng HĐND-UBND- MTTQ- Thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng đối với Ban Địa chính xã, hoạt động của Trung tâm văn hóa- Học tập cộng đồng, công tác chuẩn bị năm học mới của 03 trường học; việc thực thi pháp luật đối với Ban công an xã.

 

III.-Công tác xây dựng ngành:

-UBKT đã phân công mỗi thành viên của UBKT phụ trách từ 03 đến 04 chi bộ, đồng chí chủ nhiệm phụ trách chung.

-Các ủy viên UBKT và bí thư các chi bộ đều tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trang bị kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng do UBKT Thị ủy tổ chức.

-Thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, theo Điều 30 Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của UBKT Trung ương.

-Các thành viên UBKT đều thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phân công của UBKT.

 

IV.-Đánh giá chung:

1.-Ưu điểm:

-Trong năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của UBKT Thành ủy và Đảng ủy, UBKT đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Thành viên UBKT và cán bộ kiểm tra các chi bộ nắm bắt được tình hình nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả công tác kiểm tra giám sát được nâng lên đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

-UBKT đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra và nhiệm vụ trọng tâm đột xuất khác do cấp ủy giao.

-Thực hiện đầy đủ theo chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2012.

-Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của UBKT Thị ủy.

 

2.-Những mặt còn hạn chế:

-Một vài chi bộ còn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chế độ thông tin báo cáo chưa đầy đủ.

-Thành viên UBKT đa phần là cán bộ kiêm nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT mới được bổ nhiệm, kinh nghiệm chuyên môn chưa có nên chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác kiểm tra giám sát.

3.-Kết luận

- Trong năm 2012 đa số đảng viên trong Đảng bộ đều chấp hành nghiêm chỉnh, kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

- Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã hoàn thành các chương trình và kế hoạch từ đầu năm đạt hiệu quả.

 

B.-Phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Căn cứ Điều lệ Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ của UBKT, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tình hình thực tế tại Đảng bộ cơ sở.

Chấp hành sự chỉ đạo của Đảng ủy và UBKT Thành ủy, UBKT Đảng ủy đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013 như sau:

 

1.-Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Đảng.

- Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về tiêu chuẩn đảng viên, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên. Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, nguyên tắc tổ chức Đảng.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các chi bộ trong Đảng bộ.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp và việc thu nộp, sử sụng Đảng phí của các chi bộ.

- Tiến hành xem xét, kết luận và đề xuất xử lý chính xác các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, giải quyết kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến đảng viên và tổ chức Đảng; khiếu nại về kỷ luật đảng của đảng viên đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục và thời gian quy định (nếu có).

-Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013; theo dõi đôn đốc cấp ủy cấp dưới, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng.

-Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý và tổ chức Đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của đảng viên.

 

2.-Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.

-Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013.

-Giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát ở cấp mình. Đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên thuộc phạm vi quản lý, nhất là đảng viên giữ chức vụ trưởng đầu ngành, đẩy mạnh công tác kiểm tra đảng viên chấp hành ở chi bộ.

-Giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu