TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218298
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện chính sách đối với người có công
13/08/2014

I – Tình hình chung:

 

- Tổng số đối tượng đang quản lý từ đầu năm 2012 đến tháng 9 năm 2013: có 95 đối tượng chính sách người có công. Trong đó:

+ Bà mẹ VNAH:                                                 03 đối tượng.

+ Thương binh 21- 60%:                                    79 đối tượng.

+ Thương binh 61- 80%:                                    09 đối tượng.

+ Thương binh 81% trở lên                                01 đối tượng

+ Thương binh B                                                01 đối tượng

+ Bệnh binh 41-50%                                          02 đối tượng

+ Bệnh binh 51- 60%                                         01 đối tượng

+ Bệnh binh 61- 70%                                         44 đối tượng

+ Bệnh binh 81% trở lên                                    01 đối tượng

+ Phục vụ thương bệnh binh 81% trở lên          02 đối tượng

+ Có công CM hưởng ĐXCB                            09 đối tượng

+ Có công CM hưởng 01 lần                             80 đối tượng

+ Người HĐK và con đẻ bị nhiễm CĐHH        13 đối tượng.

+ Trợ cấp tuất LS                                              83 đối tượng

+ Trợ cấp tuất TBB                                           02 đối tượng                                       

+ QNXN từ 17 đến dưới 18 năm                       01 đối tượng                                             

-          Số đối tượng tăng, giảm trong năm 2012:

+ Số đối tượng tăng:  02

+ Số đối tượng giảm: 20

-           Số đối tượng tăng, giảm trong 9 tháng năm 2013:

+ Số đối tượng tăng:  07

+ Số đối tượng giảm: 08

-          Đối tượng có hoàn cảnh khó khăn:

+ Khó khăn về nhà ở:

 

II – Tình hình thực hiện chính sách ưu đãi: (từ đầu năn 2012 đến tháng 9 năm 2013).

 

1/ Giải quyết hồ sơ:

 

 

            - Tổng số hồ sơ đã giải quyết:                                      33hồ sơ

            + Hồ sơ người CCCM trợ cấp 01 lần:                           02 hồ sơ

            + Hồ sơ thân nhân người CCCM trợ cấp 01 lần:          01 hồ sơ

            + Hồ sơ HĐKC – GPDT trợ cấp 01 lần:                       03 hồ sơ

            + Hồ sơ Người HĐKC bị nhiễm CĐHH:                      02 hồ sơ

            + Hồ sơ thương binh:                                                     01 hồ sơ

+Quân nhân XN:                                                            01 hồ sơ

            + Hồ sơ báo cắt mai táng phí:                                        23 hồ sơ

            - Số hồ sơ đang đề nghị giải quyết đã chuyển đến phòng LĐTB&XH giải quyết, 01 hồ sơ chất độc da cam, 02 hồ sơ xin hưởng hai chế độ.

            - Tình hình giải quyết hồ sơ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của chính phủ có 02 hồ sơ đã được giải quyết chế độ thân nhân người có công cách mạng với số tiền là 2.000.000đ

           

2/ Chi trả trợ cấp ưu đãi:( Có bảng tổng hợp kèm theo)

 

            - Trợ cấp hàng tháng: 59 đối tượng với số tiền là 48.305.000đ. gồm có:

            + Thương binh:                                                           28

            + Bệnh binh:                                                               15

            + Có công cách mạng:                                                03

            + Con đẻ người HĐKC, nhiễm CĐHH:                     04

            + Tuất liệt sĩ hưởng cơ bản:                                       07

            + Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân TB hoặc BB:   02

 - Trợ cấp một lần: Tổng số đối tượng được giải quyết từ năm 2008 đến nay là 16 đối tượng với số tiền là 30.940.000đ ( kèm theo danh sách chi trả ). Gồm có:

+ HĐKC:10 người với số tiền là:                               11.160.000đ

+ Trợ cấp mai táng phí: 04 người với số tiền là         18.600.000đ

+ CCCM:  01 người với số tiền là                                   180.000đ

+ Thân nhân người CCCM : 01 người với số tiền là    1.000.000đ

- Trợ cấp tết 2013:( Có bảng tổng hợp kèm theo)

Tổng số tiền là 51.000.000đ, cho 102 đối tượng (kèm theo danh sách chi trả). Gồm có:

+ Thương binh:                                                             22

            + Bệnh binh:                                                                 13

            + Quân nhân TNLĐ:                                                     01

            + Phục vụ TB nặng:                                                      01

            + Tuất liệt sĩ hưởng cơ bản:                                          05

            + Quân nhân bệnh NN:                                                 03

            + Người HĐKC bị bắt tù đày:                                       01

            + Người HĐKC GPDT:                                                 21

            + Người hưởng tuất từ trần:                                           01

            + Người giữ bằng tổ quốc ghi công:                              02

            + Đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học:                        01

            + Thân nhân liệt sĩ chưa, không hưởng:                         15

            + Sinh viên con của đối tượng hưởng chính sách:         16

 

 

* Trợ cấp 27/7/213: :( Có bảng tổng hợp kèm theo)

 

-  Tiền hổ trợ của tỉnh: Tổng số tiền là 12.600.000đ, cho 62 đối tượng (kèm theo danh sách chi trả). Trong đó:

+ 01 đối tượng thương binh nặng với số tiền là:   400.000đ

+ 25 đối tượng thương binh với số tiền là:         5.000.000đ

+ 12 đối tượng bệnh binh với số tiền là:            2.400.000đ

+ 02 Quân nhân bệnh nghề nghiệp:                      400.000đ

+ 01 Quân nhân tai nạn lao động:                         200.000đ

+ 07 TNLS hưởng CB:                                      1.400.000đ

+ 01 Người PV TBB nặng:                                   200.000đ

+ 13 TNLS chưa, không hưởng:                        2.600.000đ 

-  Quà hổ trợ của thị xã:

+ Đi thăm tặng quà 04 đối tượng chính sách  ( 500.000đ/ phần quà )

-  Quà của UBND xã.

+  Tổ chức tặng quà cho 58 đối tượng chính sách ( 100.000đ/phần quà ).

+  Đi thăm tặng quà 04 đối tượng chính sách      ( 200.000đ/phần quà ).

 

3/ Hỗ trợ cải thiện nhà ở:

 

Tổng số tiền là 47.600.000đ, cho 04 đối tượng (kèm theo danh sách). Gồm có:

-          Bệnh binh:     03

-          Thương binh: 01

 

4/ Công tác khác:

 

- Trợ cấp khó khăn: Tổng số tiền là 7.000.000đ, cho 03 đối tượng (kèm theo danh sách chi trả). Gồm có:

+ BB: 01 đối tượng với số tiền là 3.000.000đ

+ TB: 02 đối tượng với số tiền là 4.000.000đ

+ Từ nguồn kinh phí của thị xã: Tổng số tiền là 7.000.000đ.

-          Tình hình cấp thẻ Bảo hiểm y tế: cấp phát 101 thẻ BHYT cho đối tượng

Chính sách, đảm bảo 100% đối tượng chính sách điều được nhận thẻ BHYT.

            - Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế nhà đất  cho 03 hộ.   

- Tình hình trợ cấp cho học sinh, sinh viên là con của người có công với cách

mạng: trợ cấp 04 lượt:

            + Tháng 5/2008: 10 người, số tiền là:   18.398.000đ

+ Tháng 8/2008: 38.người, số tiền là:   80.600.000đ

+ Tháng 01/2009: 18 người, số tiền là: 30.943.000đ

+ Tháng   6/2009: 02 người, số tiền là:   1.880.000đ

            Tổng cộng 68 người với số tiền là 131.821.000đ.

            - Tình hình giải quyết các vụ việc thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của đối tượng chính sách: địa phương không có đơn thắc mắc, khiếu nại, tố cáo.

Ban Thương binh xã hội
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu