TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181809
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thông báo của Trạm ytế xã Long Phước
24/12/2013

Trạm ytế xã Long Phước thông báo tất cả các đối tượng tham gia BHYT thuộc diện quản lý chính sách, người có công với cách mạng, người từ 85 tưởi trở lên, người thuộc diện quản lý bảo vệ sức khỏe của tỉnh, trẻ em dưới 6 tuổi nếu có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại TTYT  Thành Phố Bà Rịa hoặc tại trạm ytế xã mà đến khám chữa bệnh tại trạm ytế xã thì coi là đúng tuyến không thu BHYT 30%. Ngược lại nếu các đối tượng nêu trên và nhân dân trên địa bàn không thuộc diện quản lý chính sách mà có thẻ bảo hiểm đăng ký chữa bệnh ban đầu tại: Bệnh viện Bà Rịa hoặc các bệnh viện khác và TTYT ngoài Thành Phố Bà Rịa đến khám bệnh tại trạm ytế xã thì coi là trái tuyến phải thu BHYT 30%. Nay Trạm ytế xã thông báo cho nhân dân được biết để theo dỏi và thực hiện đúng theo quy định.

 

Trạm Ytế
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu