TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218770
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thoát nghèo trong 03 năm (2011-2013) trên địa bàn xã xã Long Phước
13/08/2014

1. Tình hình hộ nghèo:

Theo điều tra đầu giai đoạn 2011-2015 toàn xã có 496 hộ/1.823 khẩu, chiếm tỷ lệ 20,29% trên tổng số hộ dân. Vào thời điểm tháng 8/2011 Phòng lao động TBXH thành phố thành lập đoàn tiến hành điều tra rà soát thì có 24 hộ/87 khẩu bị cắt do vượt mức thu nhập quy định chuẩn nghèo giai đoạn năm 2011-2015. Tổng số hộ nghèo còn lại trong gia đoạn 472 hộ 1.736 khẩu, chiếm tỷ lệ 19,31% trên tổng số hộ dân.

2. Kết quả thoát nghèo trong 03 năm (2011-2013):

- Số hộ nghèo năm 2011: 472 hộ, qua bình xét thoát nghèo cuối năm 2011 có 126 hộ thoát, số hộ nghèo còn lại 346 hộ. Hiện tại số hộ thoát nghèo trong năm 2011 đến nay có mức thu nhập ổn định, có cuộc sống khá và thoát nghèo bền vững là: 98 hộ; số hộ sau khi thoát nghèo có mức thu nhập Trung bình là 23 hộ; Số thoát nghèo hiện tại thời điểm này không còn ở địa phương và chết cả hộ là 5 hộ. (có danh sách kèm theo).

- Số hộ nghèo năm 2012: 350 hộ (có 04 hộ nghèo phát sinh) qua bình xét thoát nghèo cuối năm 2012 có 136 hộ thoát, số hộ nghèo còn lại 214 hộ. Số hộ thoát nghèo trong năm 2012 đến nay có mức thu nhập ổn định, có cuộc sống khá và thoát nghèo bền vững là: 92 hộ; Số hộ sau khi thoát nghèo có mức thu nhập Trung bình là 42 hộ; Số thoát nghèo trong năm 2012 hiện tại thời điểm này không còn ở địa phương và chết cả hộ là 02 hộ. (có danh sách kèm theo).

- Số hộ nghèo năm 2013: 216 hộ (có 02 hộ nghèo phát sinh) qua bình xét thoát nghèo cuối năm 2013 có 132 hộ thoát, số hộ nghèo còn lại 84 hộ. Số hộ thoát nghèo trong năm 2013 đến nay có mức thu nhập ổn định, có cuộc sống khá và thoát nghèo bền vững là: 63 hộ; Số hộ sau khi thoát nghèo có mức thu nhập Trung bình là 65 hộ; Số thoát nghèo trong năm 2013 hiện tại thời điểm này không còn ở địa phương và chết cả hộ là 04 hộ. (có danh sách kèm theo).

- Số hộ sau khi thoát nghèo có mức thu nhập không ổn định, có nguy cơ tái nghèo: Hiện đến thời điểm này là không có.

UBND xã Long Phước
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu