TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218100
  HỌAT ĐỘNG UBND

  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
24/12/2013

Cử tri tham dự tiếp xúc Đại biểu quốc hội Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 22 người dự.

Cử tri xã tiếp Đại biểu HĐND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 72 người dự.

Phối hợp cùng đoàn tổ chức đi khảo sát 27 căn nhà (sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa và 16 căn nhà đại đoàn kết, xây mới 8 căn nhà đại đoàn kết và 01 căn nhà tình nghĩa.

Tổ chức kiểm tra, giám sát 6 ấp và 79 tổ địa bàn dân cư thực hiện đăng ký bảo đảm Trật tự- an toàn giao thông và có 2.444/2.444 hộ đăng ký đạt 100%.

Triển khai kế hoạch đến từng hộ gia đình đăng ký bảng chấm điểm gia đình văn hóa.

Xây dựng và triển khai kế hoạch biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2009-2013.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu