TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218306
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.
24/12/2013

Căn cứ công văn số 93/PKT ngày 17/5/2013 của Phòng kinh tế thành phố Bà Rịa về việc triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Bà Rịa; Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư cho hộ nghèo trên địa bàn xã được tham gia các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Nay UBND xã thông báo đến từng hộ nghèo như sau :

1/Nội dung số lượng đầu tư:

-Mô hình nuôi gà ta thương phẩm: 15 hộ, quy mô 100 con/hộ, gà ta 21 ngày tuổi.

-Mô hình nuôi chim bồ câu sinh sản: 05 hộ, quy mô 20 con/hộ, bồ câu hậu bị.

-Mô hình nuôi thỏ sinh sản: 05 hộ, quy mô 10 con/hộ, thỏ hậu bị.

-Mô hình rau an toàn: 10 hộ, diện tích 0,1-0,3 ha/hộ.

2/ Yêu cậu định mức kỹ thuật đầu tư các mô hình:

a/ Đối tượng: Hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia, chuẩn tỉnh.

Hộ nghèo phải có công lao động, đất sản xuất, có thiện chí làm ăn để vươn lên thoát nghèo, tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp, có chuồng trại và vườn cây trồng đạt yêu cầu trước khi nhận đầu tư từ dự án.

b/ Hình thức thực hiện hợp đồng:

Hỗ trợ 50% kinh phí về con giống và vật tư (kinh phí hỗ trợ đầu tư không quá 03 triệu đồng/hộ).

 c/ Định mức đầu tư:

-Mô hình nuôi gà ta thương phẩm: hỗ trợ 100 con/hộ và thức ăn tổng hợp. Yêu cầu chuồng trại đạt theo tiêu chí của cán bộ kỹ thuật khảo sát.

-Mô hình nuôi chim bồ câu sinh sản: hỗ trợ 20 con/hộ, thức ăn hỗn hợp và lưới bao. Yêu cầu chuồng trại đạt theo tiêu chí của cán bộ kỹ thuật khảo sát.

-Mô hình nuôi thỏ sinh sản: hỗ trợ 10 con/hộ, thức ăn hỗn hợp và lưới kẽm. Yêu cầu chuồng trại đạt theo tiêu chí của cán bộ kỹ thuật khảo sát.

-Mô hình rau an toàn: hỗ trợ 0,1-0,3 ha/hộ. Yêu cầu người dân phải có sẵn từ 0,1-0,3 ha diên tích đất đang sản xuất canh tác của gia đình.

d/ Thời gian, địa điểm đăng ký:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2013 và đăng ký tại Ban thương binh xã hội – giảm nghèo xã Long Phước.

Đề nghị bà con hộ nghèo khẩn trương tham gia đăng ký dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo để Ban thương binh xã hội – giảm nghèo xã có cơ sở đăng ký mô hình về Phòng Kinh Tế thành phố Bà Rịa.               

 

Ban Giảm Nghèo
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu