TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218118
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Tổng kết thực tiễn quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc trong thời kỳ đổi mới
13/08/2014

I.Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về công tác Dân tộc :

1.Khái quát đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương từ 1986 đến nay:

*Đặc điểm chung vùng dân tộc của địa phương :

Tình hình dân số, dân tộc sống trên địa bàn :

Tổng số hộ dân : 2.446/9.315 khẩu

Số dân tộc thiểu số : 36 hộ/136 khẩu.

-Hoa : 01 hộ/03 khẩu

-Mường : 01 hộ/03 khẩu

-Khơ me : 17 hộ/66 khẩu

-Cho ro : 17 hộ/64 khẩu.

 

*Tình hình vùng dân tộc :

a.Tình hình sản xuất, đời sống :

a.1/Tình hình sản xuất :

            Địa phương luôn quan tâm đến tình hình sản xuất của các hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn, thường xuyên phối kết hợp với Trung tâm khuyến nông, khuyến lâm tổ chức các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao kiến thức trong chăn nuôi và trồng trọt cho các hộ dân tộc. Tỷ lệ hộ dân tộc sử dụng điện đạt 100%.

 

a.2/Tình hình đời sống :

Đa số bà con dân tộc không có đạo, tình hình đời sống của các hộ đồng bào dân tộc luôn được quan tâm như hỗ trợ nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Hằng năm đều có trợ cấp gạo giáp hạt và cứu trợ đột xuất cho những hộ dân tộc nghèo, khó khăn, nhìn chung đời sống của hầu hết các hộ đồng bào dân tộc ngày được nâng cao.

 

b.Văn hóa-Xã hội :

b.1/Giáo dục :

Trên địa bàn xã có 03 trường (01 trường triểu học Trần Văn Thượng, 01 trường THCS Dương Văn Mạnh và 01 trường Mầm non), cơ sở vật chất 03 trường được trang bị đầy đủ, đội ngũ giáo viên luôn được nâng cao đảm bảo cho việc dạy và học, 03 trường học trên địa bàn xã đã đạt chuẩn Quốc gia, không có giáo viên là người dân tộc thiểu số.

 

b.2/Y tế : Năm 2004 Trạm y tế xã đã được xây mới và đưa vào sử dụng, trang thiết bị đầy đủ và đội ngũ y bác sĩ đảm bảo việc phục vụ khám chữa bệnh tại chổ cho bà con, 100% trẻ em dân tộc được tiêm chủng 06 loại vac xin, không để tình trạng dịch bệnh xảy ra.

 

b.3/Văn hóa :

Thường xuyên tuyên truyền và triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cuộc vận động đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện dân chủ ở cơ sở được bà con dân tộc đồng tình hưởng ứng, góp phần đưa chương trình hành động thực hiện NQTW5, khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Vận động, tuyên truyền các hộ dân tộc trên địa bàn nhận thức về tư tưởng đạo đức lối sống nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc thuần phong mỹ tục trong mọi con người và từng hộ gia đình.

 

*Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội :

Từ năm 1986 đến nay tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định, đa số bà con dân tộc đều chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước, bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng và Chính quyền địa phương.

 

2.Tình hình triển khai thực hiện một số chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc tại địa phương :

a/Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn :

Tổng số hộ dân tộc nghèo chuẩn tỉnh : 22 hộ/89 khẩu, trong đó thuộc diện hộ nghèo chuẩn Quốc gia : 12 hộ/56 khẩu.

Đảm bảo 100% hộ dân tộc nghèo đều được cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh miễn phí, 100% con hộ dân tộc nghèo đến trường được miễn giảm học phí và được hỗ trợ dụng cụ học tập.

Đến nay tất cả hộ đồng bào dân tộc nghèo khó khăn về nhà ở đều được hỗ trợ xây dựng nhà, hố xí, lắp đặt hệ thống nước máy, điện sinh hoạt …

 

b/Chính sách cấp không thu tiền một số tờ báo và tạp chí về dân tộc: không.

 

c/Chương trình Quốc gia về giảm nghèo và giải quyết việc làm :

Số dư nợ : 93.500.000đ/7 hộ, trong đó có 02 hộ còn nợ quá hạn : 3.500.000đ.

 

d/Tình hình triển khai Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004:

Thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg, ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. xây dựng mới 07 căn nhà cho 07 hộ dân tộc nghèo khó khăn về nhà ở và hỗ trợ sửa chữa 17 căn, lắp đặt 01 đồng hồ điện cho 01 hộ, hỗ trợ 06 hộ được sử dụng hệ thống nước sạch nông thôn.

Do điều kiện quỹ đất của địa phương có hạn nên không hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo trên địa bàn.

Ngoài ra UBND xã luôn quan tâm đến các chính sách khác như : chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn.

 

e/Chính sách giáo dục, y tế, văn hóa :

Giáo dục : Trên địa bàn xã không có giáo viên là người dân tộc, miễn giảm 100% học phí cho con em dân tộc học tại trường 03 trường cấp I,cấp II và Mẫu giáo. Hàng năm xã đều vận động mạnh thường quân hỗ trợ tập vỡ, sách giáo khoa, quần áo, xe đạp và xét cấp học bổng cho các em học sinh nghèo, con dân tộc nghèo khó khăn trên địa bàn.

Y tế : Hàng năm đã cấp phát 89 thẻ BHYT cho hộ dân tộc nghèo, khám và cấp thuốc miễn phí cho 128 lượt người/03 lần khám.

Văn hóa : Các hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn được hưởng thụ văn hóa với mức cao, đa số các hộ đồng bào sống trong cộng đồng dân cư ở các ấp nên các hộ được nắm bắt các thông tin và có tham gia các chương trình văn hóa-văn nghệ-TDTT do địa phương tổ chức, các hộ cũng tham gia họp tổ dân cư định kỳ hàng tháng để nắm bắt thông tin.

 

3/Kiện toàn hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc :

Đảng ủy – UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo trong công tác Dân tộc, đã bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác Tôn giáo – Dân tộc trên địa bàn.

 

II/Đánh giá chung :

            1/-Đánh giá những thành tựu đạt được :

            a/Công tác triển khai :

Đảng ủy- HĐND và UBND xã đã triển khai thực hiện theo Quyết định 134/TTg của Thủ Tướng chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà, điện và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có đời sống khó khăn. Địa phương luôn chăm lo đến tình hình đời sống kinh tế cho các hộ dân tộc trên địa bàn, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của xã.

            Công tác tổ chức thực hiện : Địa phương luôn thực hiện theo đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, tất cả các chính sách, quyền lợi của các hộ dân tộc địa phương đều triển khai sâu rộng đến từng tổ địa bàn dân cư, được các hộ dân tộc trên địa bàn nắm rõ, đồng tình và không có thắc mắc hay khiếu nại gì về các chính sách.

 

b)-Công tác quản lý :

Đảng ủy – UBND xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo trong công tác Dân tộc, đã bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm công tác Tôn giáo – Dân tộc trên địa bàn, Hàng năm có cử cán bộ tham gia tập huấn công tác Dân tộc.

Nhìn chung tình hình thực hiện chế độ báo cáo luôn đảm bảo và thường xuyên phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan trong công tác quản lý chỉ đạo và triển khai thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tránh tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn không thụ hưởng được các chính sách.

Địa phương thống nhất đề nghị 03 hộ dân tộc thiểu số tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc và đề nghị khen thưởng 01 hộ dân tộc làm ăn giỏi.

 

2/Đánh giá tình hình thực hiện:

Đa số đồng bào dân tộc trên địa bàn xã sống rải rác ở các ấp. Được Đảng ủy- UBND quan tâm nên trong việc thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc đạt kết quả khả quan, đời sống họ được nâng lên, không còn hộ đói.

Tình hình nhà ở ổn định, biết làm kinh tế gia đình như chăn nuôi, con em được đến trường và được miễn học phí, được cấp BHYT, được hỗ trợ sách vỡ, các hộ dân tộc trên địa bàn không còn sống du canh du cư như trước.

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế do phần lớn các hộ dân tộc có trình độ văn hóa thấp do đó nhận thức của hộ đồng bào dân tộc không đồng đều, vẫn còn những hộ luôn ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

 

+Kiến nghị :

Điều kiện quỹ đất địa phương có hạn, do đó cấp trên cần quan tâm đến việc định cư số hộ đồng bào dân tộc để tập trung dễ quản lý, quan tâm đến chế độ chính sách cho các hộ dân tộc.

Ban Thương binh xã hội
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu