TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218175
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Xã Long Phước tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2013 và ôn truyền thống 83 năm ngày thành lập khối Dân vận của Đảng ( 15/10/1930 – 15/10/2013)
10/10/2013

Thực hiện Công văn số 120-CV/DV, ngày 28/01/2013 của Ban Dân vận Thành uỷ  Bà Rịa về việc đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2013; Khối dân vận đã tham mưu Đảng ủy đăng ký mô hình dân vận khéo “vận động thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời tổ chức triển khai gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/6/2011 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

 Sau khi đăng ký mô hình, Khối vận xây dựng kế hoạch số 18-KH/DV ngày 30/1/2013 xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể giao cho UBMTTQ, các đoàn thể, Công an, BCH Quân sự  và hội quần chúng cùng thực hiện nhằm tạo cầu nối giữa chính quyền, mặt trận và các đoàn thể với nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng, hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân cả nhận thức và tổ chức thực hiện.

Qua quá trình triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể nhân dân và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, việc phát động thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị của địa phương; đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng và nhiệm vụ dân vận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đảm bảo quyền và lợi ích của công dân, lấy lợi ích của nhân dân làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở địa phương, đưa công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, có nội dung cụ thể, thiết thực; góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng bộ xã đã đề ra.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”:

Kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận:

Đảng uỷ và chính quyền địa phương xác định công tác vận động quần chúng vô cùng quan trọng, là nhân tố then chốt trong công tác lãnh đạo, đảm bảo nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” để đưa các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận đi vào cuộc sống của nhân dân, tăng cường và đổi mới phương thức thực hiện công tác dân vận ở địa phương, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, đưa địa phương ngày càng phát triển.

-Về công tác xây dựng nông thôn mới: Khối dân vận tham mưu Đảng ủy xây dựng Nghị quyết số 85- NQ/ĐU ngày 20/6/2013 lãnh đạo xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2012-2015, đưa ra các giải pháp tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm 19 tiêu chí của đề án nông nông mới. Khối dân vận xây dựng kế hoạch số 10-KH/KDV về công tác dân vận thực hiện “chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020” trên địa bàn xã ; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, tờ tin sinh hoạt tổ dân cư hàng tháng, sinh hoạt đoàn thể từ xã đến ấp, phát tờ bướm hỏi đáp về nông thôn mới... để nhân dân nắm được ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Tổ chức lễ phát động thực hiện đề án nông thôn mới đạt chuẩn văn hóa nông thôn 2012-2014 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, tổ dân cư và quần chúng nhân dân trên địa bàn; tổ chức ký kết giao ước để tổ chức thực hiện phong trào có hiệu quả. Đồng thời vận động nhân dân cùng xây dựng Long Phước thành xã “Nông thôn mới”: kết quả vận động các hộ gia đình hiến đất , các công trình kiến trúc, cây ăn trái trị giá khoảng 1,750 tỷ đồng; vận động các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp,  áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm,…

Bên cạnh đó, Đảng uỷ đã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt là về công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Ngoài ra, Đảng ủy chỉ đạo Mặt trận và các  chức danh ở ấp thường xuyên sâu sát với nhân dân, quan tâm nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của dân, các vấn đề nảy sinh phức tạp để có những đề xuất, kiến nghị kịp thời đến chi ủy, chi bộ, Đảng ủy, chính quyền địa phương để có hướng giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp xảy ra trên địa bàn.

-Về công tác thực hiện pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ ở cơ sở: luôn đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong dân vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị địa phương.

Đánh giá hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo”:

Thực hiện kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy đã chỉ đạo cho các chi bộ, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã, đặc biệt là chi ủy chi bộ công an và BCH công an xã tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai phát động phong trào thi đua thực hiện mô hình “vận động thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc ” đến toàn thể thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên.

Đảng ủy- UBND  chỉ đạo các chi bộ, ban điều hành cùng các ban ngành đoàn thể, vận động thanh niên trong độ tuổi khám nghĩa vụ quân sự. Đặc  biệt là chỉ đạo  ban chỉ huy, chi bộ quân sự  thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện công bằng, chặt chẽ, dân chủ, công khai và đúng luật;  xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng NVQS phụ trách các ấp theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt từ khâu đăng ký, quản lý, nắm nguồn thanh niên tuổi 17 cho đến lúc giao quân. Kết quả như sau:

-Đăng ký thanh niên tuổi 17: có 64 TN  kiểm tra đăng ký.

-Đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 18-25: có 412 thanh niên đăng ký (không có trường hợp chống, trốn phải xử lý).

Trên cơ sở nắm thực lực thanh niên, Hội đồng NVQS đã tổ chức họp hội đồng xét duyệt thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe là 86 thanh niên.

Sau khi hội đồng nghĩa vụ quân sự xét duyệt, kiểm tra sức khỏe thanh niên đạt sức khỏe là 36 thanh niên. Khối dân vận đã chỉ đạo tổ dân vận các ấp cùng hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia vận động, nắm tình hình chính trị, kinh tế, sức khỏe, hoàn cảnh của từng gia đình thanh niên đồng thời  nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Khi vào quân ngũ, ngoài tiêu chuẩn được hưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng như quân phục, quần áo, giầy dép phụ cấp hàng tháng nếu có bố mẹ, vợ, con ốm đi viện sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế, gia đình khó khăn sẽ được trợ cấp, khi xuất ngũ được hưởng các quyền lợi theo quy định, bên cạnh đó được cấp thẻ học nghề trị giá bằng 12 tháng lương tối thiểu chung  giúp thanh niên có thể đăng ký học một nghề sơ cấp tại các trường trên cả nước. Nhìn chung đa số gia đình phấn khởi, động viên thanh niên nhất trí lên đường nhập ngũ.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với BCH Quân sự thành phố tổ chức thâm nhập trên cơ sở “3 gặp, 4 biết”, đã chốt danh sách có 29 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đợt 1/2013 (trong đó có 1 thanh niên là đảng viên ). Ngay sau đó, thành lập đoàn vận động xuống tận gia đình có con em trúng tuyển và vận động thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Kết quả có 29/29 thanh niên viết đơn tình nguyện (đạt 100%). Không có trường hợp thanh niên chống, trốn khám sức khỏe và cũng không có thanh niên đào, bỏ ngũ.

HĐNV Quân sự đã tổ chức phát lệnh gọi đến tận tay 100% thanh niên trúng tuyển. Tuy địa phương không tổ chức quản quân vào trước đêm tổ chức hội trại tòng quân nhưng đúng 4 giờ sáng ngày 26/2/2013, 100% thanh niên trúng tuyển đã có mặt tại BCH quân sự xã để nhận trang phục tham dự lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, diễu hành dự hội trại.

Công tác hậu phương quân đội: UBND xã cùng với các ban ngành, đoàn thể, chi ủy chi bộ và ban điều hành các ấp đã vận động được số tiền 36.000.000 đ tặng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán, Đảng ủy đã chỉ đạo khối dân vận xuống từng gia đình thanh niên tặng quà và chúc tết, vận động thanh niên đón tết vui tươi, an toàn. Qua đó được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Đặc biệt, hiện nay có một trường hợp vợ của quân nhân Dương Quốc Hùng(ấp Tây- Long Phước) đang công tác tại sư đoàn bộ binh 302, bỏ nhà đi để lại con nhỏ cho bà nội chăm sóc. Đảng ủy- UBND đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xuống gia đình động viên, tặng quà giúp đỡ 1.000.000 đ và 60 kg gạo để nuôi cháu. Đồng thời động viên, an ủi quân nhân Dương Quốc Hùng an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để công tác dân vận có hiệu quả, phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, Đảng uỷ đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể triển khai xuống các ấp, tổ địa bàn dân cư và quần chúng nhân dân để tập trung thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt kết quả. Đồng thời nhằm phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng., Đảng ủy xã đã khen thưởng ….tập thể, …. cá nhân. Qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển văn hoá- xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, từ đó phong trào thi đua “Dân vận khéo” của địa phương nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hạn chế, nguyên nhân:

Trình độ, năng lực, kỹ năng làm công tác vận động quần chúng của một vài cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nên công tác vận động quần chúng đôi lúc gặp khó khăn. Một số ban, ngành, đoàn thể chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng nên hoạt động dân vận có lúc, có nơi còn mang tính cầm chừng, hiệu quả không cao.

Bài học kinh nghiệm

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý chính quyền và sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng. Tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động giải thích để nhân dân hiểu rõ chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương thông qua các buổi sinh hoạt ở tổ dân cư… Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

 

Những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới:

Tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những điển hình “Dân vận khéo” cho tất cả các tổ địa bàn dân cư để học tập kinh nghiệm.

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực của nhân dân vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác Dân vận”.

Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

 

 

 

 

 

 

Ban dân vận xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu