TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218225
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
27/12/2013

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hàng tháng, trong cuộc họp Ban Chấp hành Đảng ủy, họp giao ban các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt các chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ theo nội dung sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Thực hiện Công văn số 568-CV/TUBR ngày 22/5/2013 của Thành ủy Bà Rịa về việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, Đảng ủy đã xây dựng văn bản triển khai tổ chức thực hiện nội dung công văn của Thành ủy, đồng thời đã kiện toàn Tổ công tác sau khi có sự thay đổi về nhân sự, phân công các đồng chí Đảng ủy viên tham dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, hàng tháng các đồng chí Đảng ủy viên có trách nhiệm báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy việc thực hiện quy trình sinh hoạt chi bộ.

Việc sinh hoạt chi bộ được tổ chức định kỳ hàng tháng, trước khi sinh hoạt chi bộ và trong sinh hoạt chi uỷ, đồng chí Bí thư chi bộ luôn chuẩn bị tốt cho nội dung họp, thực hiện đúng theo lịch sinh hoạt đã đăng ký với Đảng ủy. Nội dung sinh hoạt chi bộ được chi ủy thực hiện theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: có sổ ghi biên bản cụ thể, đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ từ 85% trở lên, tham gia phát biểu, đóng góp về tình hình nhiệm vụ chính trị của chi bộ, những vấn đề liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân để thảo luận đóng góp đề ra biện pháp để tổ chức thực hiện; kết luận cuộc họp đồng chí chủ trì cuộc họp hàng tháng đều phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Từ đó, mỗi đảng viên nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt 04 nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ do cấp trên, chi bộ giao.

Đặc biệt, trong mỗi cuộc họp chi bộ luôn gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như kể chuyện về Bác Hồ, viết nhật ký học tập và làm theo lời Bác, hoặc thông qua một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.   

 

Đánh giá chung: Nhìn chung, các chi bộ trực thuộc đều bám sát thực hiện theo Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nội dung quy trình hướng dẫn. Từ đó, nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, sát với tình hình thực tế của từng chi bộ, mỗi nội dung đi sâu vào chuyên đề từng lĩnh vực, tạo điều kiện cho từng đảng viên tham gia ý kiến thảo luận, giúp chi bộ xác định được nhiệm vụ trọng tâm và đề ra nghị quyết tổ chức thực hiện.

Hạn chế:

Một số đảng viên đôi lúc chưa mạnh dạn thể hiện tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình do ngại đụng chạm, sợ mất lòng.

Công tác điều hành sinh hoạt chi bộ chưa được chặt chẽ nội dung sinh hoạt chưa phong phú như chi bộ ấp Nam.

 

Phương hướng trong thời gian tới: Tiếp tục duy trì thường xuyên và nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Bộ chính trị đến các chi bộ và đảng viên trong chi bộ.

Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mỗi đảng viên nhận thức đúng đắn vai trò, nhiệm vụ của từng đảng viên gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Quán triệt đồng chí Bí thư các chi bộ phải chuẩn bị thật tốt nội dung họp chi bộ.

Tiếp tục nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.

VP Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu