TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218231
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 4 Đảng bộ thành phố Bà Rịa (nhiệm kỳ 2010- 2015).
27/12/2013

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của nhân dân đã tạo bước chuyển biến và kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; một số chỉ tiêu hoàn thành và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

 

1.- Về Kinh tế:

a) Trồng trọt- chăn nuôi:

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã về cơ cấu phát triển kinh tế trên địa bàn là nông nghiệp- TMDV-  TTCN, sản xuất nông nghiệp phát triển không độc canh cây lúa. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng áp dụng kỹ thuật qua công tác khuyến nông, diện tích trồng rau xanh, rau an toàn được mở rộng và phát triển năm 2011 chỉ có 28 ha, đến năm 2013 lên 32,5 ha, tốc độ phát triển diện tích trồng rau tăng bình quân 15,7%/năm, năng suất từ 02 tấn lên 4,5 tấn. Tình hình sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ, áp dụng cơ giới hóa trên đồng ruộng, thực hiện áp dụng giống mới và khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp năng suất lúa được nâng cao, bình quân đạt 48 tạ/ha, sản lượng lương thực hàng năm đạt từ 4.500 tấn đến 4.600 tấn.

Tình hình chăn nuôi giá cả thị trường đầu ra không ổn định nhưng nhìn chung việc đầu tư và phát triển chăn nuôi vẫn ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 3,7%/năm. Diện tích nuôi trồng thủy sản cũng được phát triển rộng từ 21 ha lên 39 ha tập trung ở các vùng trũng và những khu vực chất đất kém màu mỡ. Giá trị sản xuất ngư nghiệp năm 2013 là 123,42 tỷ đồng,

Thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở 139 lớp tập huấn cho 8.907 lượt người tham gia học tập, gồm các chương trình về kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật, IPM trên lúa, rau và trên cây ăn quả, được nhân dân ứng dụng bước đầu có hiệu quả.

Xây dựng hoàn thành đề án nông thôn mới giai đoạn 2013- 2015, đến nay đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa đạt (quy hoạch, giao thông, thủy lợi, chợ và môi trường) và hoàn thành 02 tiêu chí tăng thu nhập về sản xuất và chăn nuôi đang trình UBND thành phố chờ phê duyệt.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 03 năm 2011-2013 đạt 238,568/223,107 tỷ đồng, đạt 106,93%.

b. Tiểu thủ công nghiệp- Thương mại dịch vụ:

-TTCN: Giá trị sản xuất TTCN năm 2011-2013 là 191,539/176,200 tỷ đồng, đạt 109%.

-TMDV: Doanh thu TMDV năm 2011-2013 là 212,103/189.997 tỷ, đạt 111.63% .

Tổng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2013 đạt 32.500.000 đ/người/năm (1.562 USD/người/năm), đạt 76,9% so với Nghị quyết.

c. Quản lý ngân sách và XDCB:

Công tác quản lý điều hành thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao hàng năm, tổng thu năm 2011- 2013 là 26,412 tỷ đồng, đạt 109% so với Nghị quyết. Chi ngân sách xã đảm bảo cho hoạt động Nhà nước, Đảng và đoàn thể, với tổng chi năm 2011- 2013 là 25,420 tỷ đồng.

Thực hành tiết kiệm, thực hiện chế độ khoán biên chế, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách theo quy định.

Về xây dựng cơ bản:  Thực hiện thi công các công trình theo đề án nông thôn mới, hoàn thành 08 tuyến đường láng nhựa, 16 tuyến bê tông xi măng, 08 tuyến điện trung, hạ thế. 16 tuyến đèn đường và nạo vét kênh mương, nâng cấp và kiên cố hóa, tổng giá trị 80,967 tỷ đồng. Mở rộng bê tông nhựa đường hương lộ 3, xây dựng bán trú Trường Tiểu học Trần Văn Thượng, thi công đường nội đồng 13-9.

d. Công tác quản lý đất đai:

Công tác quản lý đất đai đã có nhiều cố gắng trong thực hiện cấp đổi giấy CNQSD 2547/2668  hồ sơ, đạt 95,46%, cấp giấy CNQSD đất 91 giấy, đạt 100 %

2.-Văn hóa xã hội:

-VHTT- TDTT :

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo đã tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, đẩy mạnh phong trào “xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đến nay đạt 98,96%, đạt 100,26%, đạt 100,3% so với Nghị quyếtTỷ lệ người dân tham gia tập TDTT thường xuyên 3.660/9.021 đạt 40,57%.  Xã giữ vững tiêu chuẩn văn hóa và 06/06 ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Mức hưởng thụ văn hóa năm 2013 là 49,1/45,5 lần/người/năm, đạt 107,9%.

-Giáo dục:

Sự nghiệp giáo dục luôn được quan tâm, đội ngũ giáo viên được tăng cường để nâng cao chất lượng giảng dạy  ở các trường, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ. Thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu về giáo dục: Hoàn thành phổ cập tiểu học, THCS đúng độ tuổi, 3 trường: trường Mầm non Long Phước, trường Tiểu học Trần Văn Thượng, trường THCS Dương Văn Mạnh đều đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lên lớp đạt cao, trường Tiểu học đạt  99,5%, trường THCS tỷ lệ học sinh đậu vào lớp 10 đạt 93,81%. Tỷ lệ học sinh giỏi, khá  tăng, học sinh bỏ học giảm, trường THCS còn 0,21%, trường Tiểu học không có học sinh bỏ học. Tỷ lệ học sinh ra lớp trường Mầm non đạt 115%, trường  Tiểu học đạt 100,66% và trường THCS đạt 102,16%.

- Y tế:

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị được tăng cường. Các chỉ tiêu, chương  trình y tế quốc gia thực hiện đạt kết quả, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn 8,3%, tỷ lệ hộ dân dùng muối Iốt đạt 99%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 99%, tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh đạt 99%. Mạng lưới y tế nhân viên sức khỏe cộng đồng ở các ấp được củng cố và hoạt động tích cực. Công tác ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh như: cúm gia cầm, sốt xuất huyết... được thực hiện tốt, không có dịch bệnh và ngộ độc xảy ra trên địa bàn. Trạm y tế xã được công nhận chuẩn quốc gia.

-TBXH: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng có công, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 3 năm 2011- 2013 đã vận động thu quỹ đền ơn đáp nghĩa 217 triệu đồng và quỹ vì người nghèo 152 triệu đồng, xây dựng được 06 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp, giải quyết sửa chữa được 315 căn nhà cho các đối tượng chính sách theo Nghị định 118, xây dựng 48 căn nhà đại đoàn kết. Về giải quyết hồ sơ theo Quyết định 290 và Quyết định 188 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay có 622 đối tượng được hưởng chế độ.

-Giảm nghèo: Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhiều biện pháp giúp xóa đói giảm nghèo được triển khai và đạt kết quả tốt như: hỗ trợ về vay vốn, giáo dục, y tế nhà ở và hỗ trợ về các chính sách khác, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, chương trình giải quyết việc làm, mở 04 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2013 có 216 hộ nghèo/764 khẩu, hiện nay qua bình xét còn 81 hộ/273 khẩu, trong đó: nghèo Quốc gia 02 hộ/07 khẩu, cận nghèo 33 hộ/117 khẩu, trên cận nghèo 46 hộ/174 khẩu.

-Tư pháp: Thường xuyên triển khai và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động về công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến cán bộ, công chức và tổ địa bàn dân cư, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật đất đai v.v...  Thực hiện tốt công tác giải quyết hộ tịch và hòa giải, hồ sơ được nhận và giải quyết giao trả cho công dân kịp thời đúng quy định.

-Công tác cải cách thủ tục hành chính: Được quan tâm chỉ đạo thực hiện, quá trình giải quyết hồ sơ hành chính tuân thủ tốt các bước của đề án CCTTHC theo mô hình  liên thông “một cửa”. Việc giải quyết các hồ sơ đều có mở sổ sách theo dõi, cập nhật, có làm phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ, việc giải quyết thực hiện đúng thời gian quy định, có niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của xã và thẩm quyền của cấp trên, các khoản phí, lệ phí thu. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, lãnh đạo tiếp công dân hàng tuần vào ngày thứ ba.

3.- Công tác quốc phòng- an ninh:

-Công an:

Thực hiện có hiệu quả đề án 4 giảm, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm được tăng cường, tình hình ma túy được quản lý và ngăn chặn không phát sinh mới, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Đảm bảo tình hình ANCT- TT.ATXH, tổ chức thực hiện mô hình tiếng kẻng ANTT đạt hiệu quả. Thực hiện mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn xã, đã triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn.

- Quân sự :

            Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm chỉ tiêu giao quân đều đạt 100%. Lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,06% so với dân số. Đảm bảo tốt công tác huấn luyện và thực hiện đủ quân số theo quy định. Đảm bảo công tác trực tuần tra canh gác kép kín địa bàn. Các chỉ tiêu về xây dựng lực lượng quốc phòng ở địa phương đều đạt và đảm bảo tốt so chỉ tiêu giao.

4. Công tác xây dựng đảng- xây dựng chính quyền:

Công tác xây dựng Đảng: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa, xác định những vấn đề trọng tâm, then chốt, xây dựng các chương trình, nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa và nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng bộ đi vào cuộc sống. Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện. Duy trì các họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đảm bảo theo quy chế hoạt động để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo khắc phục khó khăn, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Công tác tuyên giáo: Công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn được chú trọng, đã kịp thời triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, kết quả tỷ lệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập đạt tỷ lệ cao (100% đối với cán bộ, đảng viên, trên 93% trở lên đối với hộ dân); thường xuyên nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, đã nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình được tổ chức theo đúng theo các văn bản hướng dẫn của Thành ủy. Gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; quan tâm chú trọng xây dựng gương điển hình và nhân rộng gương điển hình “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã xây dựng 07 tập thể và 53 cá nhân điển hình.

Xây dựng và triển khai kế hoạch viết biên niên sử của Đảng bộ và nhân dân xã Long Phước.

Công tác tổ chức: Thực hiện bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTC ngày 09/4/2013 của Ban Tổ chức Thành ủy Bà Rịa đảm bảo về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo hướng dẫn và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, trong 3 năm được Thành ủy quan tâm cử 02 đ/c đi học cao cấp lý luận chính trị; 08 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị; 17 đ/c tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Tiếp tục kiện toàn, năng cáo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên: Xây dựng Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03- NQ/TU về xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, Mặt trận, các đoàn thể và đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên đến năm 2015. Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ trực thuộc để theo dõi các chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ. Kịp thời kiện toàn, chia tách các chi trực thuộc Đảng bộ. Đến nay, toàn Đảng bộ có 13 chi bộ, kết nạp được 43 đảng viên mới (đạt 86% so với Nghị quyết) (tính đến tháng 11/2013), nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ 202 đ/c; về Đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm: tổ chức đảng: có 13/13 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 03 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đánh giá đảng viên có 84% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

            -Công tác kiểm tra, giám sát: Kịp triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quy định tại Điều lệ Đảng và các chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy và của Đảng ủy xã, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được chỉ đạo đảm bảo đúng Điều lệ, quy định của Đảng. Trong 03 năm đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức đảng và 10 đảng viên, qua kiểm tra đã tiến hành kỷ luật 02 đ/c (01 khiển trách, 01 cảnh cáo).

Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri ở ấp, thực hiện tố chức năng giám sát. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2011-2016). Triển khai nghiêm việc lấy ý kiến của nhân dân tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai sửa đổi. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do hội đồng nhân dân các cấp bầu đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định.

 

5.- Khối Dân vận:

Trong 03 năm qua, công tác dân vận được Đảng ủy, chính quyền quan tâm, đặc biệt công tác dân vận của chính quyền có những chuyển biến tích cực trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2011-2015; Chỉ thị 10-CT/TU ngày 8/8/2011 của BTV Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước trong thời kỳ mới”; Chỉ thị 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo”; Chỉ thị 15-CT/TU ngày 30/9/2011 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của tổ dân cư, tổ dân phố”; Chỉ thị 23-CT/TU ngày 24/4/2012 của BTV Tỉnh ủy về “thành lập và hoạt động tổ dân vận khu phố, thôn ấp”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương về  “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp hội viên, đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Phối hợp tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Phối hợp tổ chức tốt cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ba cấp. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Phối hợp việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật đất đai sửa đổi đảm bảo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Hội Cựu chiến binh: Tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2012 – 2017. Tổ chức đại hội cựu quân nhân 6 ấp nhiệm kỳ 2013-2015. Tổng kết việc thi hành pháp lệnh cựu chiến binh Việt Nam.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Triển khai xây dựng các mô hình, hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường nông thôn; các hoạt động vay vốn tín dụng, tiết kiệm giúp phụ nữ phát triển kinh tế. Trong 03 năm, Hội đã kết nạp mới 156 hội viên, nâng tổng số hội viên 2.902 hội viên, tỷ lệ tập hợp 84,85%.

- Hội Nông dân: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2012 – 2017. Tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia hiến đất và các tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi tại địa phương. Trong 03 năm, Hội đã kết nạp mới 298 hội viên, nâng tổng số hội viên 2.125 hội viên, đạt 80,55% so với lao động nông thôn từ 18 tuổi trở lên.

- Đoàn thanh niên: Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2017. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Tổ chức củng cố, kiện toàn các chi đoàn, chi hội theo Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy.

* Đánh giá chung: Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ xã Long Phước đã đạt được một số kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với nhiệm kỳ trước.  Các lĩnh vực văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tiến bộ. Những kết quả đó là cơ sở, tiền để thuận lợi, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra.

 

VP Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu