TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218323
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tình hình tổ chức hoạt động của UBND xã từ năm 2010 đến nay
13/08/2014

 

I. Lịch sử hình thành phát triển và đặc điểm tự nhiên:

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

            Xã Long Phước, Thành Phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là vùng đất sớm hình thành và phát triển trên bước đường mở đất của ông cha ta. Lúc bấy giờ cuộc phân tranh giữa Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn cùng với các cuộc chiến giữa nhà Tây Sơn và Nguyễn Ánh kéo dài, thời gian này dân tộc ta tiến xuống phương Nam, trong đó có gia đình một người con gái tên là Thị Rịa vào sinh sống ở vùng đất Mô Xoài (là Long Phước ngày nay), gia đình bà đã mở rộng vùng đất Mô Xoài. Năm 1862 thực dân Pháp đánh chiếm Phước Tuy, lập tỉnh Bà Rịa (chúng đóng đồn tại ruộng ông Xương ngày nay) mới gọi là làng Long Lập và làng Thao Lao còn gọi là làng Phước Hữu. Làng Long Lập trước đây có xóm lũy (ấp Bắc ngày nay) với nhiều lũy tre xanh, có hố sấu, xóm Bông (ấp Nam). Từ mảnh đất này hình thành hai làng Long Lập và Phước Hữu. Năm 1930, thực dân Pháp sáp nhập hai làng Long Lập và Phước Hữu thành Long Phước, từ đó xã Long Phước được hình thành. Trải qua hai thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ dân và quân Long Phước đã chịu nhiều thử thách gây go, ác liệt, trước mưa bom, bão đạn và thủ đoạn thâm hiểm, tàn bạo của kẻ thù, nhân dân Long Phước vẫn một lòng tin theo Đảng bám đất, bám làng nuôi quân đánh giặc để giành lại mảnh đất mà ông cha ta đã gầy dựng. Hòa bình lập lại Đảng và chính quyền địa phương đã từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh cùng với nhân dân địa phương vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, chung sức chung lòng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc và giàu đẹp.  Hiện nay xã có 04 anh hùng lực lượng vũ trang, trong đó có 03 anh hùng liệt sĩ (Dương Văn Mạnh, Trần Văn Thượng và Lê Quang Cường) và 01 còn sống là Nguyễn Văn Tàu, có 46 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó : 03 mẹ còn sống; có 517 liệt sĩ, 140 thương, bệnh binh; 80 đối tượng hưu trí mất sức, 341 đối tượng hoạt động kháng chiến và 102 tù chính trị, năm 1994 xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đón nhận Quyết định là xã văn hóa tại Quyết định số 11 ngày 23/7/2005 của UBND thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa).Hiện nay xã Long Phước có khu di tích lịch sử địa đạo Long Phước và đền thờ Liệt sĩ, tại ấp Bắc Long Phước.

2. Diện tích tự nhiên:

Long Phước nằm ở phía Đông Bắc thành phố Bà Rịa, diện tích đất tự nhiên của xã là 1.615,66 ha; chiếm 17,66% diện tích tự nhiên thành phố Bà Rịa.

Xã Long Phước là đơn vị hành chính thuộc thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có ranh giới hành chính như sau:

- Phía Đông giáp xã Long Tân, huyện Đất Đỏ;

- Phía Tây tiếp giáp xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa;

- Phía Nam tiếp giáp xã An Nhứt, huyện Long Điền;

- Phía Bắc tiếp giáp xã Đá Bạc, huyện Châu Đức.

Long Phước nằm ở vị trí tiếp giáp với cả 3 huyện: Châu Đức, Long Điền và Đất Đỏ.

II. Về tổ chức bộ máy và cơ cấu thành viên UBND xã:

            1. Số lượng, cơ cấu, chất lượng thành viên UBND xã nhiệm kỳ năm 2010 đến nay:

Trên cơ sở luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội ban hành ngày 26/3/2003; UBND xã đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng luật định, đảm bảo chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển KT- XH ở cơ sở. UBND xã đã xây dựng quy chế hoạt động của UBND, hàng năm có sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của UB cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Công tác cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp với trình độ năng lực theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, cơ cấu cán bộ về thành phần số lượng và các chức danh theo quy định được cấp trên phân bổ thành viên UBND xã gồm 05 người, trong đó: 01 chủ tịch UBND, 02 phó  chủ  tịch  UBND    02  thành  viên  UBND: Quân sự, Công an, hoạt động đồng bộ thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ KT- VH- XH- ANQP đề ra. Đảm bảo thực hiện  nghị  quyết  của  Đảng  bộ    HĐND, hoạt động của UBND từng bước được nâng cao hiệu lực công tác. Quan tâm công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn có: đại học 12 người, cao đẳng 02 và trung cấp 16, trình độ chính trị: cao cấp: 01, trung cấp 13 và sơ cấp 08. Bên cạnh đó xã đã củng cố các ban điều hành ấp hoạt động tốt hơn các trưởng ban điều hành ấp được dân bầu cử đã hoạt động có hiệu quả, tại các ấp đều có trụ sở làm việc. Về biên chế hoạt động của UBND, thực hiện nghị định 92 hiện nay UBND xã có 54 định xuất, trong đó: 23 cán bộ chuyên trách và công chức và 31 cán bộ không chuyên trách.  

2. Công tác tuyên truyền triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết và các nhiệm vụ cấp trên giao:

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng bộ, nghị quyết của HĐND và các nhiệm vụ của cấp trên giao, UBND xã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu cho các ban ngành xã, ấp, đồng thời lập kế hoạch triển khai ra dân thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ, HĐND và kế hoạch của UBND theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ qua UBND xã đã tổ chức triển khai 10 nghị quyết của HĐND, Hiến pháp (sửa đổi) năm 1992, Luật đất đai (sửa đổi), các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, các chỉ tiêu của cấp trên giao đều được triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả.

            III. Kết quả hoạt động của UBND trong các lĩnh vực công tác theo quy định:

            Căn cứ vào nghị quyết của Đảng bộ, nghị quyết HĐND hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH- VH- ANQP tại địa phương trình HĐND xã thông qua, đồng thời trình UBND thành phố ra quyết định phê duyệt và giao chỉ tiêu để tổ chức thực hiện.

            1.Về phát triển kinh tế :

            Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2010: 58,466 tỷ, đạt 104%,đến  năm 2013 đạt 83,955 tỷ, đạt 107,1%.

            Tổng giá trị sản lượng TTCN năm 2010: 16,886 tỷ đồng, đạt 106% đến năm 2013: 71,656/67,6 tỷ đồng, đạt 106% .

            Thương mại dịch vụ tổng doanh thu năm 2010: 49,581/45,908 tỷ đồng, đạt 108% đến năm 2013: 83,013/76,667 tỷ đồng, đạt 108,27%.

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển trồng rau xanh và trồng cây cao su được nhân rộng trên địa bàn xã. Hiện nay đang mở rộng mô hình trồng cao su đã trồng mới 10,6 ha, tổng diện tích cây cao su toàn xã có 111,9 ha. Bên cạnh đó mô hình trồng rau má đang phát triển có 32,5 ha và thực hiện mô hình trồng hẹ có 1,8 ha. Trên địa bàn xã có 04 trang trại nuôi gà và và mô hình chăn nuôi bò đa số là bò laisind đem lại hiệu quả kinh tế. Xây dựng hoàn thành 02 đề án: Phát triển sản xuất tăng thu nhập và đề án chăn nuôi trên địa bàn xã đang trình UBND thành phố phê duyệt.

Qua thực hiện cơ cấu kinh tế đạt mức tăng trưởng hàng năm là 8,6%, mức thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 30.000.000 đ/người/năm. Đời sống của nhân dân tăng lên rõ nét, số hộ có tivi, đầu máy đạt 99%, hộ có xe gắn máy 97%, điện thoại 879 hộ, dịch vụ Internet 03 cơ sở,  sử dụng điện sinh hoạt 100%, điện sản xuất 98%.

Hợp tác xã Phước Lập củng cố và đi vào hoạt động lại từ năm 2008, với 139 hội viên, cung cấp giống lúa mới, điều tiết nước phục vụ cho nhân dân trong sản xuất, lắp đặt hệ thống sản xuất nước uống đóng chai mang nhãn hiệu hợp tác xã Phước Lập, cung cấp ra ngoài thị trường tiêu dùng.

Qua tổ chức thực hiện đề án đã được UBND thành phố Quyết định số 4735/QĐ-UBND ngày18/11/2013 về việc Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, giai đoạn 2013- 2015, UBND xã tổ chức triển khai ra tổ dân cư đề án nông thôn mới đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện đạt 14/19 tiêu chí. Đến năm 2014 đã thi công hoàn thành các tuyến đường thảm nhựa và bê tông xi măng, điện, đèn đường chiếu sáng, các công trình thủy lợi theo đề án nông nông mới, gồm:

-Đường láng nhựa thẩm thấu thi công hoàn thành 09/21 tuyến, đạt 42% so đề án, tổng chiều dài đã thực hiện 5.725m, tổng kinh phí  15,236 tỷ đồng.                                                                                                                                                                                             

- Đường bê tông xi măng đã hoàn thành giai đoạn I, giai đoạn II gồm 15/39 tuyến, đạt 38,46% so đề án, tổng chiều dài đã thực hiện 4.640,79m.

-Đã nạo vét suối Đập Bà và kênh chống úng Bàu Úc giá trị 2,96 tỷ. Nâng cấp và kiên cố hóa 09 tuyến kênh mương, giá trị 22,256 tỷ đồng (Do Phòng Kinh tế làm chủ đầu tư).

-Thi công tuyến điện: 08/14 tuyến trung, hạ thế, đạt 57,14% so đề án, kinh phí thực hiện 8,037 tỷ đồng.

-Thi công đèn chiếu sáng: 16/24 tuyến, đạt 66,66% so đề án, kinh phí thực hiện 4,114 tỷ đồng.

Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, từ năm 2010 đến nay đã cấp: 101 giấy, cấp giấy chứng nhận QSD đất ruộng công điền đã giao: 395 giấy. Hiện nay đang củng cố hồ sơ, lập  thủ tục giao đất ruộng công điền đợt 3 cho 53hộ/22,75ha

Công tác vận động thu các nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa và vì người nghèo đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, cụ thể: quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 235.000.000/ 177.512.000đ, đạt 132,38%; quỹ Vì Người nghèo: 173.500.000/160.547.000đ, đạt 108,12%. Công tác điều hành thu chi ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao hàng năm, tổng thu ngân sách đến nay là 43.063.661.509 tỷ đồng, tồng chi: 41.765.888.924 tỷ đồng, thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quản lý ngân sách được thực hiện chặt chẽ hơn. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, thực hiện cơ chế khoán kinh phí, đảm bảo chi theo dự toán giao đầu năm và kinh phí đã khoán thực hiện theo đúng chế độ quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

2. Về Văn hóa- xã hội :

Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia, có 07 Y, Bác sĩ.  Trạm y tế được đầu tư trang thiết bị nhưng vẫn chưa đủ về cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu người dân, tuy nhiên đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ người dân và cộng đồng. Trạm y tế được công nhận chuẩn mức độ II.  Tỷ lệ người dân xã tham gia bảo hiểm y tế 7.146/9.315 người, đạt 76,71% so với dân số trở lên.

            Tỷ lệ học sinh ra lớp hàng năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Tiểu học đạt 100%, Trung học cơ sở đạt 97%. Vận động trẻ ra lớp phổ cập 5 tuổi và ra lớp 1 đều đạt chỉ tiêu. Đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa. Xã Long Phước đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập Tiểu học, Trung học cơ sở đúng độ tuổi và 03 trường đạt chuẩn Quốc gia. Bên cạnh đó đã mở 01 lớp phổ cập bậc THCS với 12 học sinh.

            Tổng số hộ nghèo năm 2010: 19 hộ/355 khẩu đến năm 2013 qua tổ chức bình xét hộ nghèo đến nay còn 84 hộ/295 khẩu, chiếm 3,43%, trong đó: nghèo Quốc gia 02 hộ, cận nghèo 33 hộ, trên cận nghèo 49 hộ. Luôn quan tâm đến hộ nghèo, phối hợp ngân hàng chính sách cho vay vốn hộ nghèo, tổng số tiền 2.851.460.697 tỷ/302 hộ. Từ năm 2010 đến nay đã vận động Mạnh thường quân, công ty hỗ trợ xây dựng 55 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí 1,240 tỷ và sửa chữa 14 căn nhà đại đoàn kết, kinh phí 143 triệu đồng. Công tác đào tạo nghề: Mở 01 lớp nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò, có 30 người tham gia, kinh phí 64,711 triệu đồng, 02 lớp nghề đan lục bình và trồng rau má.  Đã giải quyết việc làm và tạo việc làm cho 1514 đối tượng lao động.

Tỷ lệ người dân tham gia tập TDTT thường xuyên  vượt 4,57%. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 98,96%, vượt 0,26%. Hàng năm xã giữ vững tiêu chuẩn văn hóa và 06/06 ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Mức hưởng thụ văn hóa năm 2010 là 37,51 lần/người/năm, đạt 105,66% so kế hoạch đến năm 2013 là 49,1/45,5 lần/người/năm, vượt 7,9% so kế hoạch.

            Luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa và kịp thời giải quyết các chế độ cho đối tượng chính sách, tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách nghèo, khó khăn nhân dịp lễ, tết. Từ năm 2010 đến nay đề nghị xây 08 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 360 triệu, sữa chữa 14 căn. Hiện nay còn 35 đối tượng đã được Hội đồng thống nhất đề nghị phong, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng đang chờ phê duyệt.

 3.Về công tác Quốc phòng an ninh- TT- ATXH :

            Tình hình ANCT được giữ vững, công tác giữ gìn ANTT – ATXH luôn được quan tâm chú trọng UBND xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch ngăn ngừa và trấn áp các loại tội phạm, chú trọng công tác giáo dục ý thức cảnh giác trong toàn dân để đấu tranh phòng chống tội phạm, giảm được các vụ trộm lớn, phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện đề án 4 giảm số vụ việc vi  phạm trên địa bàn có giảm đáng kể. Thực hiện mô hình tiếng kẻng ANTT đạt hiệu quả.

            Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn ổn định. Lực lượng thường trực từ xã đến ấp thường xuyên được củng cố, đảm bảo tốt tình hình ANTT, thực hiện hiệu quả đề án 4 giảm. Thực hiện mô hình tiếng kẻng an ninh trật tự có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyển quân thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Lực lượng dự bị động viên thường xuyên được huấn luyện đạt 100%, lực lượng dân quân tự vệ được phúc tra kiện toàn. Tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,12% so với dân số. Giữ vững xây dựng cơ quan BCH quân sự xã vững mạnh toàn diện.

4. Công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính và quy chế dân chủ ở xã:

Thực hiện theo mô hình liên thông “một cửa”, bố trí 01 cán bộ tiếp nhận và giao trả kết quả phù hợp với trình độ chuyên môn, tác phong và thái độ hòa nhã, nhiệt tình trong công tác, đảm bảo chế độ làm việc đúng theo quy định. Các khoản phí và lệ phí được niêm yết công khai, rõ ràng tại nơi tiếp nhận hồ sơ, không có hiện tượng sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân.

- Công tác tổ chức thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, đã kiện toàn ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ xã do đ/c Chủ tịch UBND làm Trưởng ban:

Tính từ đầu năm đến nay có 2.250 hộ/2456 hộ dân được triển khai học tập quy chế dân chủ, đạt tỷ lệ 91,6%. Thông qua các hình thức như giao ban, sinh hoạt tổ dân cư hàng tháng, sinh hoạt chi tổ hội của mặt trận và các đoàn thể; thông qua hệ thống đài truyền thanh xã, niêm yết tại trụ sở UBND và trụ sở 6 ấp.

Tham mưu Đảng ủy tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban chỉ đạo qui chế dân chủ xã đã tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy tổ chức kiểm tra việc thực hiện Qui chế dân chủ ở các ấp. UBND xã tổ chức công khai cho nhân dân biết những nội dung theo qui định bằng nhiều hình thức:thông qua các kỳ họp HĐND,các cuộc tiếp xúc cử tri,các cuộc họp tổ dân cư,niêm yết tại trụ sở xã và ấp,phát thanh trên đài. Các nội dung thiết thực như: chính sách khuyến nông,chương trình hổ trợ vay vốn ưu đãi, các nguồn quỹ hổ trợ ,…đều đươc các đoàn thể thông tin cho đoàn viên,hội viên tuyên truyền cho nhân dân biết.. HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể phối hợp hổ trợ ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện Qui chế dân chủ tại địa phương, giúp UBND xã thực hiện tốt hơn trong cải cách hành chính,thường xuyên giáo dục cán bộ công chức thực hiện tốt chức trách của mình, học tập nâng cao trình độ, giữ gìn đạo đức lối sống .Từ đó từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về thực hiện Qui chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực,nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức đối với nhân dân,ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt chính trị của nhân dân.

   Công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết 1/1.000; 1/2.000, thông báo phương án điều chỉnh không thực hiện quy hoạch khu tái định cư, khu công nghiệp, khu sinh thái ấp Phước Hữu cho dân biết qua hệ thống đài truyền thanh; niêm yết tại trụ sở ấp; họp tổ dân cư, thông qua quy hoạch khu dân cư Tây Bắc và Đông Nam đến 2020. UBND Công khai dự án công trình, đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình.

Việc quản lý và sử dụng các nguồn quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp như: quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ ANQP đều được nộp vào kho bạc nhà nước và thu chi đúng qui định.

5. Hệ thống chính trị:

a. Công tác giáo dục, tổ chức, kiểm tra, giám sát thực hiện:

Hệ thống tổ chức chính trị của địa phương được xây dựng phát triển vững mạnh, đội ngũ cán bộ được đào tạo chuẩn hóa. Trình độ cán bộ công chức không ngừng được nâng cao hoạt động có hiệu quả.

Công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn được chú trọng. Đảng ủy đã kịp thời triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.  

Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), từ đó tập thể và cá nhân xác định được những công việc đã được khắc phục, chưa khắc phục hoặc khắc phục không đạt yêu cầu để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 

Công tác tổ chức: Đầu nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ có 154 đồng chí (có 10 đ/c MSH- MCT), tính đến nay đã kết nạp mới 47 đ/c, chuyển đến 37 đ/c, chuyển đi 35 đ/c, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 203 đ/c (có 15 đ/c MSH- MCT); có 42 đ/c từ 30 tuổi đảng trở lên. Đảng viên quản lý theo Quy định 76 là 294 đồng chí.

 

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, hằng năm Đảng ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề và viết bài thu hoạch về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lồng ghép học tập và làm theo tấm gương của Bác trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ; bên cạnh đó, công tác xây dựng và nhân rộng gương điển hình luôn được quan tâm chú trọng, trong 03 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy đã xây dựng được 06 tập thể và 90 cá nhân điển hình.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được tập trung chỉ đạo sâu sát. Hằng năm, thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát theo nội dung kế hoạch đề ra từ đầu năm thường xuyên chỉ đạo UBKT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng và các quy định thực hiện nhiệm vụ đối với đảng viên. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống đối với từng đảng viên trong Đảng bộ.

Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy thường xuyên quán triệt tinh thần nội dung Chỉ thị và các văn bản Hướng dẫn của Thành ủy Bà Rịa; đã phân công 13 đ/c đảng ủy viên hàng tháng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, qua theo dõi, các chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

b. Công tác dân vận:

Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể  tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, phát luật của Nhà nước và Nghị quyết các cấp, Hiến pháp năm 2013. Các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận, chương trình phối hợp công tác dân vận giữa UBND với Khối  vận, MTTQ, các đoàn thể từng bước được đổi mới và triển khai gắn với việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục đạt kết quả tốt như công tác vận động “Đền ơn đáp nghĩa” và “ vì người nghèo”, hàng năm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, đạt tỷ lệ từ 101- 110,33% so với chỉ tiêu thành phố giao; vận động mạnh thường quân, các doanh nghiệp … hỗ trợ đóng góp xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết nhà tình nghĩa; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tiếp tục giữ vững, bảo đảm cuộc sống cho nhân dân.

 Thực hiện có hiệu quả pháp lệnh dân chủ tại cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước trong khu dân cư cũng như thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới, được sự hưởng ứng đồng tình rất cao của nhân dân, đặc biệt là việc nhân dân tạo điều kiện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc … để địa phương thi công các tuyến đường giao thông nông thôn.

            IV. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và phương hướng thực hiện:

1. Thuận lợi:

UBND xã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch nhiệm vụ hàng năm và giao chỉ tiêu cho các ngành, các ấp tổ chức thực hiện. Các ban ngành xã và ấp nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Các chỉ tiêu về TTCN- TMDV và thu ngân sách xã đạt chỉ tiêu giao. Thi công và đưa vào sử dụng một số công trình XDCB trên địa bàn. Xây dựng hoàn thành đề án nông thôn mới và đề án phát triển sản xuất. Hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch và mở được 01 lớp phổ cập THCS.

Về ANQP được giữ vững, đảm bảo các chỉ tiêu về giao quân và thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân. Tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông được kiềm chế kịp thời và đã bắt được nhiềm vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn, thực hiện tốt mô hình tiếng kẻng an ninh trật tự.

Việc vận động nhân dân đóng góp đất đai, hoa màu, vật kiến trúc trong việc đầu tư xây dựng mở rộng các tuyến đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng. Nhờ thực hiện nông thôn mới, một số tuyến đường đã được thi công khang trang, vào mùa mưa không còn lầy lội, lưu thông vận chuyển được thuận tiện dễ dàng, nhân dân ý thức được và đã đóng góp đất đai, hoa màu, vật kiến trúc để thi công các hạng mục công trình XDCB.

2. Khó khăn:

            Về vận động xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn mới còn gặp khó khăn trong công tác vận động giải tỏa, việc bố trí vốn để thi công các tuyến đường còn chậm, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Về phát triển sản xuất đa số người dân vẫn còn sản xuất theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ, chưa chú trọng sản xuất theo hướng hàng hóa, một số mô hình đã được hình thành nhưng hoạt động thiếu bền vững, chưa nhân rộng đến với người dân.

Về kinh phí công trình đã thi công hoàn thành nhưng việc bố trí vốn còn chậm, nợ đơn vị thi công quá nhiều, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình còn dở dang.

Hoạt động của Hợp tác xã chủ yếu nước đóng chai, chưa xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, việc vận động hội viên tham gia vào Hợp tác xã chưa thực hiện tốt.

            Tình trạng học sinh quá tải ở trường Mầm non do cơ sở vật chất, phòng học thiếu ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và học tập tại trường.

            Chợ Long Phước đang hoạt động phục vụ nhu cầu mua bán tại chợ, hiện nay đã xuống cấp, ảnh hưởng đến tình hình mua bán tại chợ không còn phong phú.

            Tình trạng trộm cắp và tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Việc xây dựng tai mắt trong quần chúng nhân dân chưa đạt yêu cầu, công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng của lực lượng phụ trách ấp còn hạn chế. 

3. Phương hướng:

Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện đề án nông thôn mới, tiếp tục thực hiện đạt các tiêu chí còn lại và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí đã đạt. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các tiêu chí đã đạt để các cơ quan thẩm quyền công nhận và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tiêu chí. - Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả đề án nông thôn đã được phê duyệt.

Thường xuyên đưa cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác.

 Tiếp tục nâng cao công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng các mô hình trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả. Nâng cao ,mô hình trống rau má và nuôi bò thịt vỗ béo. Vận động các hộ khu vực Đập Bà trồng rau má.

Thi công trung, hạ thế, dài 4.400m, tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng. Thi công 08 tuyến đèn đường, dài 16.870m, tổng kinh phí 3,369 tỷ đồng. Thi công 19 tuyến nước sạch, dài 5.600m, tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Xây mới chợ Long Phước và mở rộng Trường Mầm non Long Phước.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nghèo nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Tổ chức mở 01 lớp đào tạo nghề trồng lúa năng suất cao và 01 lớp đan lục bình. Phối hợp các ngành chức năng thành phố tổ chức tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất. Tổ chức tham quan học tập các mô hình làm ăn hiệu quả.

Nâng cao thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt là 34,5 triệu đồng/người/năm.

Phát huy hơn nữa các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và duy trì các câu lạc bộ, tổ chức tốt ngày Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã.

 Dự kiến thoát nghèo 70 hộ, trong đó có 01 hộ thoát nghèo theo chuẩn quốc gia, nhu cầu hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Chính sách giải quyết cho vay và bồi vốn trong năm là 300 triệu/20 hộ. Xây dựng và sửa chữa 05 căn nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách và quỹ vận động tình nghĩa - tình thương.

- Đào tạo nghề cho 70 lao động, kinh phí 200 triệu đồng. Số học viên sau khi học nghề có nhu cầu vay vốn 10 người, kinh phí 322 triệu đồng.

- Tiếp tục liên hệ với cấp trên và các doanh nghiệp hỗ trợ vốn thực hiện đề án nông thôn mới.

UBND xã Long Phước
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu