TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 24/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 219008
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia và tình hình biên giới trên biển năm 2013
24/12/2013

Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia và tình hình biên giới trên biển năm 2013.

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-MT ngày 11/4/2013 của Ban thường trực  MTTQ thành phố Bà Rịa, tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Cam puchia và tình hình biên giới trên biển năm 2013. Ban thường trực UBMTTQ xã trích tài liệu tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Cam puchia và tình hình biên giới trên biển năm 2013, gồm một số nội dung cơ bản như sau:

1) Tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc:

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30 tháng 12 năm 1999 ); nội dung, ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc ( ký ngày 18 tháng 11 năm 2009 ), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc ( ký ngày 18 tháng 11 năm 2009 ), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc ( ký ngày 18 tháng 11 năm 2009 ).

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; việc ký kết và thực thi các văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc giúp nhân dân nhận thức đúng và nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của các văn kiện đã ký về biên giới; tiến hành các hoạt động tuyên truyền sau khi Hiệp định Việt Nam - Trung Quốc về tàu thuyền tự do đi lại tại khu vực cửa sông Bắc Luân, Hiệp định đường sắt biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Hiệp định hợp tác, khai thác tài nguyên du lịch khu vực thác Bản Giốc được hai bên ký kết. Tiếp tục tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

2)Tuyến biên giới Việt Nam-Lào:

 Tiếp tục tuyên truyền về các văn bản pháp lý liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào; Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ( ký ngày 18/7/1977 ); Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ( ký ngày 24/1/1986 ); Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ( ký ngày 1/3/1990 ); Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về Quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 31/8/1997); Bộ sách "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007 "; các tác phẩm được giải Cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2012.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung, yêu cầu và tiến độ thực hiện Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào theo thỏa thuận giữa hai nước, các hoạt động chuẩn bị cho việc hoàn thành công tác cắm mốc trên thực địa Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới vào tháng 6/2013 và việc khánh thành mốc 460 theo nghi lễ cấp Nhà nước.

Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần của biên bản thỏa thuận hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại Hội nghị quốc tế " Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào"  và Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt Trận Lào xây dựng đất nước và Mặt Trận Tổ quớc6 Việt Nam trong năm 2012.

Tuyên truyền về Hội nghị Chủ tịch Mặt Trận 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ hai tổ chức tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2013.

3)Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia:

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia ( ký ngày 18/2/1979 ); Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia ( ký ngày 07/7/1982 ); Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia      ( ký ngày 20/7/1983 ); Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia ( ký ngày 20/7/1983 ); Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia ( ký ngày 27/12/1985 ); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 ( ký ngày 10/10/2005 ).

Tiếp tục tuyên truyền về tăng cường sự hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước; khuyến khích các hoạt động giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế... giữa hai nước; tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và tổ chức Mặt Trận hai nước.

4)Tuyên truyền về tình hình biên giới trên biển:     

Tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta, trong đó có Luật Biển Việt Nam được Quốc hội (khóa XIII) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua; những nội dung cơ bản của công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông ( DOC ) và Bộ Quy tắc ứng xử mang tính pháp lý của các bên ở Biển Đông ( COC ) khi được thông qua.

Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trên đây tài liệu tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia và tình hình biên giới trên biển năm 2013 của UBMTTQ xã.  

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu