TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218738
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Sơ kết công tác Dân vận Chính quyền 06 tháng đầu năm 2014
13/08/2014

 Công tác quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kết quả thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh; xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm:Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Long Phước về lãnh đạo công tác Dân vận chính quyền, UBND xã xây dựng kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 30/3/2014  về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua công tác Dân vận chính quyền năm 2014  thực hiện công tác Dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tổ chức triển khai quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức khác nhau như: tiếp âm trên Đài Truyền thanh xã, phân công Đảng ủy viên phụ trách ấp, đại biểu HĐND tuyên truyền, đưa nội dung vào cuộc họp Tổ dân cư hàng tháng thông qua tờ tin hoạt động của Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ,; thực hiện niêm yết công khai như: kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, dự toán thu chi ngân sách, các khoản vận động nhân dân đóng góp, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính, thời gian giải quyết, các khoản phí, lệ phí, các công trình xây dựng …  và niêm yết công khai tại trụ sở các ấp về các khoản vận động đóng góp. Từ đó, những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích của công dân được nhân dân kịp thời nắm bắt đưa vào thực hiện; đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên và chuyển biến rõ nét như:

Về Kinh tế: Tổng giá trị  nông nghiệp ước thực hiện 06 tháng năm 2014 là: tổng giá trị sản xuất TTCN: 35,828 tỷ đồng, đạt 53% so với kế hoạch; tổng doanh thu ngành TMDV 39,656 tỷ đồng, đạt 54% so với kế hoạch. Mức thu nhập bình quân năm là 32.500.000đ/người.

Thực hiện mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn từ diện tích vườn tạp một số hộ đã chuyển sang trồng cây cao su đạt hiệu quả kinh tế cao, với diện tích  94,6 ha/46 hộ. Xây dựng đề án nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện. xây dựng 02 đề án sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập đang trình thành phố phê duyệt.

Về VHXH:  Tỷ lệ người dân tham gia tập TDTT thường xuyên đạt 19,08%, đạt 53% so với kế hoạch. Mức hưởng thụ văn hóa 6 tháng đầu năm 25,3 lần/người/6 tháng, đạt 55,6% so kế hoạch. Thực hiện tốt công tác day và học. Tỷ lệ học sinh giỏi 36,71%, khá 42,486%, tăng 4,75% so với cùng kỳ năm trước. Luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn xã, tổng số lần khám và điều trị bệnh cho 2.316 lượt. Thực hiện các chương trình y tế quốc gia đạt chỉ tiêu giao. Tổ chức lễ ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.  Luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa và kịp thời giải quyết các chế độ cho đối tượng chính sách. Giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 290-188 có 09 đối tượng được cấp trên giải quyết chi trả số tiền 26.700.000 đ.

ANQP: Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, bước đầu triển khai thực hiện tốt mô hình tiếng kẻng ANTT, nâng cao nhận thức giữ gìn ANTT- ATXH trong cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhâp ngũ, năm 2014 đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.

 

 Công tác cải cách hành chính:

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, do đó, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Tổ chức triển khai Quyết định số 03/2007/QĐ- BNV, ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương đến tất cả cán bộ, công chức. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra về tinh thần, thái độ phục vụ công dân, tổ chức của cán bộ, công chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công việc, đặc biệt là đối với cán bộ thường xuyên tiếp xúc với công dân, cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa liên thông. Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác, UBND xã bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp trình độ chuyên môn. Duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng tháng để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của các ban ngành xã và ấp. Hàng tháng, UBND xã tổ chức họp Bộ phận một cửa liên thông để kiểm điểm đánh giá, nhận xét từng cán bộ, công chức, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các ngành liên quan.

            Tăng cường chỉ đạo công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để tồn đọng, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân về các vấn đề liên quan đến đất đai, giải tỏa đền bù tuyến đường giao thông nông thôn, các vấn đề liên quan đến chính sách xã hội … Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, giúp cho lãnh đạo được gần dân, tiếp xúc trực tiếp với dân tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân góp phần đáng kể trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội tại địa phương. Trong năm không có đơn thư khiếu nại vượt cấp và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, UBND xã tổ chức triển khai kế hoạch đến từng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức của xã để hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nội dung này được đưa vào tờ tin hàng tháng của HĐND, UBND, UBMT xã để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua kỳ họp hàng tháng của tổ địa bàn dân cư, qua đó tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân khi phát hiện cán bộ, công chức có biểu hiện hành vi tham nhũng, lãng phí. Công bố “ đường dây nóng” tại trụ sở UBND xã.

Định kỳ UBND xã tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị trực thuộc nhằm phát hiện kịp thời những biểu hiện tiêu cực liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tập trung ở các lĩnh vực: Địa chính, xây dựng cơ bản, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công. Xây dựng  quy chế chi tiêu nội bộ để nâng cao ý thức đối với từng cán bộ, công chức trong việc thực hành tiết kiệm, thực hiện việc chi đúng mục đích.

Xây dựng quy chế làm việc nhằm quy định cụ thể việc công khai, minh bạch các văn bản trong hoạt động của UBND; như việc quản lý cán bộ; quy tắc ứng xử, quy tắc chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức, viên chức theo quy định.

            Thường xuyên tăng cường kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức trong  công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; gắn công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện niêm yết công khai quy trình giải quyết hồ sơ hành chính, thời gian giải quyết, các khoản phí, lệ phí, … tạo điều kiện để công dân kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của cán bộ, công chức. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ theo Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Đặc biệt, gắn với thực hiện quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông góp phần quan trọng để hạn chế đáng kể tình trạng nhũng nhiễu, gây phiên hà cho nhân dân khi đến liên hệ giải quyết công việc. Nhờ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, tạo mối quan hệ sát dân, gần dân, ý thức phục vụ nhân dân từng bước được nâng lên.

 

            Việc thực hiện các chương trình phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể:

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với UBMTTQ và các đoàn thể trong các mặt công tác, trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh và các vấn đề liên quan đến công tác dân vận. Phối hợp với MTTQ xã bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2014-2016. Xây dựng kế hoạch quản lý đất công thổ; cấp giấy chủ quyền sử dụng đất; xây dựng và triển khai thực hiện quy chế quản lý việc thu tiền chôn cất ở nghĩa địa;

            Ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương như: vận động xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, vận động quỹ phòng chống bão lụt, quỹ ANQP đạt 100%, vận động hiến máu nhân đạo đạt 100% chỉ tiêu, quỹ tình nghĩa, tình thương, quỹ vì người nghèo, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, vận động phổ cập giáo dục mở 01 lớp phổ cập có 12 học viên… Tất cả các chủ trương, chính sách, văn bản của nhà nước triển khai xuống dân thông qua UBMTTQ và các đoàn thể phối hợp tổ chức vận động nhân dân thực hiện.

 

            Thực hiện Hướng của Ban Dân vận Thành ủy, UBND xã phối hợp Khối Vận chọn mô hình “Dân vận khéo” với nội dung: Vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để mở rộng nâng cấp thảm nhựa 05 tuyến đường thông nông thôn,  vận động các hộ ảnh hưởng tyến đường thi công đã đồng tình hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để công trình tiến hành thi công thuận lợi. Đảng ủy- UBND đã chỉ đạo sâu sát các ban ngành, đoàn thể xã, Chi ủy chi bộ và Ban điều hành ấp phối hợp nhiều lần xuống đường tổ chức tuyên truyền, vận động và nhân dân đều đồng tình ủng hộ. Nhờ làm tốt công tác vận động, đến nay công trình đã hoàn thành đạt 100% và đưa vào sử dụng. Qua thực hiện mô hình Dân vận đã đem lại một số kết quả đáng kể, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể..

UBND xã Long Phước
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu