TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218130
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm
13/08/2014

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác rà soát văn bản QPPL và phổ biến giáo dục pháp luật:

-Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

Kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân ban hành trong 06 tháng đầu năm 2014 (từ ngày 07/11/2013 đến 22/5/2014): số văn bản tự kiểm tra, tiếp nhận kiểm tra theo thẩm quyền được 54 văn bản, trong đó: tự kiểm tra 54 văn bản (02 văn bản QPPL là quyết định của UBND và 52  quyết định cá biệt hành chính thông thường), qua công tác tự kiểm tra không phát hiện văn bản nào trái pháp luật đề nghị xử lý; Qua rà soát 02 văn bản quy phạm pháp luật và 52 văn bản cá biệt, trong đó 54 văn bản còn hiệu lực.

          Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và thực hiện kiểm tra văn bản QPPL của các xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền. Qua kiểm tra các văn bản QPPL do địa phương ban hành phù hợp với quy định pháp luật.

-Công tác tuyên truyền PBGDPL:

 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong 06 tháng đầu năm đã thực hiện:

- Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản: 04 cuộc

- Tuyên truyền tập trung và lồng ghép vào các cuộc họp:08 cuộc;

- Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: 01 cuộc;

- Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở: 06cuộc;

- Thông qua mạng lưới truyền thanh cơ sở: 130phút;

Các văn bản được cấp xã tập trung tuyên truyền, phổ biến trong 06 tháng đầu năm là: Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi bổ sung năm 2013, Luật đất đai sửa đổi, bổ sung. Triển khai Luật khiếu nại, tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng; Luật hòa giải ở cơ sở. Tuyên truyền chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổng số tuyên truyền 08 lượt/1356 người tham dự.

Công tác triển khai và kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Căn cứ các nhiệm vụ chỉ tiêu của cấp trên giao và tình hình thực tế tại địa phương, UBND xã ban hành văn bản QPPL để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cho Văn phòng UBND xã phối hợp với Tư pháp soạn thảo văn bản, dự thảo văn bản được trình TT.UBND xã xem xét và căn cứ vào nội dung dự thảo của văn bản QPPL, TT. UBND xã chỉ đạo để tổ chức họp các ban nghành, đoàn thể xã và ấp để thông qua dự thảo, tiếp thu ý kiến của cuộc họp và chỉnh lý dự thảo văn bản QPPL. Dự thảo văn bản QPPL được thông qua các thành viên của UBND xã để thảo luận và biểu quyết thông qua, dự thảo của quyết định được thông qua khi có nửa tổng số thành viên UBND biểu quyết tán thành. Sau đó, dự thảo quyết định được chủ tịch UBND xã ký ban hành. Văn bản được ban hành trong các ban ngành UBND xã, ấp và niêm yết tại trụ sở UBND xã.

Từ ngày 07/11/2013 đến 22/5/2014, UBND xã  có ban hành 02 văn bản QPPL là quyết định của UBND xã. UBND đã ban hành 52 văn bản là quyết định hành chính.

2. Tình hình hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND xã bố trí 03 cán bộ phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả gồm: 01 cán bộ phụ trách lĩnh vực Hộ tịch- Công chứng và Chứng thực, 01 cán bộ phụ trách lĩnh vực Đất đai- Xây dựng, 01 cán bộ phụ trách nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực TBXH, Công an, thu phí, lệ phí và trả kết quả chung, 01 lãnh đạo phụ trách khối Văn hóa xã hội quản lý điều hành Bộ phận một cửa.

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2009/QĐ- UBND ngày 24/6/2009 của UBND xã Long Phước. Bên cạnh đó, địa phương còn ứng dụng phần mềm Bkis egate trong việc tiếp nhận và giao trả hồ sơ cho tổ chức, công dân đảm bảo theo quy định. Cán bộ tại Bộ phận một cửa đảm bảo thời gian làm việc, trực giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân. Hàng tháng, UBND xã tổ chức họp định kỳ để cán bộ phụ trách báo cáo tình hình hoạt động của Bộ phận một cửa, đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, nêu những mặt làm được, chưa làm được trong quá trình thực hiện, từ đó rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trong quá trình thực hiện công tác có những thuận lợi và khó khăn như :

Thuận lợi :

Được sự quan tâm của UBND thành phố Bà Rịa, lãnh đạo địa phương luôn theo dõi sâu sát, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướn mắc trong

quá trình thực hiện, ý thức cán bộ được nâng cao, do đó công tác cải cách hành chính từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình của Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã. UBND xã kịp thời xây dựng và triển khai quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả, việc giải quyết hồ sơ từng bước đi vào nề nếp và thực hiện có hiệu quả, hồ sơ giải quyết nhanh gọn, đúng thời gian quy định, tránh phiền hà và tạo được lòng tin của tổ chức, công dân.

                Khó khăn :

                 Tại bộ phận một cửa trang bị hệ thống máy bóc số,  máy camera, đường truyền âm thanh và server nhưng đã hư, không hoạt động được, từ đó ảnh hưởng đến điểm số xếp loại theo tiêu chí của bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng CCHC.

 

3. Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính:

Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ đã tiếp nhận 3062 hồ sơ, đã giải quyết và giao trả đúng hẹn cho công dân  hồ sơ cụ thể như sau:

-Lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch: đã tiếp nhận giải quyết 2672 hồ sơ gồm : Đăng ký khai sinh 123 hồ sơ, đăng ký khai tử 37 hồ sơ, đăng ký kết hôn 70 hồ sơ, xác nhận tình trạng hôn nhân 108  hồ sơ, nuôi con nuôi 0 hồ sơ, cải chính hộ tịch 02 hồ sơ, chứng thực di chúc 04 hồ sơ, chức thực chữ ký 86 hồ sơ, chứng thực bản sao 2223 hồ sơ, sao từ sổ gốc 19 hồ sơ. Đăng ký nhập sinh 75 hồ sơ, đăng ký và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi 112 hồ sơ; đăng ký xóa khẩu 14 hồ sơ.

 

-Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng: 159

+Xác nhận nhà ở đất ở :74

+Cấp giấy CNQSD đất :40.

+ Chuyển mục đích : 00

+Cấp lại do mất :06

+ Cấp phép xây dựng: 08

-Hồ sơ hành chính thông thường:  231 hồ sơ.

-Hồ sơ chính sách xã hội :         00 hồ sơ

4. Công tác tiếp công dân, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

-Định kỳ hàng tuần vào ngày thứ ba, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã  tiếp công dân theo quy định. Nội dung tiếp dân chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nhân dân; những ý kiến thắc mắc của nhân dân về đền bù giải tỏa các công trình xây dựng trên địa bàn xã. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, giúp cho lãnh đạo được gần dân, tiếp xúc trực tiếp với dân, tìm hiểu được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân góp phần đáng kể trong việc xây dựng phát triển kinh tế- văn hóa xã hội tại địa phương.

Trong 06 thang1năm qua đã tiếp 13 lượt với 14 công dân

+Lạnh đạo tiếp 07 lượt, đã tiếp 7 công dân;

+Cán bộ tiếp 06 lượt, đã tiếp 07 công dân.

-Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 00

-Công tác hòa giải: Trong 06 tháng qua đã tiếp nhận 09 đơn tranh chấp của công dân, đã giải quyết 07 đơn ( đạt 77,77% ) trong đó : hòa giải thành 05 đơn gồm : 01 đơn dân sự, 04 đất đai (đạt 71,5%); hòa giải không thành 02 đơn ( chiếm 28,5 % tổng số đơn tổ chức hòa giải) trong đó 01 đơn tranh chấp đất đai, 01 đơn tranh chấp dân sự. Đang tiếp tục hòa giải 02 đơn gồm 01 đất đai, chiếm 22,23%.

5. Kết quả thực hiện quy định TTHC kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa:

Thực hiện quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND thành phố Bà Rịa về việc ban hành Quy trình chi tiết giải quyết 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa các xã, phường về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu. UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo hướng dẫn của quyết định số 43/QĐ-UBND của UBND thành phố Bà Rịa.

Từ ngày 07/11/2013 đến ngày 22/5/201 đã tiếp nhận và giải quyết được 201hồ  sơ, trong đó: Đăng ký nhập sinh  75 hồ sơ, đăng ký và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi 112 hồ sơ; đăng ký khai tử và xóa khẩu 14 hồ sơ.

Công tác thực hiện quy định phối hợp:

Thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, UBND xã thực hiện 02 thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2013 đến nay đạt kết quả tốt, công tác phối hợp giữa các ban ngành tốt, việc áp dụng 2 thủ tục hành chính giúp giảm tối đa các thủ tục rườm rà, phiền hà và giảm được thời gian đi lại của người dân, hồ sơ được giải quyết nhanh hơn.

6. Về thực hiện thủ tục hành chính:

+Tại bộ phận một cửa cán bộ phụ trách thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính để người dân nắm bắt các thủ tục, trình tự, thời gian, các khoản phí, nhờ đó giảm tối đa thời gian đi lại của người dân mà hồ sơ được giải quyết nhanh hơn đồng thời người dân kiểm soát  được việc thực hiện TTHC của cán bộ tại cơ quan. Ngoài các quy định, địa phương không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ khác. Giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình thủ tục, đảm bảo thời gian theo quy định

+Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC: Đầu năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 . UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn phối hợp rà soát tất cả các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách để niêm yết công khai và kiến nghị sủa đổi, bổ sung cho phù hợp. Sau khi rà soát các lĩnh vực đều không có ý kiến sửa đổi, riêng lĩnh vực địa chính xin đề xuất một số ý kiến sau:

Trường hợp xin cấp giấy CNQSD đất mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP thì UBND cấp xã có trách nhiệm xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện tại. UBND cấp xã phải lấy phiếu ý kiến của khu dân cư đối với thửa đất xin cấp giấy, gồm những người từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện tại.

Đối với những trường hợp cần xác định năm hình thành nhà ở thì việc lấy ý kiến khu dân cư đối với thửa đất xin cấp giấy CNQSD đất là phù hợp, còn đối với thửa đất xin cấp giấy CNQSD đất sử dụng vào mục đích trồng lúa, thì việc lấy ý kiến khu dân cư chưa hợp lý, do các thửa đất trồng lúa cách xa khu dân cư, không có nhà ở.

+ Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương : 

 Tại UBND xã đã triển khai thực hiện niêm yết công khai nội dung địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về qui định hành chính; thông tin về đường dây nóng CCHC của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện công tác địa phương chưa nhận đơn, phản ánh , kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC tại địa phương.

+Tình hình công khai TTHC theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các hình thức công khai khác:

Tại bộ phận một cửa liên thông đã thực hiện niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng cho cấp xã, đồng thời niêm yết Quyết định số 705/QĐ – UBND ngày 10/04/2012 của UBND tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, áp dụng trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Niêm yết quyết định số 1186/QĐ- UBND ngày 19/6/2012 về việc công bố sửa đổi địa chỉ nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT.

Niêm yết quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi , bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Niêm yết quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND thành phố Bà Rịa về việc ban hành Quy trình chi tiết giải quyết 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa các xã, phường về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu.

Niêm yết Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 01/03/2013 về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Niêm yết Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 05/4 /2013 của UBND Thành Phố về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục bị bãi bõ thuộc lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Niêm yết Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Niêm yết quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Niêm yết quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 15 /8/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hỗi thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Niêm yết quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu.

Niêm yết quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu.

Niêm yết quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Niêm yết quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

UBND xã trang bị kệ niêm yết Bộ thủ tục hành chính để tổ chức, công dân  dễ dàng tham khảo nắm biết khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức họp triển khai kế hoạch phổ biến Bộ thủ tục hành chính áp dụng cho cấp xã đến cán bộ, công chức của xã để nắm biết. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cho cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo trình tự hướng dẫn trong Bộ thủ tục hành chính quy định. Thường xuyên kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm. Song song đó, cán bộ tại Bộ phận một cửa còn giải thích trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ theo từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, địa phương được trang bị hệ thống website hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc tra cứu hồ sơ theo từng lĩnh vực.

Qua công tác triển khai và đưa vào thực hiện Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã giúp cho người dân nắm bắt rõ ràng các thủ tục, trình tự, thời gian, các khoản phí, lệ phí, nhờ đó giảm tối đa các thủ tục rườm rà, phiền hà và giảm được thời gian đi lại của người dân mà hồ sơ được giải quyết nhanh hơn.

Khó khăn:

Bên cạnh đó vẫn còn một số người dân hạn chế việc nghiên cứu, nắm bắt trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ, do đó phần nào cũng gây khó khăn cho cán bộ phụ trách từng lĩnh vực chuyên môn.

7. Công tác chỉ đạo điều hành:

UBND xã quan tâm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã. UBND xã đã  ban hành và kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa . Phòng làm việc của bộ phận một cửa có trang bị  đầy đủ phương tiện làm việc cho CBCC và những tiện ích phục vụ cho người dân như nước uống, máy lạnh, bàn ngồi viết hồ sơ.Ban hành kế hoạch CCHC năm 2014 và tổ chức thực hiện đạt 100% theo kế hoạch đề ra, đồng thời xây dựng kế hoạch rà soát TTHC năm 2014 và kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2014. Ban hành văn bản tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc của CBCC xã. Duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao, nhiệm vụ phát triển KT- XH và đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện công tác CCHC tại địa phương. Tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, tiếp nhận và giao trả hồ sơ, nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ công chức đối với công dân, Thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế làm việc theo quy định 03 của Bộ nội vụ. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của các ngành và của UBND xã. Chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả ứng dụng vận hành các phần mềm trong công tác CCHC, rà soát các văn bản TTHC đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

8. Kết quả triển khai thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính:

          Thực hiện Quyết định 1698/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu về việc thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính.UBND xã đã tiến hành tự đánh giá, chấm điểm bộ chỉ số theo dõi, đánh giá xếp loại kết quả CCHC theo hướng dẫn của tỉnh và kịp thời gửi về thành phố đánh giá, xếp loại.

 II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch CCHC của UBND xã và UBND thành phố Bà Rịa.

-Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm theo Bộ chỉ số cải cách hành chính tại quyết định 1698/QĐ-UB của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

 -Tăng cường công tác tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã.

-Rà soát kiểm tra công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tại xã.

-Rà soát và bổ sung một số thủ tục hành chính để niêm yết tại Bộ phận một cửa liên thông.

-Đảm bảo công tác trực và giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định.

-Rà soát các vụ tranh chấp, khiếu nại và đề ra phương hướng giải quyết, không để hồ sơ còn tồn đọng. Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở và hội đồng giải quyết tranh chấp ở xã để nâng cao tỷ lệ số vụ hòa giải thành

-Kiểm tra việc thực hiện các văn bản và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo.

-Tiếp tục triển khai,quán triệt thực hiện quy tắc ứng xử, thực hiện nội quy, quy chế làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức xã.

UBND xã Long Phước
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu