TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218730
  HỌAT ĐỘNG UBND

  HĐND xã tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa X nhiệm kỳ 2011- 2016
26/12/2013

HĐND xã tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa X nhiệm kỳ 2011- 2016. đây là kỳ họp quan trọng của HĐND xã nhằm thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Văn hóa xã hội-An ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013. Đồng thời hội nghị cũng lắng nghe cac ý kiến giải trình của các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trần Văn Lợi  Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc.

 -Về Tổ chức: Đại biểu HĐND xã hiện có 28 đại biểu, hiện nay còn 27 đại biểu do chuyên công tác và thôi làm nhiệm vụ người đại biểu. HĐND xã được phân thành 06 tổ đại biểu, tổ đại biểu nhiều nhất là 6 đại biểu, ít nhất là 2 đại biểu TT.HĐND xã gồm 02 đ/c hiện nay đang ổn định và hoạt động hiệu quả. HĐND xã Tăng cường công tác giao ban theo định kỳ, ghi nhận những mặt tích cực, sáng tạo trong công tác tổ chức và họat động của tổ đại biểu. Đồng thời giải quyết những vấn đề bức xúc còn tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của từng đại biểu HĐND.

Trong công tác tiếp xúc cử tri, TT.HĐND phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ xã tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng mỗi đợt tiếp xúc.

Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, tập trung trí tuệ quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương trên các lĩnh vực KT-VH-ANQP. Đặc biệt là việc chấp hành pháp luật cũng như công tác xây dựng chính quyền. Hàng tháng phối hợp với Tuyên giáo, UBMTTQ xã sọan thảo và phát hành tờ tin phục vụ cho họat động và sinh hoạt của tổ địa bàn dân cư trên địa bàn.

Trong kỳ họp HĐND xã đã tổ chức cho các đại biểu chấp vấn và trả lời chấp vấn trên các lĩnh vực Kinh tế- Văn hóa xã hội-An ninh quốc phòng về những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Với kết quả đạt được TT.HĐND xã đề ra chương trình họat động trọng tâm 06 tháng cuối năm 2013 như sau :

-Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh đề án nông thôn mới trình cấp trên phê duyệt và đề ra những giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

-Chủ động xây dựng chương trình, kế họach tổ chức tốt việc thẩm tra phụ vụ các kỳ họp của HĐND và theo tình hình thực tế của địa phương.

-Tăng cường công tác giám sát trong việc thực hiện Nghị Quyết HĐND, giám sát lĩnh vực trọng tâm trong phát triển KT-VHXH-ANQP của địa phương.

-Thực hiện tốt mối quan hệ chặt chẽ giữ HĐND-UBND-UBMTTQ và các ban ngành, đòan thể.

-Tiếp tục nâng cao chất lượng trong việc tiếp xúc cử tri, thường xuyên tham gia sinh họat tổ địa bàn dân cư để nắm bắt ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri./.

Trong kỳ họp này HĐND xã cũng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HDND xã do chuyễn công tác, nhận nhiệm vụ mới và bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐND  xã khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. Thực hiện việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND và các thành viên UBND.

HĐND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu