TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218235
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Mô hình tiếng kẻng ANTT trên địa bàn xã Long Phước
17/09/2013

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP chương trình quốc gia PCTP của Chính phủ, Chương trình 04 giảm của HĐND Tỉnh, Công an xã tham mưu cho BCĐ phòng chống tội phạm xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban ngành đoàn thể từ xã xuống ấp phối hợp tổ chức vận động quần chúng tham gia thế trận trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Tổ chức tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân hướng dẫn quần chúng làm tròn nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH làm trong sạch địa bàn, xây dựng khu ấp an toàn về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ toàn diện về mọi mặt, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả các thụ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Đầu năm 2013 Công an xã giúp BCĐ tham mưu cho UBND xã kiện toàn lại BCĐ phòng chống tội phạm của xã gồm 19 thành viên, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Ký - PCT.UBND xã làm trưởng Ban chỉ đạo chung, bên cạnh đó nắm bắt tình hình hoạt động và báo cáo kết quả việc thực hiện mô hình tiếng kẻng ANTT của các tổ địa bàn dân cư ở các ấp.

BCH CA xã đã chỉ đạo lực lượng CAV PTA tiến hành điều tra cơ bản điạ bàn, tập trung rà soát xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm ở từng ấp, tổ địa bàn dân cư phức tạp về ANTT, các tụ điểm gây nhiều bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, đồng thời phối hợp cùng BĐH ấp, tổ địa bàn dân cư lựa chọn địa điểm, khu vực thuận tiện để treo kẻng báo hiệu đồng thời vận động một số hộ kinh doanh, các ban ngành đoàn thể, lực lượng ấp đội trưởng, lực lượng Công an viên phụ trách ấp, lực lượng dân quân, dân phòng các ấp và các hội viên, đoàn viên tự giác treo kẻng tại gia đình mình đang cư trú nhằm để báo hiệu có hiệu quả mỗi khi phát hiện tội phạm hay đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đang diễn ra.

Thường xuyên phối hợp cùng BĐH các ấp, các tổ địa bàn dân cư Quản lý, cảm hoá, giáo dục tốt số đối tượng có tiền án, tiền sự, số đối tượng đang quản lý giáo dục tại địa phương, số TEVPPL và trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật, (Tổng số 51 đối tượng đang quản lý trong đó: 42 đ/t nghiệp vụ, 09 đ/t quản lý theo pháp luật (trong đó 05 đối tượng quản lý 163/CP,04 đối tượng án treo).

Định kỳ hàng tháng BCH CA xã cùng lực lượng CAVPTA thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban chức danh cũng như họp tổ địa bàn dân cư ở ấp nhằm nắm tình hình, trao đổi thông tin và thông báo cho các tổ địa bàn dân cư nắm bắt về các phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để tuyên truyền đến nhân dân ở từng tổ địa bàn dân cư nắm bắt và nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự giác tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

BCH Công an xã giúp BCĐ Phòng chống tội phạm tham mưu TT Đảng uỷ-UBND xã xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện mô hình tiếng kẻng ANTT và kế hoạch tổ chức diễn tập mô hình tiếng kẻng ANTT tại khu vực ấp Phước Hữu đồng thời triển khai đến các ban ngành đoàn thể và bí thư chi bộ, ban điều hành các ấp tổ chức thực hiện.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy-UBND xã và lãnh đạo CA Thị xã, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành đoàn thể từ xã đến ấp đã giúp cho CA xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao.

Hệ thống chính trị từ xã đến ấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn ANTT và xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện. Qua đó đã làm nổi bật lên phong trào toàn dân BVANTQ, xây dựng lực lượng tuần tra chốt chặn khép kín địa bàn trong và liên xã.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật luôn được tiến hành thường xuyên và triển khai sâu rộng trong nhân dân từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng CA, từ đó tạo nền nền tảng cho việc củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn xã ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, lực lượng dân quân, dân phòng ở các ấp còn mỏng chưa đảm bảo quân số, việc tham mưu báo cáo chưa kịp thời, xây dựng tai mắt trong quần chúng nhân dân còn hạn chế chưa đạt theo yêu cầu công tác. Các vụ việc xảy ra hầu hết nhân dân còn bị động chưa cung cấp được thông tin để người quản lý kẻng biết để đánh báo động.

Trong thời gian tới. Ban Công an xã sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt đến các ban ngành, đoàn thể và CBCS trong đơn vị về tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm hình sự, xác định phòng chống tội phạm là một nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, mà trong đó lực lượng CA là đơn vị chủ công, nồng cốt.

Phối hợp với đài truyền thanh xã, BĐH các ấp, các tổ địa bàn dân cư thường xuyên tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để toàn thể nhân dân nắm bắt để nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và tố giác các lọai tội phạm trong nhân dân.

Tiếp tục phối hợp cùng ban điều hành các ấp rà soát và củng cố các tổ tự quản về ANTT, kiểm tra đôn đốc việc treo kẻng tại các tổ địa bàn dân cư. Tham mưu Đảng uỷ - UBND xã tăng cường công tác chỉ đạo trong việc thực hiện mô hình tiếng kẻng ANTT, bên cạnh đó đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng và các thành viên trực tiếp tham gia công tác, đồng thời đề xuất tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào này.

Tiếp tục tham mưu cho UBND xã tăng cường công tác chỉ đạo trong việc thực hiện mô hình tiếng kẻng ANTT tại địa phương và nhân rộng mô hình treo kẻng theo từng hộ gia đình trên toàn địa bàn xã.

 

 

 

Công an xã Long Phước
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu