TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218217
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã Long Phước.
14/08/2014

-Công tác tuyên truyền quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ trong việc thực hiện chính trị của địa phương. Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ về công tác phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền đến 1.984/2.048 cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt tổ phụ nữ

-Bên cạnh đó Hội cũng đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Luật Khiếu nại tố cáo, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... thông qua các hình thức như: tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; thông qua bản tin tư pháp, Đài phát thanh của xã... để mọi người dân hiểu, chấp hành pháp luật và tham gia tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng,.

-Thực hiện tốt việc công khai tài chính, thu chi ngân sách ở địa phương, đơn vị. Phát huy có hiệu quả vai trò các đoàn thể nhân dân, thanh tra nhân dân trong công tác hòa giải các tranh chấp khiếu kiện nhỏ trong nhân dân, đấu tranh phòng chống tội phạm, chống tham nhũng, tiến tới xã hội hóa công tác này.

-Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, Hội đã phối hợp với Ban tư pháp xã tổ chức 01 buổi tập huấn Luật khiếu nại, tố cáo, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng có 78 chị dự, tuyên truyền lồng ghép tại các buổi họp tổ phụ nữ : 12 buổi, thu hút 1.607 lượt người tham dự.

Hội Phụ nữ
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu