TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218108
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện rà soát hộ nghèo, công tác bình xét hộ nghèo hàng năm theo Thông tư số 04/2007/TT-LĐTBXH
13/08/2014

Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo có hiệu quả, công việc đầu tiên là rà soát xác định được đối tượng chủ yếu là hộ nghèo.

Trên cơ sở Quyết định số 884/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND tỉnh BRVT về việc Phê duyệt số hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Tỉnh BRVT giai đoạn 2006-2010; và quyết định số 09/2006/QĐ-UB ngày 14/6/2006 của UBND thị xã Bà Rịa về việc Phê duyệt ban hành đề án thực hiện Nghị quyết giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn thị xã Bà Rịa, xã đã tổ chức khảo sát xác định số hộ nghèo theo đúng tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, số hộ nghèo hàng năm trên địa bàn xã đều có sự thay đổi do tác động của chương trình giảm nghèo. Căn cứ vào thông tư số 04/2007TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo và công tác bình xét hộ nghèo hàng năm trên địa bàn. Với quy định đó Ban giảm nghèo xã xác định quy định rà soát hộ nghèo rất quan trọng, là cơ sở đảm bảo tính dân chủ, đúng đối tượng công khai trong việc bình xét hộ nghèo.

Thực hiện theo quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm, Ban giảm nghèo xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo triển khai đến từng ấp và đưa vào tờ tin HĐND hàng tháng để sinh hoạt tại các tổ địa bàn dân cư. Công tác rà soát được thực hiện vào đầu năm mà các ấp là nơi trực tiếp thực hiện việc rà soát, với sự hướng dẫn trực tiếp của Ban giảm nghèo.

Đầu năm Ban giảm nghèo xã xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát hộ nghèo, sau khi khảo sát xong các ấp báo cáo về ban giảm nghèo xã để có biện pháp hỗ trợ cụ thể trong năm. Công tác tổ chức bình xét hộ thoát nghèo cũng được thực hiện từ ấp đến xã, qua khảo sát ấp rà soát bằng phiếu theo thông tư 04, sau đó ấp mới tiến hành tổ chức bình xét có mời tất cả hộ nghèo tham dự. Nhờ đảm bảo thực hiện đúng các bước theo quy trình hướng dẫn của thông tư 04 nên việc rà soát, bình xét hộ nghèo trong thời gian qua thực hiện rất hiệu quả, góp phần thực hiện đạt kế hoạch giảm nghèo hàng năm, đến cuối năm 2010 đã giảm 100% hộ nghèo theo kế hoạch đề ra, song song đó Ban giảm nghèo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ nghèo như :

Trong 5 năm đã giải quyết cho vay 3.927 triệu đồng/246 hộ để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt và buôn bán nhỏ. Vốn cho vay HSSV : 1.690 triệu/292 lượt. Nhằm hỗ trợ người nghèo được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh trong năm đã cấp phát 7.248 thẻ BHYT.

Vận động xây dựng quỹ Tình thương và quỹ Vì người nghèo với sự đóng góp của Nhân dân, các mạnh thường quân, cơ quan, xí nghiệp đã vận động xây dựng 97 căn nhà và sửa chữa 16 căn Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Miễn giảm học phí, cơ sở vật chất cho 1.374 em học sinh đang theo học tại 03 trường trên địa bàn xã, xét cấp học bổng cho 163 em học sinh con hộ nghèo hiếu học, hỗ trợ tập vỡ em học sinh nghèo, con dân tộc.

Kính thưa toàn thể hội nghị

Có thể nói thực hiện Đề án Giảm nghèo, trọng tâm là công tác rà soát, bình xét hộ nghèo hàng năm trên địa bàn đã mang lại những kết quả khả quan, tỷ lệ hộ thoát nghèo đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết 02 của Thị ủy đã đề ra phấn đấu đến cuối năm 2010 không còn hộ nghèo theo chuẩn củ.

Việc thực hiện đúng quy trình bình xét rà soát hộ nghèo theo thông tư 04 không chỉ giúp cho Ban giảm nghèo nắm vững nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo, mà điều đặc biệt qua bình xét với sự tham dự trực tiếp của hộ dân, giúp từng hộ thấy rõ việc bình xét công bằng khách quan và dân chủ, qua bình xét hộ nghèo thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Qua đó BGN nắm, rõ nhu cầu từng hộ, để hỗ trợ thoát nghèo, ngoài ra còn tránh được sự khiếu nại, thắc mắc của người dân trong việc bình xét hộ nghèo.

Ban Thương binh xã hội
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu