TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181730
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thoát nghèo bề vững cho Hội viên hội nông dân
06/09/2013

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực nông thôn tương đối cao ( trong đó có hộ là hội viên Hội Nông dân ) có cả hộ nghèo chuẩn quốc gia và chuẩn tỉnh. Trong giai đoạn 2011 – 2015, tính đến nay số hộ nghèo là nông dân đã giảm đáng kể. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các cấp Hội Nông dân, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác xóa nghèo. Tuy nhiên, các hộ thoát nghèo chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao do các nguyên nhân như: giá cả thị trường không ổn định, giá đầu ra sản phẩm nông nghiệp thấp ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân trong đó có hộ nghèo; một số hộ không có tư liệu sản xuất, trình độ,kiến thức hạn chế chỉ làm thuê nên thu nhập còn bếch bên, không ổn định; mức thu nhập bình quân đầu người trong hộ ở thời điểm thoát nghèo cao hơn mức chuẩn nghèo hiện nay rất ít; không ít hộ còn ỷ lại, trông chờ vào chính sách hổ trợ của Nhà nước nên không cố gắng vươn lên chỉ chờ vào chuẩn nghèo giai đoạn mới để được tái nghèo, cá biệt có một số ít hộ lười biếng không chịu thoát nghèo để được tiếp tục hưởng chính sách của Nhà nước… Để thoát nghèo bền vững cho hội viên, nông dân, căn cứ vào tình hình thực hiện công tác xóa nghèo tại địa phương, Hội Nông dân xã Long Phước đề xuất những giải pháp thoát nghèo bền vững như sau:     

 

Thứ nhất: Tăng cường mối liên kết giữa bốn nhà như: Nhà nước có chính sách khả thi hổ trợ sản xuất nông nghiệp, ổn định giá cả thị trường cho sản phẩm nông nghiệp; Nhà khoa học tạo ra những loại giống có năng xuất cao, kháng bệnh và hướng dẫn về mặt kỷ thuật cho nông dân; Nhà doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm do nông dân làm ra; Nông dân ( trong đó có hộ nghèo ) có trách nhiệm trực tiếp sản xuất, tiếp nhận khoa học kỷ thuật để tăng năng suất nhằm nâng cao thu nhập.

 

Thứ hai: Khi bình xét hộ nghèo địa phương cần xác định thật chính xác nguyên nhân dẫn đến nghèo của từng hộ như: thiếu đất sản xuất, thiếu lao động, thiếu vốn, thiếu kiến thức, lười lao động… để có biện pháp hổ trợ thoát nghèo hợp lý, đúng đối tượng và có hiệu quả. Khi đã có biện pháp hổ trợ, cần có kế hoạch thường xuyên giám sát, hướng dẫn cho hộ nghèo trong phát triển kinh tế gia đình làm cho thu nhập ở thời điểm thoát nghèo phải cao hơn nhiều lần mức chuẩn nghèo hiện tại để tránh trường hợp khi ban hành chuẩn nghèo mới thì lại rơi vào hộ nghèo.

 

Thứ ba: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ( đặc biệt là hộ nghèo ) phải phù hợp với tình tình kinh tế tại địa phương, cần đào tạo theo nhu cầu của lao động như: đối với hộ không có đất sản xuất thì đào tạo nghề phi nông nghiệp, hộ có đất ít thì đào tạo kiến thức chăn nuôi, có đất tương đối thì đào tạo phương pháp luân canh hoa màu… không chạy theo chỉ tiêu, dàn trải, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Đào tạo nghề phi nông nghiệp phải gắn với giải quyết việc làm cho đối tượng được đào tạo.

 

Thứ tư: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cho đối tượng là hộ nghèo không lười biếng, trông chờ, ỷ lại vào chính sách hổ trợ của Nhà nước mà phải có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, các chi, tổ Hội cho đến Hội Nông dân cơ sở phải thường xuyên gần gủi, đeo bám hội viên của mình để hướng dẫn, động viên họ chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo, khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình những hội viên, nông dân nghèo vượt khó, làm ăn có hiệu quả cho tất cả hộ nghèo làm theo, phát động mạnh mẽ phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”.

 

Trên đây, Hội Nông dân xã Long Phước xin trao đổi một số giải pháp thoát nghèo bền vững cho hội viên, nông dân nhằm góp phần thực hiện thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay.

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu