TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218203
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2913 xã Long Phước
27/12/2013

Trồng trọt- Chăn nuôi- GTTL:

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 83,952/78,380 tỷ, đạt 107,1% đạt 105,71% so kế hoạch (tăng 1,39% so với thực hiện cùng kỳ năm trước), tổng sản lượng quy thóc 4.623 tấn, đạt 116,09 % (giảm 8,15% so với thực hiện cùng kỳ năm trước).

Tổng thu nhập bình quân đầu người được 32.500.000 đ/người/năm (1.562 USD/người/năm).

Tình hình sản xuất gieo trồng 1.534/1.411ha, đạt 108,71% so kế hoạch (giảm 0,85% so với cùng kỳ năm trước), trong đó lúa 850/781 ha, đạt 108,83% 112,67% (giảm 3,84% so với cùng kỳ năm trước), năng suất lúa bình quân 48 tạ/ha. Diện tích rau màu các loại 684/630 ha, đạt 109%.

Tổng đàn gia súc 10.491/10.929 con, đạt 95,99% (giảm 27,17% so với cùng kỳ năm trước), trong đó đàn heo 9.186/9.740 con, đạt 94,31% và bò 1.305/1.189 con, đạt 109,75%. Tổng đàn gia cầm 65.323/63.270 con, đạt 103,24% (tăng 14,79% so với cùng kỳ năm trước).

 Tiếp tục triển khai đề án xã nông thôn mới đã đạt được 14/19 tiêu chí, đề án đã được UBND thành phố phê duyệt. Xây dựng đề án phát triển chăn nuôi bò và đề án phát triển rau xanh trình UBND thành phố phê duyệt.

Hoạt động của HTX Phước Lập: Sản xuất nông nghiệp cung cấp giống lúa và dịch vụ làm đất, tổng diện tích sản xuất 120 ha, tổng doanh thu 264 triệu đồng. Trong năm sản xuất nước đóng chai 92.000 bình và 1.680 lóc nước chai, tổng doanh thu 788 triệu đồng.

- Tổng giá trị sản xuất TTCN: 69,19/67,6 tỷ đồng, đạt 102,35% so kế hoạch.

            - Thương mại dịch vụ: Tổng doanh thu ngành TMDV 74,53/73,44 tỷ đồng, đạt 101,48% so với kế hoạch.

-Địa chính:

+ Thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, hoàn chỉnh 317 hồ sơ đủ điều kiện chuyển Phòng Kinh tế thẩm định.

+ Công tác cấp giấy CNQSD đất: Thực hiện cấp giấy CNQSD đất 26/20 giấy CNQSD đất, đạt 130% kế hoạch.  

            + Công tác cấp đổi: Hiện nay còn lại 508 hồ sơ chưa cấp đổi, trong đó: hồ sơ đủ điều kiện chuyển về Văn phòng Đăng ký QSD đất  121 hồ sơ, hồ sơ không đủ điều kiện 387 hồ sơ.

 + Lập thủ tục giao đất ruộng công điền đợt 3 có 13 hộ, diện tích 4,9 ha đủ điều kiện chuyển Phòng Tài chuyên – Môi trường xét giao đất.

Công tác xây dựng: Kiểm tra 14 trường hợp xây dựng nhà trên địa bàn, lập biên bản tạm ngưng xây dựng 09 trường hợp không xin giấy phép, buộc tháo gỡ và ra quyết định đình chỉ thi công 04 trường hợp xây dựng không xin giấy phép.

-XDCB- GTTL: Thi công láng nhựa 08 tuyến đường, tổng chiều dài 5.550m, giá trị 16,931 tỷ đồng. Thi công 16 tuyến đường bê tông xi măng, chiều dài 4.640,79 m, tổng kinh phí 20,779 tỷ đồng. Nạo vét suối Đập Bà và lòng suối Cái, giá trị 4,403 tỷ đồng. 

Hoàn thành chống xuống cấp 03 trường học và khu bán trú Trường Tiểu học Trần Văn Thượng, đưa vào thực hiện đầu năm học 2013- 2014. 

-Ngân sách:

-Tổng thu: ngân sách 9,511/8,76 tỷ đồng, đạt 108,58% (giảm 8,52% so với cùng kỳ năm trước).

-Tổng chi: 8,608/8,829 tỷ đồng, đạt 97,49% (giảm 23,42% so với cùng ngày năm trước).

Văn Phòng UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu