TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 16/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218051
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Giải trình ý kiến cử tri tại kỳ họp giao ban tháng 5
13/08/2014

Thực hiện Công văn số 01/HĐND-VP ngày 27/5/2014 của Hội đồng Nhân dân xã về việc đề nghị giải trình ý kiến cử tri kỳ họp giao ban Tổ Đại biểu HĐND tháng 5.

Nay UBND xã giải trình ý kiến cử tri, nội dung cụ thể như sau:

1. Kiến nghị nối tuyến nước sạch từ Đập Bà xuống  Miễu (ấp Đông); tổ 08, ấp Nam từ nhà ông Hai Chạy đến trụ sở mới và tổ 11.

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Tuyến nước sạch từ Đập Bà xuống Miễu (ấp Đông) nằm trong danh mục Đề án nông thôn mới, UBND xã đã liên hệ đơn vị cấp nước khảo sát, chờ triển khai thi công.

2. Tuyến đường 13-9, ông Hiệu đã nhận tiền đền bù nhưng vẫn để toilet nằm ngay mặt đường, Tuyến đường này đã nghiệm thu nhưng ấp không biết. (ấp Đông)

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Hoàn thành thi công thảm nhựa tuyến đường 13-9, chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng. UBND xã sẽ yêu cầu ông Hiệu tháo dỡ toilet trả lại mặt đường.

3. Tuyến đường ông ba Tính (từ ông Lợi qua Mười Tiên) chưa thi công xong do giãn vốn, hiện nay đã bị ổ gà không đảm bảo an toàn giao thông cho cử tri trên địa bàn xã. (ấp Tây).

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Tuyến đường ông Ba Tính có 02 đoạn đã thi công năm 2013, địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công  sửa chữa và thảm nhựa đoạn 2, đoạn 1 từ đường HL3 đến đường ông Ba Ngộ do bà Sanh còn khiếu nại đến các ngành chức năng chưa thực hiện xong.

4. Đèn đường tổ 19, ấp Phước Hữu đã thi công nhưng không thấy cháy từ Tết đến thời điểm này. Đề nghị UB xã liên hệ với Công ty Điện lực đấu nối cho người dân sử dụng.

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Tuyến đèn đường tổ 19, ấp Phước Hữu đã thi công nhưng chưa lắp đặt đồng hồ cái. UBND xã đã lập văn bản gửi Phòng Quản lý Đô thị lập hợp đồng lắp đặt đồng hồ đưa tuyến đèn đường vào sử dụng.

5. Kiến nghị xin đất đổ tuyến mương Bàu Dầm, đường Hợp tác xã ấp Phước Hữu.

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Tuyến mương thoát nước mương Bàu Dầm nằm trong danh mục đề án nông thôn mới do Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư, UBND xã đã liên hệ với Phòng Kinh tế do giãn vốn chưa thực hiện.

6. Tuyến điện từ nhà ông Ghè xuống tập đoàn 5 chưa thấy đấu nối để bà con cử tri phục vụ sản xuất.(ấp Phước Hữu)

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Tuyến điện từ nhà ông Ghè xuống tập đoàn 5 đã trung hạ thế năm 2002, đến năm 2008 do bị trộm mất 02 bình điện tại ruộng ông Ý. Vào năm 2013 tập đoàn 5, ấp Phước Hữu được quy hoạch trồng rau sạch, UBND thành phố và địa phương thống nhất đưa 03 nhánh điện hạ thế từ tuyến đường 14 Bưng Bạc qua đường 12, ông Sáu Xoài.

7. Một số tuyến đường bê tông xi măng bị bong, dộp đề nghị UBND kiểm tra và có biện pháp khắc phục (ấp Đông, MTTQ, ấp Phước Hữu)

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Các tuyến đường bê tông xi măng trong 02 giai đoạn đến nay đã thi công xong, chưa đưa vào sử dụng, UBND xã sẽ liên hệ đơn vị thi công khắc phục theo thiết kế.

8. Xây dựng hầm biogas nắm 2014 đến nay chưa thực hiện đề nghị nên triển khai trong mùa nắng.(ấp Đông)

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

UBND xã đã liên hệ Trung tâm Nước sạch và vệ sinh Môi trường Tỉnh là trên địa bàn thành phố Bà Rịa được phân bổ 20 nhưng đến nay đã hết chỉ tiêu, UBND xã đã triển khai xây dựng 01 hầm biogas, còn lại chuyển sang chỉ tiêu của năm 2015.

9. Kiến nghị việc đăng ký đổ rác của các hộ dân ở bên trong, Công ty công trình Đô thị không lấy rác nếu không lấy rác đề nghị Công ty Công trình đô thị có văn bản.(ấp Phước Hữu)

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

UBND xã đã lập văn bản đề nghị đăng ký đổ rác về Công ty Công trình Đô thị thành phố, hiện nay đang tiến hành lấy rác ở các ấp và rà soát các hộ còn lại tiếp tục lập hợp đồng đăng ký.

10. Liên hệ đơn vị thi công công trình biogas kịp thời sửa chữa vì chưa hết thời hạn hợp đồng (01 số hộ có biogas bị xì).

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Các ấp tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ hộ sử dụng biogas bị xì về Ban Nông nghiệp để liên hệ Trung tâm nước sạch và Vệ sinh Môi trường Tỉnh khắc phục sửa chữa.

11. Tuyến đường sân bay còn vướng ông Nguyễn Xuân Diệm và ông Trương Văn Rành đã nhận đền bù nhưng không cho đơn  vị thi công thực hiện (ấp Phong Phú).

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Công trình đường HL2 đi thôn Quãng Phú, huyện Châu Đức hiện nay các hộ dân đã bàn giao mặt bằng công trình thi công, còn lại 02 hộ ông Nguyễn Xuân Diệm và ông Trương Văn Rành đã nhận tiền đền bù vật kiến trúc nhưng chưa bàn giao mặt bằng công trình, do 02 hộ này khiếu nại đền bù đất, hiện nay Phòng Tài nguyên Môi trường xác minh lại nguồn gốc đất và lập báo cáo trình HĐND xem xét.

12. Đề nghị UB xã xem lại việc hóan đổi đất trụ sở ấp Đông của bà Tiễn có hay không. (ấp Đông)

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Vừa qua UBND tiếp nhận Công văn số 143/TN-MT ngày 18/01/2014 về việc giải quyết đơn của bà Phan Thị Đôi (nay ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Phụng) tranh chấp 600m đất trên đất có 32 ngôi mộ với bà Phan Thị Dung.

Vào ngày 29/5/2014 UBND xã Long Phước đã tổ chức buổi việc giữa bà Nguyễn Thị Phụng và bà Phan Thị Dung; qua ý kiến trình bày của các bên địa phương đã có ý kiến kết luận như sau:

 Qua nội dung đơn của của Phan Thị Đôi (ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Phụng) trình bày phần diện tích đất 600m2 trên đất có một số ngôi mộ của thân tộc gia đình bà nên bà yêu cầu địa phương phải công nhận QSDĐ cho gia đình bà.

Qua các hồ sơ chứng cứ như biên bản giải quyết tranh chấp đất trước đây vào ngày 09/6/1989 và các biên bản đã giải quyết vào năm 1995 có thể hiện rỏ nguồn gốc thửa đất này nằm trong phần diện tích 0,7 ha mà trước đây nhà nước đã thu hồi để quy hoạch khu di tích của chùa Bảo Ân. Trong quá trình giải quyết địa phương yêu cầu bên gia đình bà Phụng cung cấp những giấy tờ, chứng cứ có liên quan đến thửa đất 600m và trên đất có 32 ngôi mộ thì bên gia đình bà Phụng không thể cung cấp được, cho nên địa phương không thừa nhận phần diện tích 600m là của gia đình bà Phụng. Căn cứ theo bản đồ địa chính đo đạc năm 1994 thì phần diện tích 600m nằm trong phần diện tích của thửa 392, TBĐ số 22. Nhưng theo bản đồ đo đạc năm 2008 thì thửa 392 (bản đồ năm 1994) hiện nay thể hiện là 03 thửa là thửa 114/1288,2m; thửa 122/173,4m; thửa 123/3553,9m;TBD số 08 thuộc địa phương quản lý.

Căn cứ biên bản giải quyết ngày 09/6/1989 của UBND xã Long  đã thể hiện rỏ quan điểm rằng phần diện tích đất 0,7 ha trong đó có 600m đất mà bà Phụng hiện nay đang tranh chấp đã được ông Đặng Văn Hòa và bà Trần Thị Ráng hiến cho chùa Bảo Ân. Từ những cơn sở nêu trên địa phương không chấp nhận giải quyết theo nội dung đơn của bà Phan Thị Đôi (ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Phụng) yêu cầu đòi lại 600m và 32 ngôi mộ đối với bà Phan Thị Dung vì phần diện tích này năm trong khu vực di tích của chùa Bảo ân do nhà nước quản lý. Đồng thời bà Phan Thị Dung (tự Rách) xác định không có tranh chấp gì đối với phần diện tích 600m có 32 ngôi mộ như bà Phụng đã nêu trong nội dung đơn.

13. Kiến nghị việc trang bị 03 cụm loa trên ấp Phong Phú nhưng không thấy phát thanh được, đề nghị sữa chữa để người dân nắm bắt thông tin.

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Do địa bàn ấp Phong Phú nằm xa trung tâm xã nên không thể kéo dây truyền thanh đến tập ấp, nên tạm thời UBND xã đã trang bị  03 bộ thu tín hiệu tự động không dây, mỗi bộ được trang bị 02 loa với công xuất 25W/01 loa, qua kiểm tra hiện nay vẫn hoạt động tốt.

14. Tình hình trộm chó, gà vẫn còn xảy ra ở ấp Phước Hữu, đề nghị có biện pháp ngăn chặn (ấp Phước Hữu).

Vấn đề này UBND xã trả lời như sau:

Ban Chỉ huy Công an phối hợp Quân sự thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra ban ngày và ban đêm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Thực hiện kế hoạch trên lực lượng thường trực và lực lượng ấp tăng cường công tác tuần tra nhằm ngăn ngừa tội phạm trộm cắp đặt biệt vào mùa mưa sắp tới. Hiện nay tình hình trộm cắp trên địa bàn xã giảm và chưa có tin báo của nhân dân liên quan đến tình hình trộm cắp xảy ra trên địa bàn xã.

UBND xã Long Phước
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu