TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 26/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 212630
  HỌAT ĐỘNG UBND

  UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND
24/12/2013

Ngày 11 tháng 9 năm 2013, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc quy định cấp giấy phép xây dựng tạm công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2013 và thay thế Quyết định số 4468/2005/QĐ-UBND ngày 22/11/2005 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định một số nội dung cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Theo đó, Sở xây dựng, UBND các Huyện, thành phố và UBND các xã, Phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng tạm công trình trên địa bàn tỉnh theo một số quy định cụ thể như sau:

Chỉ cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẽ không gây ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan, môi trường trong các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Quy mô xây dựng công trình do chủ đầu tư xác định cho phù hợp, tối đa không được quá 3 (ba) tầng. Công trình xây dựng phải đảm bào an toàn cho bản thân công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về môi trường, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

 

Thời gian tồn tại của công trình được tính cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng nhưng tối đa không quá 03 năm. Trường hợp quá 03 năm mà Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch thì chủ đầu tư được đề nghị cơ quan cấp phép để xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi nhà nước thực hiện quy hoạch. Thời hạn tồn tại được ghi ngay trong giấy phép xây dựng tạm đã được cấp.

 

Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn mà không được yêu cầu bồi thường kể cả phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự thào dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

Giấy phép xây dựng tạm chỉ được cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẽ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án.

 

Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà tạm đối với các công trình trên tuyến, trục đường phố chính trong đô thị trên địa bàn toàn tỉnh; UBND cấp huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng tạm các công trình còn lại và nhà ở riêng lẽ tại đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; UBND cấp xã cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẽ thuộc địa giới hành chính do mình quản lý./.

Văn Phòng UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu