TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218286
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Ban giảm nghèo xã Long Phước
24/12/2013

Họp xét xác định mức độ khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật để xác định có 109 hồ sơ.

Tổ chức xét hộ thoát nghèo năm 2013 và lập danh sách mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ thoát nghèo.

Lập danh sách đề nghị mua bảo hiểm cho các đối tượng chính sách và danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em.

Họp hội đồng chính sách xét các đối tượng quy định theo Pháp lệnh số 04/2012 UBTVQH ngày 16/7/2012 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi ngưới có công với cách mạng.

UBND xã Long Phước, thông báo đến nhân dân được biết về việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, nếu có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở thì liên hệ UBND xã để được hướng dẫn lập thủ tục cấp phép xây dựng.

 

Ban Giảm Nghèo
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu